CGCC

CGCC ចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំលើកទី៤៧ របស់សមាគមគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក (ADFIAP)

លោក Wong Keet Loong អគ្គនាយក CGCC បានដឹកនាំសហការីចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំលើកទី៤៧ របស់ ADFIAP នៅថ្ងៃទី១៥ ដល់ ១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ នៅសណ្ឋាគារសូហ្វីតែល ភ្នំពេញ ដែលរៀបចំដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (ARDB) របស់កម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះ។

កិច្ចប្រជុំនេះ មានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាង ៤០០នាក់ មកពីបណ្តាប្រទេសចំនួន ៤០ ដែលជាសមាជិករបស់ ADFIAP, តំណាងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង-ស្ថាប័នរដ្ឋ, តំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍, តំណាងវិស័យឯកជន និងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីបណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក ដោយផ្តោតលើប្រធានបទ “តួនាទីរបស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍ ក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយនិរន្តរភាព៖ ដំណើរឆ្ពោះទៅអនាគតប្រកបដោយភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ និងនិរន្តរភាព”៕

Job Vacancy with CGCC – Head of Credit Management

Credit Guarantee Corporation of Cambodia Plc. (CGCC) is a state-owned enterprise established under the Ministry of Economy and Finance. CGCC was recently set up to improve financial inclusion and develop the growth of SMEs in Cambodia. It plays an important role in the economic development of the country.

We are expanding our team! Join us, If you want to be part of the team, CGCC is urgently seeking qualified candidate for the following position:

Head of Credit Management

1. Job Overview

Will be responsible for overseeing on credit evaluation, credit administration, claim management, Non-Performing Loan and recovery management, management of reporting, and operational credit documentation, supporting the development and enhancement of GMS (Guarantee Management System), managing team, and building a good relationship with PFI.

2. Key Responsibilities:

 • Assist Director of Centralized Operations (DCOP) in managing all aspects of centralized operations, including branch operations (if any) credit evaluation and credit administration, loan monitoring and recovery management, claim management, customer satisfaction, feedback management etc.
 • Assist the DCOP to be accountable for all credit evaluation and credit administration related matters e.g., ensure loan is approved within the provided Turn Around Time (TAT), manage claim request and proceed with claim settlement upon all term and conditions are fulfilled and accurate etc. and authorize all core systems data input (data amendments etc.)
 • Support and assist the DCOP on implementing operational matters of all CGCC’s credit guarantee schemes and bond guarantee to ensure the sustainability of CGCC’s product and service.
 • Assist the DCOP in supporting the development & enhancement of GMS (Guarantee Management System) and derive greater productivity and cost efficiency across all operational processes, including the review for process automation.
 • Assist the DCOP in management of reporting and operational credit documentation and periodic review on Portfolio Guarantee scheme (PGS).
 • Assist the DCOP to develop all credit management and loan monitoring related policies, standard operating procedures and framework and ensure the quality of credit documentation, specifically facility offer letters in line with the approved credit application, credit policies and procedures, prudential guidelines, and other relevant legislation.
 • Support and assist the DCOP to build and supervise a team of appropriate skills to assist him/her in carrying out his/her duties and ensure that they are trained accordingly.
 • Responsible for dealing with issues related to centralized operational matters with proper timeframe and building good relationships with PFIs.
 • Responsible for providing training to existing or new PFIs related to Guarantee Application Form (GAF) filing process and/or monthly report submission to ensure speed up the turnaround time.
 • Carry out any other duties and ad-hoc assignments assigned to him/her by the DCOP or Managements of the CGCC as and when required for CGCC.

3. Qualification Requirements

 • At least 5 years’ experience in the financial industry or banking sector related credit evaluation, credit admin, non-performing Loan, and recovery management.
 • Experience of managing team.
 • Bachelor’s degree in finance, business administration, or a related field
 • Proficiency in relevant software and systems.
 • Analytical and problem-solving skills
 • Attention to detail and accuracy.
 • Ability to work under pressure and meet targets.

