CGCC

ការស្វែងយល់ពីការធានាលើសញ្ញាប័ណ្ណ

នៅខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានកំណត់គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រឱ្យ CGCC ធ្វើពិពិធកម្មសេវាធានាឥណទាន ទៅកាន់ការធានាឥណទានលើការបោះផ្សាយសញ្ញាប័ណ្ណ។ CGCC បានរៀបចំខ្លួននិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា (ន.ម.ក.) ជាបុគ្គលធានាលើការបោះផ្សាយសញ្ញាប័ណ្ណក្នុងស្រុក ក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ និងបានបញ្ចប់នីតិវិធីវាយតម្លៃលទ្ធភាពសង ដោយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន khAAA(Outlook: Stable) ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតក្នុងស្រុក ពីក្រុមហ៊ុន រ៉េតធីង អេជេនស៊ី អហ្វ ខេបូឌា។ ជាមួយលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះ CGCC នឹងចាប់ផ្តើមបេសកកម្មថ្មី ក្នុងការផ្តល់ការធានាឥណទានលើការបោះផ្សាយសញ្ញាប័ណ្ណ ដើម្បីចូលរួមជំរុញការអភិវឌ្ឍទីផ្សារទុននៅកម្ពុជា និងគាំទ្រសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម (SMEs) ដែលមានបំណងកៀរគរទុន នៅក្នុងទីផ្សារសញ្ញាប័ណ្ណ។

តើអ្វីទៅជាសញ្ញាប័ណ្ណ?

សញ្ញាប័ណ្ណ ឬមូលបត្របំណុល គឺជាប្រភេទកម្ចីដែលអាចជំនួសឱ្យកម្ចីធនាគារ។ អ្នកបោះផ្សាយសញ្ញាប័ណ្ណ គឺជាអ្នកខ្ចី រីឯអ្នកវិនិយោគលើសញ្ញាប័ណ្ណគឺជាអ្នកផ្តល់កម្ចី។ អ្នកវិនិយោគលើសញ្ញាប័ណ្ណ ទិញសញ្ញាប័ណ្ណពីអ្នកបោះផ្សាដែលសន្យាទូទាត់ការប្រាក់ (គូប៉ុង) និងប្រាក់ដើម ជូនអ្នកទិញសញ្ញាប័ណ្ណ ក្នុងអំឡុងពេលឥណប្រតិទាននៃសញ្ញាប័ណ្ណ។ សញ្ញាប័ណ្ណ មានភាពបត់បែនជាងកម្ចីធនាគារ ទៅលើលក្ខខណ្ឌ, ទំហំ, ឥណប្រតិទាន, និងអត្រាការប្រាក់។

ជាទូទៅ SME និងឯកត្តបុគ្គលណាក៏អាចកៀរគរទុន តាមរយៈកម្ចីធនាគារបានដែរ ឱ្យតែមានលទ្ធភាពសងគ្រប់គ្រាន់ ប៉ុន្តែមានតែ SME ដែលមាអភិបាលកិច្ច និងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មល្អ, របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុស្តង់ដារ និងអាចជឿទុកចិត្តបាន, ព្រមទាំងផែនការអាជីវកម្មរឹងមាំប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចកៀរគរទុន តាមរយៈការបោះផ្សាយសញ្ញាប័ណ្ណបាន។ និយាយឱ្យខ្លី លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការបោះផ្សាយសញ្ញាប័ណ្ណមានភាពស្មុគស្មាញ និងតឹងតែងជាងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ស្នើសុំកម្ចីពីធនាគារ។ តារាងខាងក្រោម បង្ហាញពីការប្រៀបធៀបចំណុសំខាន់ៗ រវាងកម្ចីធនាគារ និងសញ្ញាប័ណ្ណ។

