CGCC

ឥណទានអាជីវកម្មពិសេសផ្តល់ជូនសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រី (០១-កញ្ញា-២០២៣ ដល់ ២៩-កុម្ភៈ-២០២៤)

តើអ្នកកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែង ដើម្បីសម្រេចគោលដៅអាជីវកម្មរបស់អ្នក ហើយមានតម្រូវការថវិកាបន្ថែមមែនទេ? យើងផ្តល់ជូននូវអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសសម្រាប់លោកអ្នក! ឥណទានអាជីវកម្មរបស់យើងផ្តល់ជូន និងស្វាគមន៍សហគ្រិនស្ត្រីគ្រប់រូប។ លោកអ្នកអាចទទួលបានប្រាក់កម្ចីរហូតដល់១០០.០០០ ដុល្លារ ដោយគ្មានទ្រព្យធានា។

លក្ខណ:ពិសេស៖

. ទំហំឥណទាន៖ ច្រើនបំផុតរហូតដល់ ១០០.០០០ដុល្លារ ឬសមមូលនឹងប្រាក់រៀល

. រយៈពេលឥណទាន៖ រហូតដល់ ៦ឆ្នាំ

. ទ្រព្យធានា៖ មិនតម្រូវឱ្យមាន

. អត្រាការប្រាក់៖ ០,៩៥% ទៅ ១,៣៥%

ឥណទានអាជីវកម្មពិសេសផ្តល់ជូនសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រី (០១-កញ្ញា-២០២៣ ដល់ ២៩-កុម្ភៈ-២០២៤)
ឥណទានអាជីវកម្មពិសេសផ្តល់ជូនសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រី (០១-កញ្ញា-២០២៣ ដល់ ២៩-កុម្ភៈ-២០២៤)

. សេវាអនុម័តឥណទាន៖ ១%

. ថ្លៃសេវាផ្សេងៗ៖ អាស្រ័យលើករណីជាក់ស្តែង

លក្ខខណ្ឌក្នុងការស្នើ៖ ស្ត្រី ឬសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ត្រី ដែលមានលក្ខណៈសមស្របតាមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោមយ៉ាងតិច ពីរចំណុច៖

. ស្ត្រីដែលជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំ

. អ្នកគ្រប់គ្រង ឬអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តលើអាជីវកម្ម គឺជាស្ត្រី

. ស្ត្រីតំណាងឱ្យក្រុមហ៊ុនលើការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មស្របច្បាប់ណាមួយ

. មានបុគ្គលិកភាគច្រើនជាស្ត្រី

. អាចស្នើបានទាំងអតិថិជនមានស្រាប់ និងអតិថិជនថ្មី

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។

ឥណទានសហគមន៍កសិកម្ម

ឥណទានសហគមន៍កសិកម្ម ត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់សហគមន៍ សម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងផលិតកម្មកសិកម្ម កសិឧស្សាហកម្ម កសិពាណិជ្ជកម្ម​ សេវាកម្មពាក់ព័ន្ធ និងទុនបង្វិល និងវិនិយោគលើទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗទៀត។

លក្ខណះពិសេស និងអត្ថប្រយោជន៏របស់ផលិតផលឥណទាន៖

 • ទំហំឥណទាន​: រហូតដល់ ៧៥,០០០ដុល្លារ ឬសមមូលជាប្រាក់រៀល
 • អាត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ: ០.៩៥%​ ទៅ ១.៣៥%​
 • រយះពេលកម្ចី: រហូតដល់ ៦០ខែ
 • របៀបបង់សង: បត់បែនតាមលំហូរសាច់ប្រាក់អាជីវកម្មរបស់អតិថិជន
 • ទ្រព្យធានា: ករណីមិនមានទ្រព្យធានាគ្រប់គ្រាន់ អតិថិជនអាចទទួលបានការធានាពី CGCC ដើម្បីទទួលបានឥណទានអាជីវកម្ម។