អ្នកជំនួញស្រូវអង្ករកាន់តែងាយ​ទទួលបានឥណនទាន ដែលអាចខ្ចីបានរហូត ៣លានដុល្លារ សម្រាប់ជាទុន​ទិញស្រូវស្តុកទុក និងកែច្នៃ

(ភ្នំពេញ)៖ កន្លងមកអ្នករកស៊ីក្នុងវិស័យស្រូវអង្ករ តែងតែលើកឡើងពីបញ្ហាខ្វះទុន និងការពិបាកក្នុងការទទួលបានឥណទាន ដែលធ្វើឱ្យពួកគេមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ ក្នុងការប្រមូលទិញស្រូវសម្រាប់ស្តុកទុក និងកែច្នៃជាអង្ករសម្រាប់នាំចេញ។

ដើម្បីជំរុញឱ្យការទទួលបានឥណទាន របស់អ្នករកស៊ីក្នុងវិស័យស្រូវអង្ករកាន់តែងាយស្រួល និងមានទំហំសមល្មម សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) បានដាក់នូវគម្រោងធានាឥណទាន សម្រាប់ការនាំចេញអង្ករ (REGS) ដើម្បីជួយឱ្យម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ មានលទ្ធភាពពង្រីកវិសាលភាពរបស់ខ្លួន ក្នុងការប្រមូលស្រូវស្តុកសំរាប់កិនកែច្នៃនាំចេញ បង្កើត និងបង្កើននូវផលិតផលតម្លៃបន្ថែម នៅក្នុងស្រុក។

លោក រស់ សីលវ៉ា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានថ្លែងថា ការផ្តល់នូវការធានាឥណទាន សម្រាប់វិស័យស្រូវអង្ករ គឺពិតជា​មានសារៈសំខាន់ ព្រោះវិស័យស្រូវអង្ករ គឺ​ជាវិស័យដ៏មានសក្តានុពលរបស់កម្ពុជា ដែលទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាល​ ហើយការដាក់ចេញនូវគម្រោងនេះ គឺជាការបើកផ្លូវសម្រាប់អ្នកជំនួញក្នុងវិស័យនេះ ឱ្យងាយទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន។

​លោកមានប្រសាសន៍ថា ដោយសារហានិភ័យក្នុងវិស័យស្រូវអង្ករ បានធ្វើឱ្យធនាគារពាណិជ្ជមួយចំនួនមិនហ៊ានសម្រេចចិត្ត ក្នុងការផ្តល់ឥណទាន ដល់អ្នករកស៊ីក្នុងវិស័យស្រូវអង្ករនោះទេ។ តែយ៉ាងនេះក្តី ​តាមរយៈគម្រោងដែលមានការសហការជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចំនួន៧ នឹងអាច​ស្វែងរកដំណោះស្រាយបាន។​

លោកលើកឡើងថា បើតាមការសិក្សារបស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា តម្រូវការហិរញ្ញប្បទានបន្ថែម សម្រាប់ការគាំទ្រដល់ការនាំចេញអង្ករ យ៉ាងហោចណាស់ប្រមាណជា ១២០លានដុល្លារ។ ​តែយ៉ាងណាក្នុងដំណាក់កាលទី១នេះ គម្រោងធានាឥណទានសម្រាប់ការនាំចេញស្រូវអង្ករ​ ​មានទំហំទឹកប្រាក់សរុប ៣០លានដុល្លារ​។ លោកថា ពិតណាស់គម្រោង ៣០លានដុល្លារនេះនៅតូច ខណៈតម្រូវការធំរហូតដល់ ១២០លានដុល្លារ ដូច្នេះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងបន្តគាំទ្រដល់គម្រោងពង្រីក​វិសាលភាពនៃធានាឥណទាននេះបន្តទៀត ផ្អែកលើតម្រូវការជាក់ស្តែង និងសមត្ថភាពស្រូបទៅលើសមាជិករបស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា។​

បើតាមលោករដ្ឋលេខាធិការ ​​សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនកែច្នៃនាំចេញអង្ករ និងម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីន អាចមានលទ្ធភាពខ្ចីអតិបរមារហូតដល់ ៣លានដុល្លារ ដោយ CGCC នឹងផ្តល់ការធានា ៨០%នៃទំហំកម្ចីសរុប។

លោកគូសបញ្ជាក់ថា ទំហំកម្ចីអតិបរមា ៣លានដុល្លារនេះ គឺជាទំហំសមស្របសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនកែច្នៃនាំចេញ និងម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនយកទៅពង្រីកវិសាលភាពអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។ លោកសង្ឃឹមថា កិច្ចការនេះនឹងរួមចំណែកដល់ការសម្រេចគោលដៅ នៃគោលនយោបាយនាំចេញស្រូវអង្ករ ១លានតោនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។

លោកជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ការបញ្ចេញថវិកា ៣០លាននេះឱ្យបានលឿន​ និងជំរុញឱ្យ​ក្រុមហ៊ុននាំចេញអង្ករ និងរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ​ ប្រើប្រាស់ឥណទាននេះ ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងការទទួលខុសត្រូវ ហើយត្រូវប្រើប្រាស់ឱ្យចំទិសដៅជាទុនបង្វិលក្នុងរយៈពេលខ្លី ក្នុងការប្រមូលទិញស្រូវ សម្រាប់ផលិតអង្ករនាំចេញ ដើម្បីផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ការនាំចេញអង្ករ។

​លោកស្រី សាន សុខរីណា ប្រធានការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល និងសហប្រតិបត្តិការរបស់ CGCC បានឱ្យដឹងថា សម្រាប់អ្នកដែលទទួលឥណទាន ដោយមានការ​ធានានេះ គឺប្រភេទអាជីវកម្មដែលមានម្ចាស់ភាគហ៊ុនជាសញ្ញាតិខ្មែរ ៥០% ជាក្រុមហ៊ុន​នាំចេញអង្ករ និងរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ ព្រមទាំងជាសមាជិករបស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា។ ហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះ ត្រូវមានប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មយ៉ាងតិចណាស់៣ឆ្នាំ និងមានបទពិសោធន៍នាំចេញអង្ករ យ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំ។ ជាមួយគ្នានេះ ក្រុមហ៊ុននិងរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ ត្រូវមានប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំយ៉ាង ២.៥លានដុល្លារ និងមានផែនការអាជីវកម្មច្បាស់លាស់ មានកិច្ចសន្យាបញ្ជាទិញ ព្រមទាំងមានផែនការអាជីវកម្មនៃការនាំចេញអង្ករ ឬកិនអង្ករយ៉ាងតិច៥០០០តោន គិតត្រឹមឆ្នាំ២០២៥។

លោកស្រី សេង លាភ ម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ សេកមាស ខេត្តកំពង់ចាម ដែលដំណើរការអាជីវកម្ម ក្នុងវិស័យនេះប្រមាណ៣០ឆ្នាំ បានប្រាប់បណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ថា គម្រោងធានាឥណទាន សម្រាប់វិស័យស្រូវអង្ករ គឺ​ការបើកផ្លូវមួយដ៏ល្អសម្រាប់រោងម៉ាស៊ីនកិន និងក្រុមហ៊ុននាំចេញអង្ករ ដើម្បីងាយទទួលបានទុនបន្ថែម ក្នុងការប្រមូលទិញស្រូវនៅរដូវប្រមូលផល ដែលធ្វើឱ្យលោកស្រី ក៏ដូចម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនផ្សេងទៀតមានលទ្ធភាពពង្រីកការទិញស្រូវសម្រាប់ស្តុកទុក។

លោកស្រីបានឱ្យដឹងថា កន្លងមកការ​ទទួលបានកម្ចីពីធានាគារ​ ហាក់មិនសូវងាយស្រួលនោះទេ ហើយសុទ្ធតែតម្រូវឱ្យមានទ្រព្យបញ្ចាំ ប៉ុន្តែតាមរយៈគម្រោងនេះ គឺសិក្សាផែនការអាជីវកម្មជាក់ស្តែងប៉ុណ្ណោះ ដែលកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់អ្នក ដែលមានផែនការអាជីវកម្មច្បាស់លាស់។

ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនដែលនាំចេញអង្ករផង និងប្រមូលទិញស្រូវសម្រាប់កិន ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុក​ផង លោកស្រីយល់ថា តាមរយៈគម្រោងធានាឥណទាននេះ នឹងជួយធ្វើឱ្យដំណើរការអាជីវកម្ម របស់លោកស្រីកាន់តែរីកធំជាងមុន។

សូមជម្រាបថា សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន​នាំចេញអង្ករ និងរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ ដែលមានបំណងទទួលបានឥណទាន ដោយមានការធានាពី CGCC ​អាចទាក់ទងទៅសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា ដើម្បីស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់ និងស្វែងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម (PFIs) ចំនួន៧ ស្ថាប័ន ដែលចូលរួមអនុវត្តគម្រោង REGSនេះដើម្បីស្នើសុំឥណទាន។ គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម រួមមាន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ, ធនាគារកាណាឌីយ៉ា, ធនាគារពាណិជ្ជក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា (FTB), ធនាគារមេយប៊ែង (ខេមបូឌា), ធនាគារព្រីនស៍, ធនាគារស្ថាបនា, និងធនាគារវីង (ខេមបូឌា)​៕