ពិតណាស់ ការបោះផ្សាយសញ្ញាប័ណ្ណ គឺជាវិធីសាស្ត្រសាមញ្ញាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាល និងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម ដើម្បីកៀរគរទុន នៅតាមបណ្តាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើន ដើម្បីគាំទ្រគម្រោងនានា ប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រនេះមិនទាន់ត្រូវបានប្រើប្រាស់បានទូលំទូលាយនៅឡើយទេនៅកម្ពុជា។ ទីផ្សារសញ្ញាប័ណ្ណនៅកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នៅឡើយ ដោយមានបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗដូចជា សន្ទនីយភាពទាប, អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់, និមូលដ្ឋានវិនិយោគិនតូចចង្អៀតជាដើម។ ប៉ុន្តែយើងឃើញមានវឌ្ឍនភាពជាវិជ្ជមានជាច្រើនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ជាពិសេសការចាប់ផ្តើមបោះផ្សាយសញ្ញាប័ណ្ណរដ្ឋ, សញ្ញាប័ណ្ណដែលមានការធានា, និងសញ្ញាប័ណ្ណនិរន្តរភាព។ បច្ចុប្បន្នមានសញ្ញាប័ណ្ណសាជីវកម្មចំនួន៩ បានចុះបញ្ជីនៅលើក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (CSX) ដែលបានកៀរគរទុនចន្លោះពី ១,៥លាន ដល់ ៣០លានដុល្លារ ពីការបោះផ្សាយនីមួយៗ។

អានបន្ត និងទាញយកអត្ថបទជា PDF: ការស្វែងយល់ពីការធានាលើសញ្ញាប័ណ្ណ

ជួបជាមួយម្ចាស់អាជីវកម្មដែលទទួលបានកម្ចីដែលមានការធានាពី CGCC

Solar Green Energy (SOGE) គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ថាមពលបៃតង ដោយប្រើប្រាស់ថាមពលនៃពន្លឺព្រះអាទិត្យ ដើម្បីស្រូបយកទឹកទន្លេធម្មជាតិ សម្រាប់ការស្រោចស្រប់ដំណាំរបស់ប្រជាកសិករខ្មែរ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០០៨។ បន្ទាប់ពីចាប់ផ្តើមដំណើរការបានមួយរយៈ អតិថិជនចាប់ផ្ដើមស្គាល់ក្រុមហ៊ុន និងចាប់ផ្តើមផ្តល់ការជឿទុកចិត្តលើសេវាកម្មរបស់ពួកយើង។ នាងខ្ញុំបានមើលឃើញពីឱកាស ក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មនេះឱ្យកាន់តែធំ។ ពួកយើងមានបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រាន់ ប៉ុន្តែខ្វះធនធានមនុស្ស និងទុនបន្ថែម។

នាងខ្ញុំបានប្រឹក្សាជាមួយធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួន ដើម្បីទទួលបានទុនបន្ថែម។ ដោយសារនាងខ្ញុំខ្វះទ្រព្យធានា ធនាគារ ជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ក៏បានណែនាំនាងខ្ញុំ អំពីការធានាឥណទានលើកម្ចីអាជីវកម្មរបស់ CGCC ដែលអាចផ្តល់ការធានាលើកម្ចីរបស់នាងខ្ញុំ ដើម្បីឱ្យធនាគារអាចផ្តល់កម្ចីដល់នាងខ្ញុំបាន ទោះបីគ្មានទ្រព្យធានា។ ដោយសារការធានាឥណទានពី CGCC នាងខ្ញុំអាចទទួលបានទុនបន្ថែម ដើម្បីសាងសង់ស្ថានីយបូមទឹកថ្មីៗទៀតបន្ថែម។

SOGE បានប្រើប្រាស់កម្ចីដែលមានដែលការធានាពី CGCC ដើម្បីពង្រីកការសាងសង់ស្ថានីយ៏បូមទឹក នៅតាមបណ្ដាខេត្ត មួយចំនួនដូចជា ខេត្តពោធិ៍សាត់ ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ធំ។ ស្ថានីយ៍ទាំងអស់នោះ អាចស្រោចស្រព្វផ្ទៃដីប្រម៉ាណ ១៦០០ ហិកតា និងបានផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនប្រមាណ ១០០០ គ្រួសារ។

