CGCC

ការផ្ដល់ជូនឥណទានពិសេសដោយមិនតម្រូវឱ្យមានទ្រព្យធានា

ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា បានសហការជាមួយនឹងសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា និងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា ក្នុងការផ្តល់ជូនពិសេសនូវឥណទានសម្រាប់សហគ្រិន សាជីវកម្ម និងធុរកិច្ច ដែលជាសមាជិកសហគម។
ការផ្ដល់ជូនឥណទានពិសេសដោយមិនតម្រូវឱ្យមានទ្រព្យធានា
Unsecured Loan Under CGCC Scheme from Canadia Bank
ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ផ្តល់ជូនឥណទានពិសេសដល់៖

១. សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា (YEAC)

Unsecured Loan Under CGCC Scheme from Canadia Bank
Unsecured Loan Under CGCC Scheme from Canadia Bank

 

២. សមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា​ (CWEA)

Unsecured Loan Under CGCC Scheme from Canadia Bank
Unsecured Loan Under CGCC Scheme from Canadia Bank

 

 • អត្រាការប្រាក់ទាបត្រឹមតែ 13.20% ក្នុងមួយឆ្នាំ
 • ទំហំប្រាក់កម្ចី៖ រហូតដល់ 100,000 ដុល្លារ
 • រយៈពេលកម្ចី៖ រហូតដល់ 5ឆ្នាំ ដោយពុំចាំបាច់មានទ្រព្យបញ្ចាំ

 

​លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ
 • ចូលជាសមាជិកសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា (YEAC) ឬសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា (CWEA)
 • អាជីវកម្មមានសុពលភាពដែលបានចុះបញ្ជីមុនពេលការអនុម័តឥណទាន (យ៉ាងហោចណាស់ដោយអាជ្ញាធរថ្នាក់ស្រុក/គណៈប្រតិភូ)។ សម្រាប់ការចុះបញ្ជីផុតកំណត់ ត្រូវបន្តជាថ្មីក្នុងរយៈពេល 3 ខែ បន្ទាប់ពីដកឥណទាន
 • រយៈពេលអាជីវកម្មត្រូវដំណើរការលើសពី 2 ឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃស្នើរសុំឥណទាន
 • អ្នកខ្ចីត្រូវតែជាម្ចាស់អាជីវកម្ម និងតំណាងឱ្យឈ្មោះនៅលើការចុះបញ្ជីអា ជីវកម្ម
 • សំណើកម្ចីសម្រាប់គោលបំណងដើមទុនធ្វើការ ឬការវិនិយោគ/ពង្រីកអាជីវកម្ម

បញ្ជាក់៖ ខ្លឹមសារខាងលើដកស្រង់ពីវេបសាយរបស់ធនាគារកាណាឌីយ៉ា

ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់៖ ការផ្ដល់ជូនឥណទានពិសេសដោយមិនតម្រូវឱ្យមានទ្រព្យធានា

កម្មវិធីឥណទានទូទាត់អាជីវកម្មរបស់ធនាគារស្ថាបនា ក្រោមគម្រោងធានាឥណទានរបស់ CGCC

លោកអ្នកចង់បានឥណទានដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្ម តែខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ មែនដែរឬទេ? ជាការគិតគូរដល់អតិថិជនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយវិបត្តិកូវីដ១៩ ធនាគារស្ថាបនា បានសហការជាដៃគូ ជាមួយនឹងសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC)  ដើម្បីផ្តល់ឥណទានជូនអតិថិជនដែលមានអាជីវកម្ម សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមដែលមានលទ្ធភាពសងតែខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាទុនវិនិយោគ ទុនបង្វិល និងការពង្រីកអាជីវកម្ម។

លក្ខណៈពិសេសនៃកម្មវិធីឥណទានទូទាត់អាជីវកម្ម ៖

 • ឥណទានដែលមានរយៈពេលចាប់ពី ៦ខែ រហូតដល់ ៧ឆ្នាំ
 • ទំហំឥណទាន ចាប់ពី ៣ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក រហូតដល់ ៣០ ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក
 • រូបិយបណ្ណឥណទាន ជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ឬ ប្រាក់រៀល
 • វិធីសងត្រលប់មកវិញមានច្រើនជម្រើសតាមតម្រូវការអតិថិជន

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម

 • សូមអញ្ជើញទៅកាន់សាខារបស់ធនាគារ ស្ថាបនា ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតឬទូរស័ព្ទតាមរយៈលេខ ០២៣ / ០៨១ ៩៩៩ ០១០
 • សម្រាប់អាស័យដ្ឋានសាខាធនាគារស្ថាបនា សូមចូលមកកាន់គេហទំព័រ https://www.sathapana.com.kh/km/locations/

 

សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីឥណទានទូទាត់អាជីវកម្មនេះ សូមចូលទៅវេបសាយរបស់ធនាគារស្ថាបនា៖ កម្មវិធីឥណទានទូទាត់អាជីវកម្មរបស់ធនាគារស្ថាបនា

 

បញ្ជាក់៖ ខ្លឹមសារខាងលើដកស្រង់ពីវេបសាយរបស់ធនាគារស្ថាបនា

Click here to read about: Business Loan Guarantee scheme of Maybank with CGCC

គម្រោងធានាឥណទានដើម្បីស្តារអាជីវកម្មរវាង Maybank និង CGCC

ដឹកនាំអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកាន់តែឆ្ពោះទៅមុខ !

