CGCC

CGCC និងធនាគារប្រ៊ីដ ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើការធានាឥណទាន ដើម្បីគាំទ្រដល់អាជីវកម្មឱ្យទទួលបានកម្ចីមានកាធានា

នៅថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា​ (CGCC) និងធនាគារប្រ៊ីដ បានប្រកាសកិច្ចសហការជាផ្លូវការ ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងធានាឥណទាន ដើម្បីសម្រួលដល់លទ្ធភាពទទួលបានកម្ចីចាំបាច់ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់សហគ្រាសខ្នាតមីក្រូ តូចនិងមធ្យម (MSMEs) ក៏ដូចជាសហគ្រាសខ្នាតធំផងដែរ។

កិច្ចសហការរវាង CGCC ដែលជាសហគ្រាសសាធារណៈ ក្រោមអាណាព្យាបាលបច្ចេកទេស និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយនឹងធនាគារប្រ៊ីដ ដែលជាធនាគារពាណិជ្ជមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការគាំទ្រដល់ MSMEs ក្នុងស្រុកនេះ នឹងបង្កើនឱកាសដល់ធនាគារប្រ៊ីដ ឱ្យមានទំនុកចិត្តបញ្ចេញកម្ចីដែលមានការធានាពី CGCCដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលមានសក្តានុពល ប៉ុន្តែខ្វះទ្រព្យធានាដើម្បីដាក់តម្កល់នៅពេលស្នើសុំកម្ចីពីធនាគារ។

CGCC and Bridge Bank

លោក Wong Keet Loong អគ្គនាយក CGCC មានប្រសាសន៍ថា៖ “ភាពជាដៃគូជាមួយធនាគារប្រ៊ីដនេះ នឹងបើកផ្លូវថ្មីមួយទៀតដល់យើងក្នុងការគាំទ្រដល់ SMEs របស់ធនាគារក្នុងការទទួលបានកម្ចី នៅពេលដែលពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះទ្រព្យធានា។ គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម (PFIs) របស់យើងនឹងវាយតម្លៃលើលទ្ធភាពរបស់ SMEs សម្រាប់កម្ចីមានការធានា ដោយសារតែ  PFIs ដឹងពីតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុ និងលទ្ធភាពបង់សងរបស់អតិថិជនរបស់ពួកគេ។ ការធានាឥណទានរបស់ពួកយើងមានសារៈសំខាន់ក្នុងការធានានូវការបន្តផ្តល់នូវឥណទាន នៅក្នុងទីផ្សារ ដើម្បីគាំទ្រកំណើនសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច”។

CGCC and Bridge Bank

លោក Richard Liew នាយកប្រតិបត្តិ ធនាគារប្រ៊ីដ មានប្រសាសន៍ថា៖ “សហគ្រាសធុនតូច  និងមធ្យម  គឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ដែលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់កំណើនទំហំផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប ក៏ដូចជាការផ្តល់ឱកាសការងារដល់ប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអាជីវកម្មមួយចំនួនតែងតែជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមលើលទ្ធភាពទទួលបានសេវាឥណទាន (កម្ចី) ដើម្បីគាំទ្រដល់ការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់។ ហើយដែលកិច្ចសហការវាងធនាគារប្រ៊ីដ និង CGCC នឹងចូលមក ចូលរួមចំណែកដោះស្រាយលើបញ្ហាមួយនេះ។ តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ យើងសង្ឃឹមថានឹងផ្តល់ឱ្យសហគ្រាសខ្នាតមីក្រូ  តូច  និងមធ្យម  (MSMEs) នូវលទ្ធភាពទទួលបានកម្ចីសម្រាប់អាជីវកម្មកាន់តែងាយស្រួល តាមរយៈការធានាឥណទានរបស់ CGCC ដែលនឹងជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការបាត់បង់របស់កម្ចី និងសម្រួលឱ្យធនាគារប្រ៊ីដអាចផ្តល់នូវភាពប្រកួតប្រជែងនៃកម្ចីកាន់តែខ្ពស់ជាងមុន ដែលនឹងបង្កើនដល់លទ្ធភាពទទួលបានកម្ចីសម្រាប់ MSMEs”។

តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ធនាគារប្រ៊ីដ បានក្លាយជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម (PFIs) មួយក្នុងចំណោម PFIs សរុប២៨ស្ថាប័ន របស់ CGCC ក្នុងការប្តេជ្ញាចិត្តគាំទ្រដល់អាជីវកម្មក្នុងស្រុក ស្របតាមទិសដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការគាំទ្រដល់ MSMEs។ CGCC និងធនាគារប្រ៊ីដ ជឿជាក់ថា កិច្ចសហការនេះនឹងអាចចូលរួមជួយដោះស្រាយបញ្ហាគម្លាតហិរញ្ញវត្ថុរបស់ MSMEs ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងរួមចំណែកដល់កំណើន និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។

CGCC and Bridge Bank

អំពី CGCC

CGCC គឺជាសាជីវកម្មធានាឥណទានតែមួយគត់នៅកម្ពុជា ដែលត្រូវបានសម្រេចបង្កើតឡើង សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ជាសហគ្រាសសាធារណៈ ដែលស្ថិតក្រោមអាណាព្យាបាលបច្ចេកទេស និងហិរញ្ញវត្ថុ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ បេសកកម្មចម្បងរបស់ CGCC គឺផ្តល់ការធានាឥណទានលើកម្ចីដែលផ្តល់ឱ្យអាជីវកម្ម ដើម្បីចែករំលែកហានិភ័យជាមួយស្ថាប័នផ្តល់កម្ចី និងបង្កើនបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេស។

ព័ត៌មានបន្ថែមពី CGCC ៖ www.cgcc.com.kh

 

អំពីធនាគារប្រ៊ីដ

ធនាគារប្រ៊ីដ ជាធនាគារផ្តល់ជូនសេវាធនាគារជាច្រើនប្រភេទ ដូចជាសេវាឥណទានគេហដ្ឋាន ឥណទានរថយន្ត ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួន និងឥណទានអាជីវកម្ម ក៏ដូចជា សេវាប្រាក់បញ្ញើ សេវាបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ និងសេវាផ្ទេរប្រាក់។ ធនាគារប្រ៊ីដ មានចក្ខុវិស័យ និងបេសកកម្ម ដើម្បីក្លាយជា សេវាហិរញ្ញវត្ថុដែលលោកអ្នកពេញចិត្តបំផុតក្នុងថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃអនាគត ផ្តល់ជូនសេវាហិរញ្ញវត្ថុដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តបានតាមរយៈស្តង់ដាសេវាកម្មសកល ធ្វើឱ្យការប្រើប្រាស់សេវាធនាគារមានភាពងាយស្រួលនឹងមានសុវត្ថិភាព។

ព័ត៌មានបន្ថែមពី ធនាគារប្រ៊ីដ៖ www.bridgebank.com.kh

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី  “PowerPoint Designs and Presentation skills” ជូនដល់បុគ្គលិករបស់ CGCC

កាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ CGCC បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី  “PowerPoint Designs and Presentation skills” ជូនដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ នៅការិយាល័យកណ្តាលរបស់ CGCC។

CGCC សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងអាចជួយបង្កើនសមត្ថភាព និងចំណេះដឹងបន្ថែមអំពីវិធីសាស្រ្តនៃការរៀបចំបទបង្ហាញ និងជំនាញនៃការធ្វើបទបង្ហាញជូនដល់បុគ្គលិក ដើម្បីបង្កើន​ប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ពួកគេ ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍ CGCC ទាំងមូល។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី  “PowerPoint Designs and Presentation skills” ជូនដល់បុគ្គលិករបស់ CGCC
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី  “PowerPoint Designs and Presentation skills” ជូនដល់បុគ្គលិករបស់ CGCC
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី  “PowerPoint Designs and Presentation skills” ជូនដល់បុគ្គលិករបស់ CGCC
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី  “PowerPoint Designs and Presentation skills” ជូនដល់បុគ្គលិករបស់ CGCC
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី  “PowerPoint Designs and Presentation skills” ជូនដល់បុគ្គលិករបស់ CGCC
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី  “PowerPoint Designs and Presentation skills” ជូនដល់បុគ្គលិករបស់ CGCC
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី  “PowerPoint Designs and Presentation skills” ជូនដល់បុគ្គលិករបស់ CGCC
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី  “PowerPoint Designs and Presentation skills” ជូនដល់បុគ្គលិករបស់ CGCC

កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល CGCC អាណត្តិទី១ លើកទី១៤

នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ វេលាម៉ោង ២:០០នាទីរសៀល CGCC បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាណត្តិទី១ លើកទី១៤ នៅសណ្ឋាគាររ៉ូសវូដ ក្រោមវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ CGCC ដោយមានការចូលរួមពី សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យរដ្ឋ។

របៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី១៤ នេះ រួមមាន (១) របាយការណ៍ស្តីពីវឌ្ឍនភាពការងាររបស់ CGCC, (២) របាយការផ្ទៃក្នុងលើប្រតិបត្តិការធានាឥណទាន, (៣) ការធានាឥណទានជាកញ្ចប់ជាមួយធនាកាណាឌីយ៉ា ធនាគារស្ថាបនា និងធនាគារព្រីនស៍, (៤) ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការវិនិយោគ (៥) គោលនយោបាយវីស្សលប្លូវីង, និង (៦) ផ្សេងៗ។

កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ CGCC តែងតែត្រូវបានរៀបចំឡើងជាទៀងទាត់ ដើម្បីពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងផ្តល់អនុសាសន៍ដល់ CGCC ក៏ដូចជាផ្តល់ការសម្រេចនានា ទៅលើសកម្មភាពការងារ ជាពិសេសទៅលើកិច្ចការងារអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន  ដើម្បីធានានូវតម្លាភាព និងប្រសិទ្ធភាពរបស់ CGCC។

 

ចុចទីនេះស្វែងយល់បន្ថែម: កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា អាណត្តិទី១ លើកទី១៣

ធនាគារ មេ​យ​ប៊ែ​ង សាជីវកម្ម​ធានា​ឥណទាន​កម្ពុជា BNI Super និង​សមាគម​សហគ្រិន​ស្ត្រី កម្ពុជា ចុះ MoU ដើម្បី​លើក​ស្ទួយ​ការ​កសាង​សមត្ថភាព និង​ជំនាញ​របស់ SME

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ នា​ថ្ងៃ​ទី ១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣ ធនាគារ មេ​យ​ប៊ែ​ង (​ខេ​ម​បូ​ឌា​) ភី​អិ​ល​ស៊ី (​ធនាគារ មេ​យ​ប៊ែ​ង​) និង​សាជីវកម្ម​ធានា​ឥណទាន​កម្ពុជា (CGCC) បាន​ចូលរួម​ជា​ដៃគូ​សហ ការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ជាមួយ BNI Super និង​សមាគម​សហគ្រិន​ស្ត្រី​កម្ពុជា (CWEA) ក្នុង​គោល​បំ ណ​ង​រួម​គ្នា​គាំទ្រ​ដល់​សហគ្រាស​ធុន​តូច និង​មធ្យម​នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា តាម​រយៈ កម្មវិធី «​កសាង​សមត្ថភាព និង​ជំនាញ​សម្រាប់​សហគ្រាស​ធុន​តូច និង​មធ្យម​» ។

ក្រោម​ការ​ចុះ​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការ​យោគយល់​គ្នា​នេះ ធនាគារ មេ​យ​ប៊េ​ង សាជីវកម្ម​ធានា ឥណទាន​កម្ពុជា BNI Super និង​សមាគម​សហគ្រិន​ស្ត្រី​កម្ពុជា នឹង​សហការ​គ្នា​ដើម្បី​ផ្តល់​នូវ​វគ្គ បណ្តុះបណ្តាល​តាម​រយៈ​សិក្ខាសាលា​ទៅ​ដល់​សមាជិក​នៃ​ស្ថាប័ន​ខាងលើ ក៏​ដូច​ជា​ម្ចាស់​សហ គ្រាស​ធុន​តូច និង​មធ្យម​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​បាន​ចូលរួម ដើម្បី​ជួយ​ក្នុង​ការ​ពង្រីក​អាជីវកម្ម​របស់ ពួក​គេ ។ វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​នេះ នឹង​ផ្តោត​ទៅ​លើ​ប្រធានបទ​ជា​ច្រើន​ដែល​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង ចំណេះដឹង​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ប្រតិបត្តិការ​អាជីវកម្ម ។

