CGCC

 • ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខទី៤នេះ គ្របដណ្តប់វឌ្ឍនភាពនៃការធានាឥណទាន សកម្មភាព និងព្រឹត្តិការណ៍នានា របស់សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា ក្នុងត្រីមាសទី៣ នៃឆ្នាំ២០២២ ព្រមទាំងអត្ថបទស្វែងយល់អំពីការធានាឥណទាន ជាដើម។

 • CGCC មានកិត្តិយសក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២១ ជាផ្លូវការ។ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះ គ្របដណ្តប់លើវឌ្ឍនភាពរបស់ CGCC រួមមានសាវតារ រចនាសម្ព័ន្ធ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល សមិទ្ធផលរបស់នាយកដ្ឋាននីមួយៗ ព្រឹត្តិការណ៍និងសកម្មភាព និងរបាយការណ៍សវនកម្មហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំផងដែរ។

 • គម្រោងធានាឥណទានសម្រាប់សហហិរញ្ញប្បទាន សម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍ (CFGS-TR) គាំទ្រដល់ការស្តារ និងងើបឡើងវិញនៃអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ដែលរងការប៉ះពាល់ពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩ តាមរយៈការផ្តល់ការធានាលើកម្ចីអាជីវកម្ម ស្ថិតនៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ តាមរយៈគម្រោងសហហិរញ្ញប្បទានស្តារ និងជំរុញកំណើនក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ របស់ធនាគារសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជា (SME Bank)។

 • គម្រោងធានាឥណទានសម្រាប់សហគ្រិនស្រ្តី ត្រូវបានដាក់ចេញឡើងក្នុងគោលបំណងបង្កើនការគាំទ្រដល់សហគ្រិនស្ត្រី និងអាជីវកម្មដែលគ្រប់គ្រង និងដឹកនាំដោយស្ត្រីឱ្យទទួលបានហិរញ្ញប្បទានផ្លូវការ តាមរយៈការធានាឥណទានរបស់ CGCC លើកម្ចី រហូតដល់ ៨០% នៃទំហំកម្ចី សម្រាប់គ្រប់វិស័យ ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះផ្សេងៗទៀត។ 

 • គម្រោងធានាឥណទានដើម្បីស្តារអាជីវកម្ម (BRGS) គឺជាគម្រោងធានាឥណទានដំបូងបង្អស់ ដែលផ្តល់ដោយសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (ស.ធ.ក.) ក្នុងគោលដៅគាំទ្រអាជីវកម្ម ទាំងអាជីវកម្មខ្នាតមីក្រូ សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម និងសហគ្រាសខ្នាតធំ ក្នុងការពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម (PFIs) សម្រាប់ការកៀរគរទុនបង្វិល, វិនិយោគ, និងការពង្រីកអាជីវកម្ម។ 

 • CFGS  ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាពិសេស សម្រាប់កម្ចីសហហិរញ្ញប្បទាន ដែលនឹងផ្តល់ជូនក្រោម គម្រោងសហហិរញ្ញប្បទានទ្រទ្រង់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ជំហានទី ២ (SCFS II) របស់ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា។ CFGS គឺជាដំណោះស្រាយបន្ថែមទៅលើ SCFS II ក្នុងការចែករំលែកហានិភ័យជាមួយនឹង គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម (PFIs)  ទៅលើកម្ចីសហហិរញ្ញប្បទានដែលនឹងផ្តល់ជូនក្រោម  SCFS II។

 • សាជីវកម្ម​ធានា​ឥណទាន​កម្ពុជា​ (​ស.ធ.ក.) ​គឺជា​សហគ្រាស​សាធារណៈ​ ​ស្ថិតនៅ​ក្រោម​អាណាព្យាបាល​បច្ចេកទេស​ ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ​របស់​​​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ មានបេសកកម្មផ្តល់​ការធានា​ឥណទាន​លើក​ម្ចី​ដែល​ផ្តល់​ឱ្យ​អាជីវកម្ម​ ​ដើម្បី​ចែករំលែក​ហា​និ​ភ័យ​ជាមួយ​ស្ថាប័ន​ផ្តល់​ក​ម្ចី ​និង​បង្កើន​បរិយាប​ន្ន​ហិរញ្ញវត្ថុ។

 • លោកអ្នកអាចស្វែងយល់លម្អិតអំពីទិន្នន័យនៃការធានាឥណទានគិតចាប់តាំងពីខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ដែល CGCC បានដាក់ឱ្យដំណើរការគម្រោងធានាឥណទានដំបូងគេ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ តាមរយៈព្រឹត្តិបត្រវឌ្ឈនភាពនៃការធានាឥណទានប្រចាំខែរបស់ CGCC។

  គិតត្រឹមចុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ CGCC បានផ្តល់ការធានាឥណទានជូនដល់ ៩៨៥ ក្រុមហ៊ុន/អាជីវកម្ម ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់កម្ចីប្រហាក់ប្រហែល ៩២,៧ លានដុល្លារ។

  Share Us

  ព្រឹត្តិការណ៍ និងសកម្មភាព

  ផ្ញើសារមកយើង

  ទំនាក់ទំនងពួកយើងតាមរយៈ

  អាសយដ្ឋាន

  អគារមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍធុរកិច្ច ជាន់ទី១៩ អគារ S ផ្លូវ OCIC កែងផ្លូវអូរវែង ភូមិគៀនឃ្លាំង សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ

  ទូរសព្ទ

  ០២៣ ៧២២ ១២៣

  អ៊ីមែល

  [email protected]