ស្នើកម្ចីអាជីវកម្ម ដោយមិនមានទ្រព្យបញ្ចាំ ជាមួយធនាគារ Maybank ឥលូវនេះបានដោយមានការផ្តល់ជូនពិសេស ក្រោមការធានាឥណទានពីសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC)។

អាជីវកម្មដែលមានគុណវុឌ្ឍ

ដើម្បីអាចទទួលបានការធានាឥណទានពី ស.ធ.ក. អាជីវកម្មដែលស្នើសុំកម្ចីត្រូវតែជា៖

 • អាជីវកម្មដែលមានម្ចាស់ភាគហ៊ុនជាសញ្ជាតិកម្ពុជា(កាន់កាប់ភាគហ៊ុនលើសពី ៥០%)
 • អាជីវកម្មដែលបានចុះបញ្ជីជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ
 • អាជីវកម្មដែលមិនទាន់បានចុះបញ្ជី ត្រូវតែចុះបញ្ជី បន្ទាប់ពីទទួលបានការធានាឥណទាន។ ប្រសិនបើអាជីវកម្មនោះនៅតែមិនទាន់ចុះបញ្ជី កម្រៃ ធានាឥណទានប្រចាំឆ្នាំ នឹងត្រូវបូកបន្ថែម ០,៥% នៃទំហំធានាឥណទានជារៀងរាល់ឆ្នាំ
 • អាជីវកម្មដែលមានលទ្ធភាពសង

ការផ្តល់ជូន

 • ការអនុម័តរហ័ស និងមានប្រសិទ្ធភាព ជាមួយឯកសារសាមញ្ញ និងប្រកបដោយស្តង់ដារ
 • ទំហំកម្ចីរហូតដល់ ៤០ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក
 • អត្រាការប្រាក់សមរម្យ

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

ព័ត៌មានបន្ថែម

អំពីគម្រោងធានាឥណទាននេះ សូមចូលទៅកាន់វេបសាយរបស់ធនាគារ Maybank៖ គម្រោងធានាឥណទានរវាង Maybank និង CGCC 

 

*** បញ្ជាក់៖ ខ្លឹមសារនៅក្នុងទំព័រនេះ ត្រូវបានដកស្រង់ពីវេបសាយរបស់ធនាគារ Maybank

Click here to read about: Guaranteed Business Loan Product of FTB with CGCC

ឥណទានសម្រាប់ទ្រទ្រង់អាជីវកម្មធុនតូច និងមធ្យមរបស់ធនាគារ FTB ក្រោមគម្រោង CGCC

លោកអ្នកមិនមានទ្រព្យធានាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្ចីពង្រីកអាជីវកម្ម មែនទេ? អស់បារម្ភហើយ! ធនាគារ FTB អាចជួយលោកអ្នកបាន!

លក្ខណៈពិសេស
ទំហំកម្ចី              ៖    រហូតដល់ ១.០០០.០០០ ដុល្លារ
រយៈពេលកម្ចី     ៖    រហូតដល់ ៧ឆ្នាំ
អត្រាការប្រាក់  ៖   សមរម្យ
រូបិយប័ណ្ន          ៖   ប្រាក់រៀល ឬប្រាក់ដុល្លារ

 

របៀបស្នើសុំ

សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកថែទាំអតិថិជនរបស់ធនាគារ FTB តាមរយៈ៖

 ទូរស័ព្ទ២៤ម៉ោង +៨៥៥ ២៣ ៨៦២ ១១១
 អ៊ីម៉ែល [email protected]

 

ព័ត៌មានបន្ថែម

អំពីគម្រោងធានាឥណទាននេះ សូមចូលទៅកាន់វេបសាយរបស់ធនាគារ FTB៖ គម្រោងធានាឥណទានរវាង FTB និង CGCC 

 

*** បញ្ជាក់៖ ខ្លឹមសារនៅក្នុងទំព័រនេះ ត្រូវបានដកស្រង់ពីវេបសាយរបស់ធនាគារ FTB 

ចុចទីនេះដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពី: សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា ដាក់ឱ្យដំណើរការ គម្រោងធានាឥណទានសម្រាប់សហគ្រិនស្រ្តី ទំហំ ៣០លានដុល្លារ