Credit to: Fresh News, Published on 12 May 2024

ពាណិជ្ជករក្នុងវិស័យស្រូវអង្ករ នឹងទទួលបានការធានាឥណទាន ងាយទទួលបានកម្ចីពង្រីកវិសាលភាពទិញស្រូវ និងកែច្នៃនាំចេញ

(ភ្នំពេញ)៖ សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) និងសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា ព្រមទាំងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួមចំនួន៧ បានចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀង គម្រោងធានាឥណទានសម្រាប់ការនាំចេញអង្ករ ដើម្បីជួយឱ្យម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវមានលទ្ធភាពពង្រីកវិសាលភាពរបស់ខ្លួន ក្នុងការប្រមូលស្រូវស្តុកសំរាប់កិនកែច្នៃនាំចេញ បង្កើត និងបង្កើននូវផលិតផលតម្លៃបន្ថែមនៅក្នុងស្រុក។

ពិធីចុះគ្នាអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា បានរៀបចំឡើងនៅព្រឹក ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ ក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោក រស់ សីលវ៉ា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងវត្តមានជាកិត្តិយសរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ CGCC, ថ្នាក់ដឹកនាំ និងសមាជិករបស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា, ថ្នាក់ដឹកនាំ និងបុគ្គលិករបស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម (PFIs) និង CGCC សរុបប្រមាណជាង៧០រូប។

បន្ទាប់ពីទទួលបានការឯកភាពពី អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្នមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ CGCC បានដាក់ឱ្យដំណើរការគម្រោង REGS ដែលជាគម្រោងធានាឥណទានជាកញ្ចប់មានទំហំសរុប ៣០លានដុល្លារ សម្រាប់ជំហានទី១ ដោយមានគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម (PFIs) ចំនួន៧ ស្ថាប័ន ចូលរួមអនុវត្តគម្រោង REGSនេះ រួមមាន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ, ធនាគារកាណាឌីយ៉ា, ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសនៃកម្ពុជា (FTB), ធនាគារមេយប៊ែង (ខេមបូឌា), ធនាគារព្រីនស៍, ធនាគារស្ថាបនា, និងធនាគារវីង (ខេមបូឌា)។

លោក រស់ សីលវ៉ា មានប្រសាសន៍ថាការដាក់ចេញនូវគម្រោង REGS ដែលមានទំហំ ៣០លានដុល្លារនេះ គឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការគាំទ្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការជំរុញការផលិត និងនាំចេញអង្ករកម្ពុជា តាមរយៈយន្តការធានាឥណទានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលមាន CGCC ជាប្រតិបត្តិករ ដោយផ្តល់ការធានារហូតដល់ ៨០% លើកម្ចីអតិបរមារហូតដល់ ៣លានដុល្លារ។ គម្រោង REGS នេះនឹងគាំទ្រដល់ការទទួលបានហិរញ្ញប្បទានរបស់ក្រុមហ៊ុននាំចេញអង្ករ និងរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ ក្នុងការប្រមូលទិញស្រូវពីកសិករ សម្រាប់ការផលិតអង្ករនាំចេញ ដើម្បីគាំទ្រដល់គោលនយោបាយនាំចេញអង្កររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា»។

ឧកញ៉ា ចាន់ សុឃាំង ប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា ក៏បានថ្លែងឱ្យដឹងដែរថា កញ្ចប់ធានាឥណទានលើវិស័យស្រូវអង្ករដំណាក់កាលទីមួយនាពេលនេះ នឹងជួយដល់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវពង្រីកវិសាលភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រមូលស្រូវស្តុកសំរាប់កិនកែច្នៃនាំចេញ បង្កើត និងបង្កើននូវផលិតផលតម្លៃបន្ថែមនៅក្នុងស្រុក ដែលកើតចេញពី