តម្រូវការ/លក្ខខណ្ឌ៖   

 • វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជី (ច្បាស់ចម្លង)
 • ឯកសារអត្តសញ្ញាណអ្នកចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់ (ច្បាប់ចម្លង)
 • កំណត់ហេតុសន្និបាតចុងក្រោយ
 • របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
 • របាយការណ៍បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

បញ្ជាក់៖ ខ្លឹមសារខាងលើដកស្រង់ពីវេបសាយរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចម្រើន

ឥណទានខ្នាតតូច

ឥណទានខ្នាតតូច ជាប្រភេទឥណទានមានកាលកំណត់ដែលធនាគារ ហ្វីលីព ផ្តល់ជូនដល់អតិថិជនឯកត្តជនសម្រាប់៖

. កសិកម្ម៖ ការចំណាយលើសកម្មភាពនានាក្នុងវិស័យកសិកម្ម ទិញសម្ភារ:កសិកម្ម ការបង្កបង្កើនផល ឬសកម្មភាពអាជីវកម្មដែលរកប្រាក់ចំណូលតាមរដូវកាល។

. អាជីវកម្ម៖ ការចាប់ផ្តើម ឬពង្រីកអាជីវកម្ម បង្កើនស្តុក ឬដើមទុនអាជីវកម្ម និងបង់ផ្តាច់ប្រាក់កម្ចីដែលមានស្រាប់ជាដើម។

. ប្រើប្រាស់ទូទៅ ចំណាយលើការទិញរបស់របរប្រើប្រាស់ ករណីបន្ទាន់សម្ភារ:សម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន ឬនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ។

. កែលម្អគេហដ្ឋានសម្រាប់សាងសង់ ឬកែលម្អគេហដ្ឋាន រៀបចំប្រព័ន្ធទឹកស្អាត អនាម័យ និងទិញដី ឬគេហដ្ឋានស្របតាមស្តង់ដាររស់នៅដែលលោកអ្នកប្រាថ្នា។

. សម្រាប់ការសិក្សា ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់បុគ្គលដែលចង់បន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា ឬជំនាញបច្ចេកទេសដូចជា៖ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ឬវគ្គបំប៉នផ្សេងៗ។

ឥណទានខ្នាតតូច
ឥណទានខ្នាតតូច

លក្ខខណ្ឌ៖

. អាយុចន្លោះពី ១៨ ទៅ ៦៥ឆ្នាំ

. ជាជនជាតិកម្ពុជាដែលមានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន ឬជានិយោជិកមានប្រាក់ខែ ហើយរស់នៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ ហ្វីលីព

. ជាអាជីវកម្មស្របច្បាប់ (មិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន ឬសង្គម)

ឯកសារតម្រូវ៖

. អត្តសញ្ញាណបណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬលិខិតឆ្លងដែនមានសុពលភាព

. ប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនបុគ្គលិក (បើមាន)

. វិញ្ញាបនប័ត្រប្រកបអាជីវកម្ម (បើមាន)

. ឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងហិរញ្ញវត្ថុ (បើមាន)

*ធនាគារ សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

ឥណទានខ្នាតតូច
ឥណទានខ្នាតតូច

ចុចទីនេះដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពី: Credit Guarantee Corporation of Cambodia launches $50 million Co-Financing Guarantee Scheme to support SMEs

កម្មវិធីឥណទានទូទាត់អាជីវកម្ម ជាមួយ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