ការ​ចុះ​អនុស្សរណៈ​យោគយល់​នេះ ក៏​នឹង​ត្រួសត្រាយ​ផ្លូវ​ដល់​ការ​ពង្រីក​បណ្តាញ​ទំនាក់ ទំនង ក៏​ដូច​ជា​ការ​អភិវឌ្ឍ​រយៈពេល​យូរអង្វែង​ផ្នែក​មុខ​ជំនួញ​ដល់​សហគ្រាស​ធុន​តូច និងមធ្យម ដែល​បាន​ចូលរួម​ក្នុង​ការ​បណ្តុះបណ្តាល​នេះ​តាម​រយៈ​វេទិកា​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​គ្នា និង ការ​ចែករំលែក​ចំណេះដឹង​ទាំង​ផ្នែក​ទ្រឹស្តី និង​បច្ចេកទេស​នានា ។ ពិសេស​លើស​នេះ​ទៅ​ទៀត អ្នកចូលរួម​ក៏​នឹង​ទទួល​បានការ​លើកទឹកចិត្ត​ពី​ធនាគារ មេ​យ​ប៊េ​ង ខេ​ម​បូ​ឌា តាម​រយៈ​ការ​ផ្តល់ ជូន​នូវ​អត្រា​ពិសេស​ដល់​ពួក​គេ​ផង​ដែរ ។

ការ​ចុះ​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការ​យោគយល់​គ្នា​ប្រារព្ធ​ឡើង​នៅ អគារ ធនាគារ មេ​យ​ប៊េ​ង ថៅ​វើ ក្រោម​ការ​ចូលរួម​ពី​សំណាក់ ៖ លោក រ័​ត្ន សោភ័ណ នាយក​ប្រតិបត្តិ និង​នាយក​ប្រចាំ​ប្រទេស របស់ ធនាគារ មេ​យ​ប៊ែ​ង ខេ​ម​បូ​ឌា ភី​អ៊ិ​ល​ស៊ី​, លោក Wong Keet Loong អគ្គនាយក សាជីវកម្ម​ធានា​ឥណទាន​កម្ពុជា​, លោក គ្រុយ រិ​ទ្ធី ប្រធាន របស់ BNI Super និង​លោក​ជំទាវ ជា រ​ដ្ឋា អនុប្រធាន​សមាគម​សហគ្រិន​ស្ត្រី​កម្ពុជា។

លោក រ័​ត្ន សោភ័ណ នាយក​ប្រតិបត្តិ​របស់​ធនាគារ មេ​យ​ប៊ែ​ង បាន​លើក​ឡើង​ថា «​ការ​ចុះ​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការ​យោគយល់​គ្នា និង​កម្មវិធី​កសាង​សមត្ថភាព និង​ជំនាញ​នេះ​ជា​ការ បង្ហាញ​នូវ​ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​របស់​ធនាគារ មេ​យ​ប៊ែ​ង ក្នុង​ការ​បន្ត​គាំទ្រ​ដល់​ការ​រីក​ចម្រើន​របស់ សហគ្រិន​ធន​តូច និង​មធ្យម​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ។ យើង​ជឿជាក់​ថា ការ​ផ្តល់​ជា​វេទិកា​ក្នុង វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​នេះ ដែល​ក៏​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ការ​ផ្តល់​ចំណេះដឹង​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ យើង​បាន​នឹង កំពុង​ផ្តល់​នូវ​ឧបករណ៍​ដ៏​ត្រឹមត្រូវ​ដើម្បី​ចីរភាព​នៃ​មុខ​ជំនួញ​របស់​ពួក​គាត់ ដែល​ក៏​ជា​កិច្ច​រួម ចំណែក​ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋកិច្ច​ជា​រួម​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ផង​ដែរ​» ។

«​ឆ្នាំទៅ​មិ​ញ កម្មវិធី​កសាង​សមត្ថភាព និង​ជំនាញ​នេះ​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​គួរ​ជាទី​កត់ សម្គាល់ ។ ឆ្នាំ​នេះ​យើង​ចង់​បន្ត​បំពេញ​នូវ​កិច្ចសន្យា​របស់​យើង​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រកបដោយ​អរិយ្យ​ភាព​ដោយ​បង្កើន​នូវ​កម្រិត​នៃ​ការ​គាំទ្រ​របស់​យើង​ថែម​មួយ​កម្រិត​ទៀត តាម​រយៈ​ការ​បន្ត​គាំទ្រ និង​ពង្រីក​ដៃគូ​សហការ​សរុប​ចំនួន​បី​ដែល​រួម​មាន CGCC CWEA និង BNI Super» លោក​បាន​បន្ថែម ។