លោកបន្តថា «អនុផលនៃការកិនស្រូវទាំងអស់ដល់វិស័យផ្សេងទៀតដូចជាវិស័យវារីវប្បកម្ម ការចិញ្ចឹមសត្វ។ល។ កញ្ចប់ធានានេះក៏ជាកត្តាលីករបន្ថែមទៀត នៃការចូលរួមលើការអនុវត្តនូវគោលនយោបាយផលិតកម្មស្រូវ និងការជំរុញការនាំចេញឱ្យបាន១លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំ ដែលបានដាក់ចេញដោយ រាជរដ្ឋាភិបាល ហើយយើងជឿជាក់ថា ផែនការនេះ នឹងសម្រេចបាននៅក្នុងឆ្នាំ ២០២៥ដ៏ខ្លីខាងមុខ»។

លោក Wong Keet Loong អគ្គនាយក CGCC បានគូសបញ្ជាក់ថា «CGCC បានដាក់ឱ្យដំណើរការគម្រោងធានាឥណទានថ្មី ដែលជាគម្រោងធានាឥណទានសម្រាប់ការនាំចេញអង្ករ (REGS) ដែលមានទំហំ៣០លានដុល្លារ ដើម្បីគាំទ្រជាទុនបង្វិល សម្រាប់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ ក្នុងការកិនកែច្នៃស្រូវសម្រាប់ការនាំចេញអង្ករ។ គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចំនួន៧ស្ថាប័ន បានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការផ្តល់កម្ចីដែលមានការធានាពី CGCC សម្រាប់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការនាំចេញអង្ករ។ គម្រោងនេះផ្តល់ជូននូវលក្ខខណ្ឌពិសេស ដូចជាកម្រៃធានាឥណទានទាប វិសាលភាពនៃការធានាខ្ពស់ និងអត្រាការប្រាក់មិនលើសពី១១%។ យើងគាំទ្រនូវឆន្ទៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការនាំចេញអង្ករឱ្យបាន១លានតោន នៅឆ្នាំ២០២៥។ នេះគឺជាជំហានទីមួយនៃគម្រោង ដោយយើងនឹងស្នើបង្កើនទំហំគម្រោង ប្រសិនបើមានតម្រូវការខ្ពស់សម្រាប់ការធានាឥណទាន»

គម្រោង REGS របស់ CGCC ត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការដើម្បីសម្រួលដល់តម្រូវការហិរញ្ញប្បទាន និងឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ក្រុមហ៊ុននាំចេញអង្ករ និងរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ ដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះទ្រព្យធានាដើម្បីដាក់ស្នើកម្ចីទៅគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ជាពិសេសនៅក្នុងរដូវកាលប្រមូលផល។ ក្រុមហ៊ុននាំចេញអង្ករ និងរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវដែលជាសមាជិកសកម្មរបស់ CRF និងដែលមានតម្រូវការហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ជាទុនបង្វិល និងពង្រីកអាជីវកម្ម ជាពិសេសសម្រាប់ទិញស្រូវ កិនកែច្នៃ ក្នុងការនាំចេញអង្ករទៅក្រៅប្រទេស៕

Credit to: Fresh News, Published on 10 May 2024

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ពិធីចុះហត្ថលេខាលើ អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាង CGCC និងសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា និងកិច្ចព្រមព្រៀងគម្រោងធានាឥណទានសម្រាប់ការនាំចេញអង្ករ រវាង CGCC និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម

ទាញយកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

Job Vacancy with CGCC – Senior Manager/Manager of Business Development (Bond Guarantee)

Job Overview

The Senior Manager/Manager of Bond Guarantee Business of the Credit Guarantee Corporation of Cambodia (CGCC) will report to the Head of the Strategy and Business Development Department on CGCC’s bond guarantee matters.

Job Description

 • Assist the Head of the Strategy and Business Development Department in strategic planning to develop and execute CGCC’s bond guarantees.
 • Originate and structure new guaranteed bond transactions.
 • Process new CGCC-guaranteed bond transactions, including preparing documentation, conducting due diligence by collaborating with relevant CGCC departments, and seeking approval from CGCC’s management.
 • Oversee performance and monitoring of guaranteed bond and recommend any remedial actions.
 • Support and assist the Head of SBD on any bond guarantee-related matters involving ministries, regulators, and other public institutions.
 • Develop close working relationships with securities companies, potential issuers, and bond investors to expand CGCC’s bond guarantee opportunities.
 • Develop close working relationships with CGCC’s international partners regarding bond guarantees.
 • Perform any other roles and responsibilities as assigned by management periodically.