អិលអូអិលស៊ី ផ្ដល់ជូនសេវាកម្មដែលមានស្តង់ដារ និងផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ ពួកយើងក៏តែងតែនៅជិត ដើម្បីជួយអតិថិជនក្នុងការស្វែងយល់បន្ថែមពីរបៀបប្រើប្រាស់ផលិតផល និងសេវាកម្មនីមួយៗ។ ដើម្បីជួយដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូច មធ្យម និងខ្នាតធំ ក្នុងការពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន សម្រាប់ជាទុនបង្វិល និងពង្រីកអាជីវកម្ម អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី បានសហការជាដៃគូជាមួយនិងសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) ដើម្បីផ្តល់ឥណទាន ជូនអតិថិជនដែលមានអាជីវកម្ម សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម ដែលមានលទ្ធភាពសងតែខ្វះទ្រព្យធានា សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាទុនវិនិយោគ ទុនបង្វិល និងការពង្រីកអាជីវកម្ម។

លក្ខណ:ពិសេសនៃកម្មវិធីឥណទានទូទាត់អាជីវកម្ម៖

កម្មវិធីឥណទានទូទាត់អាជីវកម្មជាមួយ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
កម្មវិធីឥណទានទូទាត់អាជីវកម្មជាមួយ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និងរបៀបដាក់ពាក្យស្នើសុំកម្ចី៖

ដើម្បីស្នើសុំប្រាក់កម្ចី អតិថិជន អាចអនុវត្តតាមជំហានងាយស្រួលខាងក្រោម៖

    . ជួបជាមួយបុគ្គលិក អិលអូអិលស៊ី នៅក្នុងតំបន់របស់លោកអ្នក ឬនៅការិយាល័យ អិលអូអិលស៊ី ដែលជិតបំផុត ឬក៏អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមរយៈ

    . លេខទូរសព្ទ ០២៣ ៩៩១ ៩៩១ ឬតាមរយៈ

    . គេហទំព័រ www.lolc.com.kh

    . ស្នើសុំចំនួនទឹកប្រាក់ជាក់លាក់ និងរយៈពេលទៅតាមតម្រូវការក្នុងក្រុមរបស់លោកអ្នក។

ផលិតផលឥណទាន សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច ឬមធ្យម ពីធនាគារ J-Trust Royal

តើលោកអ្នកមានបំណងចង់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក និងកំពុងស្វែងរកនូវកម្ចីអាជីវកម្ម ប៉ុន្តែមិនមានទ្រព្យធានាគ្រប់គ្រាន់? ធនាគារ J Trust Royal គឺជាដៃគូដ៏សក្តិសមបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក។ ធនាគារ J Trust Royal ផ្នែកសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម តែងតែទុកអតិថិជនជាចំបង។ យើងផ្តោតទៅលើការផ្តល់នូវបទពិសោធន៍សេវាកម្មធនាគារ ដែលមានភាពងាយស្រួលទៅកាន់អតិថិជន។ អនុញ្ញាតអោយយើងផ្តល់ជា ផលិតផលឥណទាន ដែលជាផ្នែកមួយនៃការរីកចម្រើនរបស់អាជីវកម្មលោកអ្នក

លក្ខណៈពិសេស៖

    . ទំហំកម្ចី៖ រហូតដល់ទៅ USD ,០០០,០០០.០០

    . រយៈពេលកម្ចី៖ រហូតដល់ទៅ ៨៤ ខែ

    . របៀបបង់សង៖ ការទូទាត់សងប្រកបដោយភាពបត់បែនដើម្បីស្របតាមតម្រូវការរបស់អាជីវកម្មលោកអ្ន

    . អត្រាការប្រាក់មានភាពប្រកួតប្រជែង

    . រូបិយប័ណ្ណរៀល និងដុល្លារ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖

សូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់ផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជនរបស់ធនាគារ J Trust Royal អំពីនីតិវិធីនៃការស្នើសុំកម្ចី និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតតាមរយ៖

ទូរស័ព្ទលេខ ០៩៥ ៥៥៥ ៦៧១ (តេឡេក្រាម) ឬ Hotline ៖ ០២៣ ៩៩៩ ២៥៥ (ក្នុងម៉ោងធ្វើការ)

សម្រាប់អាសយដ្ឋានសាខាធនាគារ J Trust Royal សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ https://jtrustroyal.com/en/personal/