នាងខ្ញុំយល់ថា ការធានាឥណទានរបស់ CGCC ពិតជាអាចគាំទ្រដល់អាជីវកម្មរបស់នាងខ្ញុំ  ក៏ដូចជាសហគ្រាសខ្នាតតូច  និងមធ្យមផ្សេងទៀត  ដែលមានសក្តានុពល ប៉ុន្តែខ្វះទ្រព្យធានា ឱ្យទទួលបានទុនបន្ថែមចាំបាច់ពីធនាគារ ឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ការពង្រីកអាជីវកម្ម៕

អាននិងទាញយកអត្ថបទជា PDF: ជួបជាមួយម្ចាស់អាជីវកម្មដែលទទួលបានកម្ចីដែលមានការធានាពី CGCC

CGCC និងធនាគារប្រ៊ីដ ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើការធានាឥណទាន ដើម្បីគាំទ្រដល់អាជីវកម្មឱ្យទទួលបានកម្ចីមានការធានា

(ភ្នំពេញ)៖ សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) និងធនាគារប្រ៊ីដ នៅថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ បានប្រកាសកិច្ចសហការជាផ្លូវការ ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងធានាឥណទាន ដើម្បីសម្រួលដល់លទ្ធភាពទទួលបានកម្ចីចាំបាច់ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់សហគ្រាសខ្នាតមីក្រូ តូចនិងមធ្យម (MSMEs) ក៏ដូចជាសហគ្រាសខ្នាតធំផងដែរ។

កិច្ចសហការរវាង CGCC ដែលជាសហគ្រាសសាធារណៈ ក្រោមអាណាព្យាបាលបច្ចេកទេស និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយនឹងធនាគារប្រ៊ីដ ដែលជាធនាគារពាណិជ្ជមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការគាំទ្រដល់ MSMEs ក្នុងស្រុកនេះ នឹងបង្កើនឱកាសដល់ធនាគារប្រ៊ីដ ឱ្យមានទំនុកចិត្តបញ្ចេញកម្ចីដែលមានការធានាពី CGCCដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលមានសក្តានុពល ប៉ុន្តែខ្វះទ្រព្យធានាដើម្បីដាក់តម្កល់នៅពេលស្នើសុំកម្ចីពីធនាគារ។

លោក Wong Keet Loong អគ្គនាយក CGCC មានប្រសាសន៍ថា៖ «ភាពជាដៃគូជាមួយធនាគារប្រ៊ីដនេះ នឹងបើកផ្លូវថ្មីមួយទៀតដល់យើងក្នុងការគាំទ្រដល់ SMEs របស់ធនាគារក្នុងការទទួលបានកម្ចី នៅពេលដែលពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះទ្រព្យធានា។ គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម (PFIs) របស់យើងនឹងវាយតម្លៃលើលទ្ធភាពរបស់ SMEs សម្រាប់កម្ចីមានការធានា ដោយសារតែ PFIs ដឹងពីតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុ និងលទ្ធភាពបង់សងរបស់អតិថិជនរបស់ពួកគេ។ ការធានាឥណទានរបស់ពួកយើងមានសារៈសំខាន់ ក្នុងការធានានូវការបន្តផ្តល់នូវឥណទាន នៅក្នុងទីផ្សារ ដើម្បីគាំទ្រកំណើនសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច»

លោក Richard Liew នាយកប្រតិបត្តិ ធនាគារប្រ៊ីដ មានប្រសាសន៍ថា៖ «សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម គឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ដែលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់កំណើនទំហំផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប ក៏ដូចជាការផ្តល់ឱកាសការងារដល់ប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអាជីវកម្មមួយចំនួនតែងតែជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមលើលទ្ធភាពទទួលបានសេវាឥណទាន (កម្ចី) ដើម្បីគាំទ្រដល់ការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់។ ហើយដែលកិច្ចសហការវាងធនាគារប្រ៊ីដ និង CGCC នឹងចូលមក ចូលរួមចំណែកដោះស្រាយលើបញ្ហាមួយនេះ។ តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ យើងសង្ឃឹមថានឹងផ្តល់ឱ្យសហគ្រាសខ្នាតមីក្រូ តូច និងមធ្យម (MSMEs) នូវលទ្ធភាពទទួលបានកម្ចីសម្រាប់អាជីវកម្មកាន់តែងាយស្រួល តាមរយៈការធានាឥណទានរបស់ CGCC ដែលនឹងជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការបាត់បង់របស់កម្ចី និងសម្រួលឱ្យធនាគារប្រ៊ីដអាចផ្តល់នូវភាពប្រកួតប្រជែងនៃកម្ចីកាន់តែខ្ពស់ជាងមុន ដែលនឹងបង្កើនដល់លទ្ធភាពទទួលបានកម្ចីសម្រាប់ MSMEs»

តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ធនាគារប្រ៊ីដ បានក្លាយជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម (PFIs) មួយក្នុងចំណោម PFIs សរុប២៨ស្ថាប័ន របស់ CGCC ក្នុងការប្តេជ្ញាចិត្តគាំទ្រដល់អាជីវកម្មក្នុងស្រុក ស្របតាមទិសដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការគាំទ្រដល់ MSMEs។ CGCC និងធនាគារប្រ៊ីដ ជឿជាក់ថា កិច្ចសហការនេះនឹងអាចចូលរួមជួយដោះស្រាយបញ្ហាគម្លាតហិរញ្ញវត្ថុរបស់ MSMEs ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងរួមចំណែកដល់កំណើន និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ៕

Credit to: Fresh News Plus, Published on 07 February 2024

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន សន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា ក្រោមប្រធានបទ “ពិពិធកម្មយន្តការធានាឥណទាន ដើម្បីហិរញ្ញប្បទានប្រកបដោយចីរភាព របស់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម”

ទាញយកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

វេទិកាផ្គូរផ្គងអាជីវកម្មសហគមន៍ ស្តីពី “ការពង្រឹងនិងពង្រីកទីផ្សារផលិតផលកសិកម្ម តាមរយៈការអនុវត្តផលិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យា”

កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ លោកស្រី ពិន ម៉ានីកា ប្រធានការិយាល័យទីផ្សារ និងអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម តំណាងឱ្យសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) បានអញ្ជើញចូលរួម វេទិកាផ្គូរផ្គងអាជីវកម្មសហគមន៍ ស្តីពី  ការពង្រឹងនិងពង្រីកទីផ្សារផលិតផលកសិកម្ម តាមរយៈការអនុវត្តផលិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យា” ដែលរៀបចំដោយសម្ព័ន្ធសហគមន៍សិកម្មកម្ពុជា (CACA) ក្រោមអធិបតីភាពពី​ តំណាងក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ  និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិកម្មកម្ពុជា ។ វេទិកានេះ មានសមាសភាពចូលរួមពីសំណាក់ ថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍កសិកម្ម សហភាពសហគមន៍កសិកម្ម និងតំណាងពីស្ថាប័នរដ្ឋ ដៃគូអភិវឌ្ឍ ព្រមទាំងស្ថាប័នឯកជន ប្រមាណសរុបចំនួន ២៣០ នាក់។

វេទិកានេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណង បង្កើតជាវេទិកាពិភាក្សារួមគ្នាជាមួយ ស្ថាប័នរដ្ឋ វិស័យឯកជន អ្នកផលិត (សហគមន៍កសិកម្ម) ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីស្វែងយល់អំពីវឌ្ឍនភាព បញ្ហាប្រឈម និងយន្តការដោះស្រាយ ជាពិសេសគឺ ការបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាក្នុងភាពជាដៃគូ រវាងរដ្ឋាភិបាល សហគមន៍កសិកម្ម វិស័យឯកជន ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីគាំទ្រក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកទីផ្សារផលិតផលកសិកម្ម ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងប្រកបដោយបរិយាបន្ន។

ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះ លោកស្រី​ ពិន ម៉ានីកា ក៍បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីគម្រោងធានឥណទានរបស់ CGCC​  ក៏ដូចជា អត្ថប្រយោជន៍ពីកម្ចីដែលមានការធានាតាមរយៈគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួមរបស់ CGCC ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាខ្វះទ្រព្យធានាពេលស្នើសុំកម្ចី សម្រាប់ពង្រីក និងស្តារអាជីវកម្មរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មទូទៅ ជាពិសេសចំពោះម្ចាស់អាជីវកម្មដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនេះតែម្តង។​