លោក Wong Keet Loong អគ្គនាយក សាជីវកម្ម​ធានា​ឥណទាន​កម្ពុជា មាន​ប្រសា សន៍​ថា «​យើង​មាន​សេចក្តី​សោមនស្ស​រីករាយ​ក្នុង​ការ​ចាប់​ដៃគូ​ជាមួយ​ធនាគារ មេ​យ​ប៊ែ​ង​ក្នុង ឆ្នាំ​នេះ​ម្តងទៀត​សម្រាប់​កម្មវិធី BCC និង​ពិសេស​ក្នុង​ការ​បង្កើន​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ជាមួយ BNI និង​សមាគម​សហគ្រិន​ស្ត្រី​កម្ពុជា ដើម្បី​ពង្រីក​វិសាលភាព​នៃ កម្មវិធី​ដ៏​សំខាន់​នេះ ។ យើង ជឿជាក់​ថា កម្មវិធី BCC នឹង​ផ្តល់​ជា​ធនធាន​ដ៏​សំខាន់​ដល់​សហគ្រាស​ធុន​តូច និង​មធ្យម​នៅ កម្ពុជា និង​ជា​ជំនួយ​ដល់​សហគ្រិន​របស់​យើង​ឱ្យ​កាន់តែ​រីក​ចម្រើន និង​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ ជាមួយនឹង​នឹង​ឱកាស​ដ៏​ទូលំទូលាយ​ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​ហិរញ្ញប្បទាន និង​បង្កើន​ចំណេះដឹង ហិរញ្ញវត្ថុ ដែល​ស្រប​ជាមួយនឹង​ទិស​ដៅ​របស់ CGCC» ។

លោក​ជំទាវ ជា រ​ដ្ឋា អនុប្រធាន​នៃ​សមាគម​សហគ្រិន​ស្ត្រី​កម្ពុជា CWEA ក៏​បាន​គាំទ្រ ផង​ដែរ​ថា «​យើងខ្ញុំ​មាន​សេចក្តី​សោមនស្ស​រីករាយ​ជា​ខ្លាំង​ដែល​បាន​ចូលរួម​ក្នុង​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម នេះ ដោយ​កម្មវិធី​នេះ​ស្រប​ទៅ​តាម​បេសកកម្ម​របស់ CWEA ក្នុង​ការ​ជួយ​ជម្រុញ​វិស័យ សហគ្រិនភាព​ដល់​ស្ត្រី​កម្ពុជា តាម​រយៈ​ការ​បង្កើន​ជំនាញ និង​បណ្តាញ​ទំនាក់ទំនង ។ នាង​ខ្ញុំ សូម​លើកទឹកចិត្ត​ដល់​សមាជិក CWEA និង​សហគ្រិន​ស្ត្រី​ទាំងអស់​ឱ្យ​ចាប់​យក​ឱកាស​នេះ ដើម្បី​ជា​ប្រយោជន៍​ក្នុង​ការ​យល់​ដឹង​បន្ថែម និង​ពង្រីក​វិសាលភាព​ផ្ទាល់ខ្លួន​» ។

លោក គ្រុយ ឬ​ទ្ធី នៃ BNI Super ក៏​បាន​បង្ហាញ​ពី​ការ​គាំទ្រ​របស់​លោក​មក​កាន់​វគ្គ បណ្តុះបណ្តាល​នេះ​ដែរ ។ លោក​បាន​ថ្លែង​ថា «​យើង​មាន​ទំនុកចិត្ត​ថា ការ​ក្លាយជា​ដៃគូរ​សហ ការ​នេះ​នឹង​ផ្តល់​ផលប្រយោជន៍​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​ដល់​សមាជិក​របស់ BNI ក៏​ដូច​ជា​សហគ្រិន​ដទៃ ព្រោះ​វា​បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​សមាជិក​របស់​យើង ពង្រីក​នូវ​បណ្តាញ​ទំនាក់ទំនង​របស់​ពួក​គេ អភិវឌ្ឍ​ជំនាញ​ថ្មី​ៗ និង​ជំរុញ​ដល់​ការ​បើក​ទំព័រ​អាជីវកម្ម​របស់​ពួក​គេ​ជាដើម​» ។

នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០២២ កម្មវិធី កសាង​សមត្ថភាព និង​ជំនាញ បាន​បណ្តុះបណ្តាល​សហ គ្រាស​ធុន​តូច និង​មធ្យម និង​ទីប្រឹក្សា​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ជិត ១០០ នាក់ ទៅ​លើ​ប្រធានបទ​ផ្សេង​ៗ គ្នា រួម​មានការ​ចុះបញ្ជី អាជីវកម្ម​នៅ​កម្ពុជា សារៈសំខាន់​គោលការណ៍​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ ការ​ធ្វើ​ស្លាក​យីហោ និង​ទីផ្សារ​ឌី​ជី​ថ​ល ក៏​ដូច​ជា​ការ​គ្រប់គ្រង​ធនធានមនុស្ស​ជាដើម ។ វគ្គ បណ្តុះបណ្តាល​ទាំងនេះ ត្រូវ​បាន​ចែករំលែក​ដោយ​អ្នកជំនាញ​ប្រកបដោយ​វិជ្ជាជីវៈ​ដែល អញ្ជើញ​មក​ពី​បណ្តា​ស្ថាប័ន ក្រុមហ៊ុន ច្បាប់​ល្បី​ៗ​ក្នុងស្រុក ទីប្រឹក្សា​ពាណិជ្ជកម្ម ភ្នាក់ងារ ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម និង​ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ​នានា ៕

Credit to: កោះសន្តិភាព, ១០ មិថុនា ២០២៣

ធនាគារ មេយប៊ែង ចុះ MoU ជាមួយស្ថាប័នចំនួន៣ នៅកម្ពុជា ដើម្បីលើកស្ទួយការកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញរបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

(ភ្នំពេញ)៖ ធនាគារ មេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី បានចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា (MoU) ជាមួយស្ថាប័នចំនួន៣ រួមមាន សហសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC), ក្រុមហ៊ុន BNI Super និងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា (CWEA) ដើម្បីរួមគ្នាជួយគាំទ្រ ដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា តាមរយៈកម្មវិធី «កសាងសមត្ថភាព និងជំនាញសម្រាប់ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម។

ការចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះ ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ ក្រោមការចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះ ធនាគារ មេយប៊ែង សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា BNI Super និងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា នឹងសហការគ្នាដើម្បីផ្តល់នូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាល តាមរយៈសិក្ខាសាលាទៅ ដល់សមាជិកនៃស្ថាប័នខាងលើ ក៏ដូចជាម្ចាស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួម ដើម្បីជួយក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ នឹងផ្តោតទៅលើប្រធានបទជាច្រើន ទាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម។

ការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់នេះ ក៏នឹងត្រួសត្រាយផ្លូវដល់ការពង្រីកបណ្តាញទំនាក់ទំនង ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍរយៈពេលយូរអង្វែងផ្នែកមុខជំនួញ ដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមដែលបានចូលរួម ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលនេះ តាមរយៈវេទិកាប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា និងការចែករំលែកចំណេះដឹងទាំងផ្នែកទ្រឹស្តី និងបច្ចេកទេសនានា។ ពិសេសលើសនេះទៅទៀត អ្នកចូលរួមក៏នឹងទទួលបានការលើកទឹកចិត្ត ពីធនាគារ មេយប៊េង ខេមបូឌា តាមរយៈការផ្តល់ជូននូវអត្រាពិសេស ដល់ពួកគេផងដែរ។

លោក រ័ត្ន សោភ័ណ នាយកប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារ មេយប៊ែង បានលើកឡើងថា «ការចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា និងកម្មវិធី កសាងសមត្ថភាព និងជំនាញនេះ ជាការបង្ហាញនូវការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ធនាគារ មេយប៊ែង ក្នុងការបន្តគាំទ្រដល់ការរីកចម្រើន របស់សហគ្រិនធនតូច និងមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយជឿជាក់ថា ការផ្តល់ជាវេទិកាក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ ជាផ្នែកមួយនៃការផ្តល់ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ បាននឹងកំពុងផ្តល់នូវឧបករណ៍ដ៏ត្រឹមត្រូវ ដើម្បីចីរភាពនៃមុខជំនួញជាកិច្ចរួមចំណែក ដល់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា»

លោកបានបន្ដថា ឆ្នាំទៅមិញកម្មវិធី កសាងសមត្ថភាព និងជំនាញនេះទទួលបានជោគជ័យគួរជាទីកត់សម្គាល់ ចំពោះឆ្នាំនេះ យើងចង់បន្តបំពេញនូវកិច្ចសន្យា ក្នុងការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ ប្រកបដោយអរិយ្យភាពដោយបង្កើននូវកម្រិតនៃ ការគាំទ្រថែមមួយកម្រិតទៀត តាមរយៈការបន្តគាំទ្រ និងពង្រីកដៃគូសហការ សរុបចំនួនបីដែលរួមមាន CGCC CWEA និង BNI Super។