 

ហិរញ្ញប្បទានខ្សែសង្វាក់សាជីវកម្ម

ហិរញ្ញប្បទានខ្សែសង្វាក់សាជីវកម្មត្រូវបានតាក់តែងឡើងដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់អតិថិជននូវកញ្ចប់ហិញ្ញប្បទាននៅក្នុងរង្វង់នៃតម្រូវការដើមទុនអាជីវកម្ម។ អាទិភាពទៅលើអតិថិជនគោលដៅគឺសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមដែលមានសក្តានុពលក្នុងតម្រូវការសេវាហិរញ្ញវត្ថុ, ជាពិសេសកម្ចីនិងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀត ដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ

លក្ខណៈពិសេសនិងអត្ថប្រយោជន៍ផលិតផល៖

    . រូបិយប័ណ្ណ៖ រៀល និងដុល្លារ

    . អត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ៖ ១១.៥%-១៥% ក្នុង១ឆ្នាំ

    . ទំហំកម្ចី៖ ទៅដល់ ៣០០,០០០ដុល្លារ

    . រយៈពេលកម្ចី៖ ដល់ ៩៦ខែ

    . របៀបបង់សង៖ បត់បែនតាមតម្រូវការអតិថិជន

    . ប្រភេទនៃទ្រព្យធានាបត់បែនតាមតម្រូវការអតិថិជន

អត្ថប្រយោជន៍៖

    . ឱកាសទទួលបានកម្ចីដោយមិនមានដាក់ទ្រព្យធានា

    . បង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយដៃគូរអាជីវកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព

    . បង្កើនបរិមាណលក់ និងចំណូលដោយមិនចាំបាច់ប្រើដើមទុនផ្ទាល់ខ្លួន

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម៖

សូមអញ្ជើញទៅកាន់សាខារបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេអឹមខេ ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬទូរស័ព្ទទៅលេខ ០២៣ ២២០ ២០២ ឬ ១៨០០ ២០០ ២០០ ឬអុីម៉ែលមកកាន់ [email protected]

ការផ្ដល់ជូនឥណទានពិសេសដោយមិនតម្រូវឱ្យមានទ្រព្យធានា

ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា បានសហការជាមួយនឹងសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា និងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា ក្នុងការផ្តល់ជូនពិសេសនូវឥណទានសម្រាប់សហគ្រិន សាជីវកម្ម និងធុរកិច្ច ដែលជាសមាជិកសហគម។
ការផ្ដល់ជូនឥណទានពិសេសដោយមិនតម្រូវឱ្យមានទ្រព្យធានា
Unsecured Loan Under CGCC Scheme from Canadia Bank
ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ផ្តល់ជូនឥណទានពិសេសដល់៖

១. សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា (YEAC)

Unsecured Loan Under CGCC Scheme from Canadia Bank
Unsecured Loan Under CGCC Scheme from Canadia Bank

 

២. សមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា​ (CWEA)

Unsecured Loan Under CGCC Scheme from Canadia Bank
Unsecured Loan Under CGCC Scheme from Canadia Bank

 

 • អត្រាការប្រាក់ទាបត្រឹមតែ 13.20% ក្នុងមួយឆ្នាំ
 • ទំហំប្រាក់កម្ចី៖ រហូតដល់ 100,000 ដុល្លារ
 • រយៈពេលកម្ចី៖ រហូតដល់ 5ឆ្នាំ ដោយពុំចាំបាច់មានទ្រព្យបញ្ចាំ

 

​លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ
 • ចូលជាសមាជិកសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា (YEAC) ឬសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា (CWEA)
 • អាជីវកម្មមានសុពលភាពដែលបានចុះបញ្ជីមុនពេលការអនុម័តឥណទាន (យ៉ាងហោចណាស់ដោយអាជ្ញាធរថ្នាក់ស្រុក/គណៈប្រតិភូ)។ សម្រាប់ការចុះបញ្ជីផុតកំណត់ ត្រូវបន្តជាថ្មីក្នុងរយៈពេល 3 ខែ បន្ទាប់ពីដកឥណទាន
 • រយៈពេលអាជីវកម្មត្រូវដំណើរការលើសពី 2 ឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃស្នើរសុំឥណទាន
 • អ្នកខ្ចីត្រូវតែជាម្ចាស់អាជីវកម្ម និងតំណាងឱ្យឈ្មោះនៅលើការចុះបញ្ជីអា ជីវកម្ម
 • សំណើកម្ចីសម្រាប់គោលបំណងដើមទុនធ្វើការ ឬការវិនិយោគ/ពង្រីកអាជីវកម្ម

បញ្ជាក់៖ ខ្លឹមសារខាងលើដកស្រង់ពីវេបសាយរបស់ធនាគារកាណាឌីយ៉ា

ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់៖ ការផ្ដល់ជូនឥណទានពិសេសដោយមិនតម្រូវឱ្យមានទ្រព្យធានា

កម្មវិធីឥណទានទូទាត់អាជីវកម្មរបស់ធនាគារស្ថាបនា ក្រោមគម្រោងធានាឥណទានរបស់ CGCC

លោកអ្នកចង់បានឥណទានដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្ម តែខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ មែនដែរឬទេ? ជាការគិតគូរដល់អតិថិជនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយវិបត្តិកូវីដ១៩ ធនាគារស្ថាបនា បានសហការជាដៃគូ ជាមួយនឹងសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC)  ដើម្បីផ្តល់ឥណទានជូនអតិថិជនដែលមានអាជីវកម្ម សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមដែលមានលទ្ធភាពសងតែខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាទុនវិនិយោគ ទុនបង្វិល និងការពង្រីកអាជីវកម្ម។

លក្ខណៈពិសេសនៃកម្មវិធីឥណទានទូទាត់អាជីវកម្ម ៖

 • ឥណទានដែលមានរយៈពេលចាប់ពី ៦ខែ រហូតដល់ ៧ឆ្នាំ
 • ទំហំឥណទាន ចាប់ពី ៣ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក រហូតដល់ ៣០ ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក
 • រូបិយបណ្ណឥណទាន ជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ឬ ប្រាក់រៀល
 • វិធីសងត្រលប់មកវិញមានច្រើនជម្រើសតាមតម្រូវការអតិថិជន

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម

 • សូមអញ្ជើញទៅកាន់សាខារបស់ធនាគារ ស្ថាបនា ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតឬទូរស័ព្ទតាមរយៈលេខ ០២៣ / ០៨១ ៩៩៩ ០១០
 • សម្រាប់អាស័យដ្ឋានសាខាធនាគារស្ថាបនា សូមចូលមកកាន់គេហទំព័រ https://www.sathapana.com.kh/km/locations/

 

សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីឥណទានទូទាត់អាជីវកម្មនេះ សូមចូលទៅវេបសាយរបស់ធនាគារស្ថាបនា៖ កម្មវិធីឥណទានទូទាត់អាជីវកម្មរបស់ធនាគារស្ថាបនា

 

បញ្ជាក់៖ ខ្លឹមសារខាងលើដកស្រង់ពីវេបសាយរបស់ធនាគារស្ថាបនា

Click here to read about: Business Loan Guarantee scheme of Maybank with CGCC

គម្រោងធានាឥណទានដើម្បីស្តារអាជីវកម្មរវាង Maybank និង CGCC

ដឹកនាំអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកាន់តែឆ្ពោះទៅមុខ !