Qualification

 • A minimum of a master’s degree in economics, finance, business, or a related field.
 • At least five years of working experience in the banking or securities sectors, particularly in bond underwriting, credit operation, or risk management.
 • Strong analytical and strategic thinking skills.
 • Proven coordination, communication, interpersonal and diplomatic skills.
 • Ability to work effectively as a team with a sense of responsibility, flexibility, adaptability, and ability to learn and work under pressure.
 • Ability to prioritize tasks effectively, maintain timelines, and manage/plan workloads effectively.
 • Strong verbal and written communication skills in Khmer and English.
 • Competence in Microsoft Office Software.

CGCC ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំសម្រាប់វិនិយោគិននៃកម្មវិធីផ្តួចផ្តើមសហគ្រិនក្នុងកិច្ចការបន្ស៊ាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជា

នាថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ លោក Wong Keet Loong អគ្គនាយកសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសមួយរូប ក្នុងកិច្ចប្រជុំសម្រាប់វិនិយោគិននៃកម្មវិធីផ្តួចផ្តើមសហគ្រិនក្នុងកិច្ចការបន្ស៊ាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជា ដោយបានចែករំលែកអំពីកិច្ចផ្តួចផ្តើមរបស់ CGCC ក្នុងការសម្រួលលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជននៅប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈកិច្ចពិភាក្សាបើកចំហរមួយស្តីពី “ទិដ្ឋភាព​នៃ​ការ​វិនិយោគ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ជាពិសេសក្នុងការបន្ស៊ាំ​នឹង​អាកាសធាតុ”។

តាមរយៈកិច្ចពិភាក្សានេះ លោកអគ្គនាយកបានគូសបញ្ជាក់អំពីយន្តការគាំទ្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់វិស័យឯកជនក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន តាមរយៈយន្តការធានាឥណទានរបស់ CGCC សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន/អាជីវកម្ម និងជាពិសេសអាជីវកម្មក្នុងវិស័យបៃតង។ លោកក៏បានចែករំលែកអំពី “គម្រោងហិរញ្ញប្បទានបៃតងប្រកបដោយនិរន្តរភាព” របស់ CGCC ដែលជាគំរូហិរញ្ញប្បទានរួមបញ្ចូលគ្នា ដែលទទួលបានការគាំទ្រពី UNDP ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពនៃការធានាឥណទានរបស់ CGCC សម្រាប់វិស័យបៃតង។

កម្មវិធីកិច្ចប្រជុំសម្រាប់វិនិយោគិនដែលរៀបចំដោយ UNDP នេះ មានគោលបំណងទាញចំណាប់អារម្មណ៍ និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សាធារណជន និងវិស័យឯកជន ជុំវិញដំណោះស្រាយទីផ្សារ និងការវិយោគដែលពឹងផ្អែកលើអាកាសធាតុ និងបង្កើតនូវឱកាសក្នុងការកៀរគរ និងទាញយកទុនសម្រាប់វិស័យឯកជន និងហិរញ្ញប្បទានរួមបញ្ចូលគ្នា សំដៅដល់ការបន្ស៊ាំនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ និងដើម្បីធ្វើពិពិធកម្មធនធានសម្រាប់ហិរញ្ញប្បទានផ្នែកអាកាសធាតុ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ទុនលើឱកាសទីផ្សារដែលមានស្រាប់៕

CGCC ចូលរួមអបអរសាទរទិវានារីអន្ដរជាតិ

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ ថ្នាក់ដឹកនាំ និងបុគ្គលិករបស់ CGCC បានចូលរួមអបអរសាទរទិវានារីអន្ដរជាតិ  ដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់បុគ្គលិកនារីៗទាំងអស់របស់ CGCC ដែលបានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្ត និងប្រាជ្ញាស្មារតី ក្នុងការបំពេញកិច្ចការងាររបស់ខ្លួន ដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ CGCC នៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ នាពេលកន្លងមក។

ដើម្បីសំដែងនូវការថ្លែងអំណរគុណ ថ្នាក់ដឹកនាំ CGCC បានផ្ដល់ជូនវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដល់បុគ្គលិកនារី និងបានរៀបចំការទទួលទានអាហារសាមគ្គីជាមួយបុគ្គលិកទាំងអស់ ប្រកបដោយក្តីរីករាយ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អ។

បច្ចុប្បន្ន CGCC មានបុគ្គលិកនារីសរុបចំនួន ២១រួប (៤១%) ក្នុងចំណោមបុគ្គលិក​សរុបចំនួន ៥១រូប៕