ឥណទានអាជីវកម្មពិសេសផ្តល់ជូនសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រី (០១-កញ្ញា-២០២៣ ដល់ ២៩-កុម្ភៈ-២០២៤)

តើអ្នកកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែង ដើម្បីសម្រេចគោលដៅអាជីវកម្មរបស់អ្នក ហើយមានតម្រូវការថវិកាបន្ថែមមែនទេ? យើងផ្តល់ជូននូវអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសសម្រាប់លោកអ្នក! ឥណទានអាជីវកម្មរបស់យើងផ្តល់ជូន និងស្វាគមន៍សហគ្រិនស្ត្រីគ្រប់រូប។ លោកអ្នកអាចទទួលបានប្រាក់កម្ចីរហូតដល់១០០.០០០ ដុល្លារ ដោយគ្មានទ្រព្យធានា។

លក្ខណ:ពិសេស៖

. ទំហំឥណទាន៖ ច្រើនបំផុតរហូតដល់ ១០០.០០០ ដុល្លារ ឬសមមូលនឹងប្រាក់រៀល

. រយៈពេលឥណទាន៖ រហូតដល់ ៦ឆ្នាំ

. ទ្រព្យធានា៖ មិនតម្រូវឱ្យមាន

. អត្រាការប្រាក់៖ ០,៩៥% ទៅ ១,៣៥%

ឥណទានអាជីវកម្មពិសេសផ្តល់ជូនសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រី (០១-កញ្ញា-២០២៣ ដល់ ២៩-កុម្ភៈ-២០២៤)
ឥណទានអាជីវកម្មពិសេសផ្តល់ជូនសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រី (០១-កញ្ញា-២០២៣ ដល់ ២៩-កុម្ភៈ-២០២៤)

. សេវាអនុម័តឥណទាន៖ ១%

. ថ្លៃសេវាផ្សេងៗ៖ អាស្រ័យលើករណីជាក់ស្តែង

លក្ខខណ្ឌក្នុងការស្នើ៖ ស្ត្រី ឬសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ត្រី ដែលមានលក្ខណៈសមស្របតាមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោមយ៉ាងតិច ពីរចំណុច៖

. ស្ត្រីដែលជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំ

. អ្នកគ្រប់គ្រង ឬអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តលើអាជីវកម្ម គឺជាស្ត្រី

. ស្ត្រីតំណាងឱ្យក្រុមហ៊ុនលើការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មស្របច្បាប់ណាមួយ

. មានបុគ្គលិកភាគច្រើនជាស្ត្រី

. អាចស្នើបានទាំងអតិថិជនមានស្រាប់ និងអតិថិជនថ្មី

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។

ឥណទានខ្នាតតូច

ឥណទានខ្នាតតូច ជាប្រភេទឥណទានមានកាលកំណត់ដែលធនាគារ ហ្វីលីព ផ្តល់ជូនដល់អតិថិជនឯកត្តជនសម្រាប់៖

. កសិកម្ម៖ ការចំណាយលើសកម្មភាពនានាក្នុងវិស័យកសិកម្ម ទិញសម្ភារ:កសិកម្ម ការបង្កបង្កើនផល ឬសកម្មភាពអាជីវកម្មដែលរកប្រាក់ចំណូលតាមរដូវកាល។

. អាជីវកម្ម៖ ការចាប់ផ្តើម ឬពង្រីកអាជីវកម្ម បង្កើនស្តុក ឬដើមទុនអាជីវកម្ម និងបង់ផ្តាច់ប្រាក់កម្ចីដែលមានស្រាប់ជាដើម។

. ប្រើប្រាស់ទូទៅ ចំណាយលើការទិញរបស់របរប្រើប្រាស់ ករណីបន្ទាន់សម្ភារ:សម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន ឬនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ។