ស្នើកម្ចីអាជីវកម្ម ដោយមិនមានទ្រព្យបញ្ចាំ ជាមួយធនាគារ Maybank ឥលូវនេះបានដោយមានការផ្តល់ជូនពិសេស ក្រោមការធានាឥណទានពីសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC)។

អាជីវកម្មដែលមានគុណវុឌ្ឍ

ដើម្បីអាចទទួលបានការធានាឥណទានពី ស.ធ.ក. អាជីវកម្មដែលស្នើសុំកម្ចីត្រូវតែជា៖

 • អាជីវកម្មដែលមានម្ចាស់ភាគហ៊ុនជាសញ្ជាតិកម្ពុជា(កាន់កាប់ភាគហ៊ុនលើសពី ៥០%)
 • អាជីវកម្មដែលបានចុះបញ្ជីជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ
 • អាជីវកម្មដែលមិនទាន់បានចុះបញ្ជី ត្រូវតែចុះបញ្ជី បន្ទាប់ពីទទួលបានការធានាឥណទាន។ ប្រសិនបើអាជីវកម្មនោះនៅតែមិនទាន់ចុះបញ្ជី កម្រៃ ធានាឥណទានប្រចាំឆ្នាំ នឹងត្រូវបូកបន្ថែម ០,៥% នៃទំហំធានាឥណទានជារៀងរាល់ឆ្នាំ
 • អាជីវកម្មដែលមានលទ្ធភាពសង

ការផ្តល់ជូន

 • ការអនុម័តរហ័ស និងមានប្រសិទ្ធភាព ជាមួយឯកសារសាមញ្ញ និងប្រកបដោយស្តង់ដារ
 • ទំហំកម្ចីរហូតដល់ ៤០ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក
 • អត្រាការប្រាក់សមរម្យ

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

ព័ត៌មានបន្ថែម

អំពីគម្រោងធានាឥណទាននេះ សូមចូលទៅកាន់វេបសាយរបស់ធនាគារ Maybank៖ គម្រោងធានាឥណទានរវាង Maybank និង CGCC 

 

*** បញ្ជាក់៖ ខ្លឹមសារនៅក្នុងទំព័រនេះ ត្រូវបានដកស្រង់ពីវេបសាយរបស់ធនាគារ Maybank

Click here to read about: Guaranteed Business Loan Product of FTB with CGCC

ឥណទានសម្រាប់ទ្រទ្រង់អាជីវកម្មធុនតូច និងមធ្យមរបស់ធនាគារ FTB ក្រោមគម្រោង CGCC

លោកអ្នកមិនមានទ្រព្យធានាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្ចីពង្រីកអាជីវកម្ម មែនទេ? អស់បារម្ភហើយ! ធនាគារ FTB អាចជួយលោកអ្នកបាន!

លក្ខណៈពិសេស
ទំហំកម្ចី              ៖    រហូតដល់ ១.០០០.០០០ ដុល្លារ
រយៈពេលកម្ចី     ៖    រហូតដល់ ៧ឆ្នាំ
អត្រាការប្រាក់  ៖   សមរម្យ
រូបិយប័ណ្ន          ៖   ប្រាក់រៀល ឬប្រាក់ដុល្លារ

 

របៀបស្នើសុំ

សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកថែទាំអតិថិជនរបស់ធនាគារ FTB តាមរយៈ៖

 ទូរស័ព្ទ២៤ម៉ោង +៨៥៥ ២៣ ៨៦២ ១១១
 អ៊ីម៉ែល [email protected]

 

ព័ត៌មានបន្ថែម

អំពីគម្រោងធានាឥណទាននេះ សូមចូលទៅកាន់វេបសាយរបស់ធនាគារ FTB៖ គម្រោងធានាឥណទានរវាង FTB និង CGCC 

 

*** បញ្ជាក់៖ ខ្លឹមសារនៅក្នុងទំព័រនេះ ត្រូវបានដកស្រង់ពីវេបសាយរបស់ធនាគារ FTB 

ចុចទីនេះដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពី: សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា ដាក់ឱ្យដំណើរការ គម្រោងធានាឥណទានសម្រាប់សហគ្រិនស្រ្តី ទំហំ ៣០លានដុល្លារ