ការស្វែងយល់ពីការធានាលើសញ្ញាប័ណ្ណ

នៅខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានកំណត់គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រឱ្យ CGCC ធ្វើពិពិធកម្មសេវាធានាឥណទាន ទៅកាន់ការធានាឥណទានលើការបោះផ្សាយសញ្ញាប័ណ្ណ។ CGCC បានរៀបចំខ្លួននិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា (ន.ម.ក.) ជាបុគ្គលធានាលើការបោះផ្សាយសញ្ញាប័ណ្ណក្នុងស្រុក ក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ និងបានបញ្ចប់នីតិវិធីវាយតម្លៃលទ្ធភាពសង ដោយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន khAAA(Outlook: Stable) ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតក្នុងស្រុក ពីក្រុមហ៊ុន រ៉េតធីង អេជេនស៊ី អហ្វ ខេបូឌា។ ជាមួយលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះ CGCC នឹងចាប់ផ្តើមបេសកកម្មថ្មី ក្នុងការផ្តល់ការធានាឥណទានលើការបោះផ្សាយសញ្ញាប័ណ្ណ ដើម្បីចូលរួមជំរុញការអភិវឌ្ឍទីផ្សារទុននៅកម្ពុជា និងគាំទ្រសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម (SMEs) ដែលមានបំណងកៀរគរទុន នៅក្នុងទីផ្សារសញ្ញាប័ណ្ណ។

តើអ្វីទៅជាសញ្ញាប័ណ្ណ?

សញ្ញាប័ណ្ណ ឬមូលបត្របំណុល គឺជាប្រភេទកម្ចីដែលអាចជំនួសឱ្យកម្ចីធនាគារ។ អ្នកបោះផ្សាយសញ្ញាប័ណ្ណ គឺជាអ្នកខ្ចី រីឯអ្នកវិនិយោគលើសញ្ញាប័ណ្ណគឺជាអ្នកផ្តល់កម្ចី។ អ្នកវិនិយោគលើសញ្ញាប័ណ្ណ ទិញសញ្ញាប័ណ្ណពីអ្នកបោះផ្សាដែលសន្យាទូទាត់ការប្រាក់ (គូប៉ុង) និងប្រាក់ដើម ជូនអ្នកទិញសញ្ញាប័ណ្ណ ក្នុងអំឡុងពេលឥណប្រតិទាននៃសញ្ញាប័ណ្ណ។ សញ្ញាប័ណ្ណ មានភាពបត់បែនជាងកម្ចីធនាគារ ទៅលើលក្ខខណ្ឌ, ទំហំ, ឥណប្រតិទាន, និងអត្រាការប្រាក់។

ជាទូទៅ SME និងឯកត្តបុគ្គលណាក៏អាចកៀរគរទុន តាមរយៈកម្ចីធនាគារបានដែរ ឱ្យតែមានលទ្ធភាពសងគ្រប់គ្រាន់ ប៉ុន្តែមានតែ SME ដែលមាអភិបាលកិច្ច និងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មល្អ, របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុស្តង់ដារ និងអាចជឿទុកចិត្តបាន, ព្រមទាំងផែនការអាជីវកម្មរឹងមាំប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចកៀរគរទុន តាមរយៈការបោះផ្សាយសញ្ញាប័ណ្ណបាន។ និយាយឱ្យខ្លី លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការបោះផ្សាយសញ្ញាប័ណ្ណមានភាពស្មុគស្មាញ និងតឹងតែងជាងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ស្នើសុំកម្ចីពីធនាគារ។ តារាងខាងក្រោម បង្ហាញពីការប្រៀបធៀបចំណុសំខាន់ៗ រវាងកម្ចីធនាគារ និងសញ្ញាប័ណ្ណ។