. កែលម្អគេហដ្ឋានសម្រាប់សាងសង់ ឬកែលម្អគេហដ្ឋាន រៀបចំប្រព័ន្ធទឹកស្អាត អនាម័យ និងទិញដី ឬគេហដ្ឋានស្របតាមស្តង់ដាររស់នៅដែលលោកអ្នកប្រាថ្នា។

. សម្រាប់ការសិក្សា ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់បុគ្គលដែលចង់បន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា ឬជំនាញបច្ចេកទេសដូចជា៖ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ឬវគ្គបំប៉នផ្សេងៗ។

ឥណទានខ្នាតតូច
ឥណទានខ្នាតតូច

លក្ខខណ្ឌ៖

. អាយុចន្លោះពី ១៨ ទៅ ៦៥ឆ្នាំ

. ជាជនជាតិកម្ពុជាដែលមានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន ឬជានិយោជិកមានប្រាក់ខែ ហើយរស់នៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ ហ្វីលីព

. ជាអាជីវកម្មស្របច្បាប់ (មិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន ឬសង្គម)

ឯកសារតម្រូវ៖

. អត្តសញ្ញាណបណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬលិខិតឆ្លងដែនមានសុពលភាព

. ប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនបុគ្គលិក (បើមាន)

. វិញ្ញាបនប័ត្រប្រកបអាជីវកម្ម (បើមាន)

. ឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងហិរញ្ញវត្ថុ (បើមាន)

*ធនាគារ សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

ឥណទានខ្នាតតូច
ឥណទានខ្នាតតូច

ចុចទីនេះដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពី: Credit Guarantee Corporation of Cambodia launches $50 million Co-Financing Guarantee Scheme to support SMEs

កម្មវិធីឥណទានទូទាត់អាជីវកម្ម ជាមួយ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

អិលអូអិលស៊ី ផ្ដល់ជូនសេវាកម្មដែលមានស្តង់ដារ និងផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ ពួកយើងក៏តែងតែនៅជិត ដើម្បីជួយអតិថិជនក្នុងការស្វែងយល់បន្ថែមពីរបៀបប្រើប្រាស់ផលិតផល និងសេវាកម្មនីមួយៗ។ ដើម្បីជួយដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូច មធ្យម និងខ្នាតធំ ក្នុងការពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន សម្រាប់ជាទុនបង្វិល និងពង្រីកអាជីវកម្ម អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី បានសហការជាដៃគូជាមួយនិងសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) ដើម្បីផ្តល់ឥណទាន ជូនអតិថិជនដែលមានអាជីវកម្ម សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម ដែលមានលទ្ធភាពសងតែខ្វះទ្រព្យធានា សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាទុនវិនិយោគ ទុនបង្វិល និងការពង្រីកអាជីវកម្ម។

លក្ខណ:ពិសេសនៃកម្មវិធីឥណទានទូទាត់អាជីវកម្ម៖

កម្មវិធីឥណទានទូទាត់អាជីវកម្មជាមួយ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
កម្មវិធីឥណទានទូទាត់អាជីវកម្មជាមួយ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និងរបៀបដាក់ពាក្យស្នើសុំកម្ចី៖

ដើម្បីស្នើសុំប្រាក់កម្ចី អតិថិជន អាចអនុវត្តតាមជំហានងាយស្រួលខាងក្រោម៖

    . ជួបជាមួយបុគ្គលិក អិលអូអិលស៊ី នៅក្នុងតំបន់របស់លោកអ្នក ឬនៅការិយាល័យ អិលអូអិលស៊ី ដែលជិតបំផុត ឬក៏អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមរយៈ

    . លេខទូរសព្ទ ០២៣ ៩៩១ ៩៩១ ឬតាមរយៈ

    . គេហទំព័រ www.lolc.com.kh

    . ស្នើសុំចំនួនទឹកប្រាក់ជាក់លាក់ និងរយៈពេលទៅតាមតម្រូវការក្នុងក្រុមរបស់លោកអ្នក។

ផលិតផលឥណទាន សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច ឬមធ្យម ពីធនាគារ J-Trust Royal

តើលោកអ្នកមានបំណងចង់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក និងកំពុងស្វែងរកនូវកម្ចីអាជីវកម្ម ប៉ុន្តែមិនមានទ្រព្យធានាគ្រប់គ្រាន់? ធនាគារ J Trust Royal គឺជាដៃគូដ៏សក្តិសមបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក។ ធនាគារ J Trust Royal ផ្នែកសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម តែងតែទុកអតិថិជនជាចំបង។ យើងផ្តោតទៅលើការផ្តល់នូវបទពិសោធន៍សេវាកម្មធនាគារ ដែលមានភាពងាយស្រួលទៅកាន់អតិថិជន។ អនុញ្ញាតអោយយើងផ្តល់ជា ផលិតផលឥណទាន ដែលជាផ្នែកមួយនៃការរីកចម្រើនរបស់អាជីវកម្មលោកអ្នក

លក្ខណៈពិសេស៖

    . ទំហំកម្ចី៖ រហូតដល់ទៅ USD ,០០០,០០០.០០

    . រយៈពេលកម្ចី៖ រហូតដល់ទៅ ៨៤ ខែ

    . របៀបបង់សង៖ ការទូទាត់សងប្រកបដោយភាពបត់បែនដើម្បីស្របតាមតម្រូវការរបស់អាជីវកម្មលោកអ្ន

    . អត្រាការប្រាក់មានភាពប្រកួតប្រជែង

    . រូបិយប័ណ្ណរៀល និងដុល្លារ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖

សូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់ផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជនរបស់ធនាគារ J Trust Royal អំពីនីតិវិធីនៃការស្នើសុំកម្ចី និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតតាមរយ៖

ទូរស័ព្ទលេខ ០៩៥ ៥៥៥ ៦៧១ (តេឡេក្រាម) ឬ Hotline ៖ ០២៣ ៩៩៩ ២៥៥ (ក្នុងម៉ោងធ្វើការ)

សម្រាប់អាសយដ្ឋានសាខាធនាគារ J Trust Royal សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ https://jtrustroyal.com/en/personal/

 

ហិរញ្ញប្បទានខ្សែសង្វាក់សាជីវកម្ម

ហិរញ្ញប្បទានខ្សែសង្វាក់សាជីវកម្មត្រូវបានតាក់តែងឡើងដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់អតិថិជននូវកញ្ចប់ហិញ្ញប្បទាននៅក្នុងរង្វង់នៃតម្រូវការដើមទុនអាជីវកម្ម។ អាទិភាពទៅលើអតិថិជនគោលដៅគឺសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមដែលមានសក្តានុពលក្នុងតម្រូវការសេវាហិរញ្ញវត្ថុ, ជាពិសេស កម្ចីនិងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀត ដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ

លក្ខណៈពិសេសនិងអត្ថប្រយោជន៍ផលិតផល៖

    . រូបិយប័ណ្ណ៖ រៀល និងដុល្លារ

    . អត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ៖ ១១.៥%-១៥% ក្នុង១ឆ្នាំ

    . ទំហំកម្ចី៖ ទៅដល់ ៣០០,០០០ដុល្លារ

    . រយៈពេលកម្ចី៖ ដល់ ៩៦ខែ

    . របៀបបង់សង៖ បត់បែនតាមតម្រូវការអតិថិជន

    . ប្រភេទនៃទ្រព្យធានាបត់បែនតាមតម្រូវការអតិថិជន

អត្ថប្រយោជន៍៖

    . ឱកាសទទួលបានកម្ចីដោយមិនមានដាក់ទ្រព្យធានា

    . បង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយដៃគូរអាជីវកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព

    . បង្កើនបរិមាណលក់និងចំណូលដោយមិនចាំបាច់ប្រើដើមទុនផ្ទាល់ខ្លួន

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម៖

សូមអញ្ជើញទៅកាន់សាខារបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេអឹមខេ ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬទូរស័ព្ទទៅលេខ ០២៣ ២២០ ២០២ ឬ ១៨០០ ២០០ ២០០ ឬអុីម៉ែលមកកាន់ [email protected]