ពិតណាស់ ការបោះផ្សាយសញ្ញាប័ណ្ណ គឺជាវិធីសាស្ត្រសាមញ្ញាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាល និងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម ដើម្បីកៀរគរទុន នៅតាមបណ្តាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើន ដើម្បីគាំទ្រគម្រោងនានា ប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រនេះមិនទាន់ត្រូវបានប្រើប្រាស់បានទូលំទូលាយនៅឡើយទេនៅកម្ពុជា។ ទីផ្សារសញ្ញាប័ណ្ណនៅកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នៅឡើយ ដោយមានបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗដូចជា សន្ទនីយភាពទាប, អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់, និមូលដ្ឋានវិនិយោគិនតូចចង្អៀតជាដើម។ ប៉ុន្តែយើងឃើញមានវឌ្ឍនភាពជាវិជ្ជមានជាច្រើនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ជាពិសេសការចាប់ផ្តើមបោះផ្សាយសញ្ញាប័ណ្ណរដ្ឋ, សញ្ញាប័ណ្ណដែលមានការធានា, និងសញ្ញាប័ណ្ណនិរន្តរភាព។ បច្ចុប្បន្នមានសញ្ញាប័ណ្ណសាជីវកម្មចំនួន៩ បានចុះបញ្ជីនៅលើក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (CSX) ដែលបានកៀរគរទុនចន្លោះពី ១,៥លាន ដល់ ៣០លានដុល្លារ ពីការបោះផ្សាយនីមួយៗ។

អានបន្ត និងទាញយកអត្ថបទជា PDF: ការស្វែងយល់ពីការធានាលើសញ្ញាប័ណ្ណ

ជួបជាមួយម្ចាស់អាជីវកម្មដែលទទួលបានកម្ចីដែលមានការធានាពី CGCC

Solar Green Energy (SOGE) គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ថាមពលបៃតង ដោយប្រើប្រាស់ថាមពលនៃពន្លឺព្រះអាទិត្យ ដើម្បីស្រូបយកទឹកទន្លេធម្មជាតិ សម្រាប់ការស្រោចស្រប់ដំណាំរបស់ប្រជាកសិករខ្មែរ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០០៨។ បន្ទាប់ពីចាប់ផ្តើមដំណើរការបានមួយរយៈ អតិថិជនចាប់ផ្ដើមស្គាល់ក្រុមហ៊ុន និងចាប់ផ្តើមផ្តល់ការជឿទុកចិត្តលើសេវាកម្មរបស់ពួកយើង។ នាងខ្ញុំបានមើលឃើញពីឱកាស ក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មនេះឱ្យកាន់តែធំ។ ពួកយើងមានបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រាន់ ប៉ុន្តែខ្វះធនធានមនុស្ស និងទុនបន្ថែម។

នាងខ្ញុំបានប្រឹក្សាជាមួយធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួន ដើម្បីទទួលបានទុនបន្ថែម។ ដោយសារនាងខ្ញុំខ្វះទ្រព្យធានា ធនាគារ ជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ក៏បានណែនាំនាងខ្ញុំ អំពីការធានាឥណទានលើកម្ចីអាជីវកម្មរបស់ CGCC ដែលអាចផ្តល់ការធានាលើកម្ចីរបស់នាងខ្ញុំ ដើម្បីឱ្យធនាគារអាចផ្តល់កម្ចីដល់នាងខ្ញុំបាន ទោះបីគ្មានទ្រព្យធានា។ ដោយសារការធានាឥណទានពី CGCC នាងខ្ញុំអាចទទួលបានទុនបន្ថែម ដើម្បីសាងសង់ស្ថានីយបូមទឹកថ្មីៗទៀតបន្ថែម។

SOGE បានប្រើប្រាស់កម្ចីដែលមានដែលការធានាពី CGCC ដើម្បីពង្រីកការសាងសង់ស្ថានីយ៏បូមទឹក នៅតាមបណ្ដាខេត្ត មួយចំនួនដូចជា ខេត្តពោធិ៍សាត់ ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ធំ។ ស្ថានីយ៍ទាំងអស់នោះ អាចស្រោចស្រព្វផ្ទៃដីប្រម៉ាណ ១៦០០ ហិកតា និងបានផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនប្រមាណ ១០០០ គ្រួសារ។

នាងខ្ញុំយល់ថា ការធានាឥណទានរបស់ CGCC ពិតជាអាចគាំទ្រដល់អាជីវកម្មរបស់នាងខ្ញុំ  ក៏ដូចជាសហគ្រាសខ្នាតតូច  និងមធ្យមផ្សេងទៀត  ដែលមានសក្តានុពល ប៉ុន្តែខ្វះទ្រព្យធានា ឱ្យទទួលបានទុនបន្ថែមចាំបាច់ពីធនាគារ ឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ការពង្រីកអាជីវកម្ម៕

អាននិងទាញយកអត្ថបទជា PDF: ជួបជាមួយម្ចាស់អាជីវកម្មដែលទទួលបានកម្ចីដែលមានការធានាពី CGCC