លោក Wong Keet Loong អគ្គនាយកសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា បានថ្លែងថា «យើងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយ ក្នុងការចាប់ដៃគូជាមួយធនាគារ មេយប៊ែង ក្នុងឆ្នាំនេះម្តងទៀត សម្រាប់កម្មវិធី BCC និងពិសេសក្នុងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយ BNI និងសមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា ដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពនៃ កម្មវិធីដ៏សំខាន់នេះ ក្នុងនោះជឿជាក់ថា កម្មវិធី BCC នឹងផ្តល់ជាធនធានដ៏សំខាន់ ដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា និងជាជំនួយដល់សហគ្រិនឱ្យកាន់តែរីកចម្រើន និងទទួលបានជោគជ័យ ជាមួយនឹងនឹងឱកាសដ៏ទូលំទូលាយ ក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន និងបង្កើនចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ ស្របជាមួយនឹងទិសដៅរបស់ CGCC។

លោកស្រី ជា រដ្ឋា អនុប្រធាននៃសមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា CWEA ក៏បានលើកឡើងថា «ខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយជាខ្លាំង ដែលបានចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ ដោយកម្មវិធីនេះស្របទៅតាមបេសកកម្មរបស់ CWEA ក្នុងការជួយជំរុញវិស័យសហគ្រិនភាព ដល់ស្ត្រីកម្ពុជា តាមរយៈការបង្កើនជំនាញ និងបណ្តាញទំនាក់ទំនង នាងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់សមាជិក CWEA និងសហគ្រិនស្រ្តីទាំងអស់ ឱ្យចាប់យកឱកាសនេះ ដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការយល់ដឹងបន្ថែម និងពង្រីកវិសាលភាពផ្ទាល់ខ្លួន»

លោក គ្រុយ ឬទ្ធី នៃ BNI Super បានឲ្យដឹងថា «ការក្លាយជាដៃគូរសហការនេះ នឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ ទៅវិញទៅមកដល់សមាជិករបស់ BNI ក៏ដូចជាសហគ្រិនដទៃ ព្រោះបានអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិក ពង្រីកនូវបណ្តាញទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេ អភិវឌ្ឍជំនាញថ្មីៗ និងជំរុញដល់ការបើកទំព័រអាជីវកម្មរបស់ពួកគេជាដើម»

សូមជម្រាបថា ឆ្នាំ២០២២ កម្មវិធីកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញ បានបណ្តុះបណ្តាលសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម និងទីប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជិត១០០នាក់ ទៅលើប្រធានបទផ្សេងៗគ្នា រួមមានការចុះបញ្ជី អាជីវកម្មនៅកម្ពុជា សារៈសំខាន់គោលការណ៍គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ការធ្វើស្លាកយីហោ និងទីផ្សារឌីជីថល ក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សជាដើម។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលទាំងនេះ ត្រូវបានចែករំលែកដោយអ្នកជំនាញប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ អញ្ជើញមកពីបណ្តាស្ថាប័ន ក្រុមហ៊ុន ច្បាប់ល្បីៗក្នុងស្រុក ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម ភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនានា៕

ធនាគារ មេយប៊ែង ចុះ MoU ជាមួយស្ថាប័នចំនួន៣នៅកម្ពុជា ដើម្បីលើកស្ទួយការកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញរបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម
ធនាគារ មេយប៊ែង ចុះ MoU ជាមួយស្ថាប័នចំនួន៣នៅកម្ពុជា ដើម្បីលើកស្ទួយការកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញរបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម
ធនាគារ មេយប៊ែង ចុះ MoU ជាមួយស្ថាប័នចំនួន៣នៅកម្ពុជា ដើម្បីលើកស្ទួយការកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញរបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម
ធនាគារ មេយប៊ែង ចុះ MoU ជាមួយស្ថាប័នចំនួន៣នៅកម្ពុជា ដើម្បីលើកស្ទួយការកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញរបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម
ធនាគារ មេយប៊ែង ចុះ MoU ជាមួយស្ថាប័នចំនួន៣នៅកម្ពុជា ដើម្បីលើកស្ទួយការកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញរបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម
ធនាគារ មេយប៊ែង ចុះ MoU ជាមួយស្ថាប័នចំនួន៣នៅកម្ពុជា ដើម្បីលើកស្ទួយការកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញរបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម
ធនាគារ មេយប៊ែង ចុះ MoU ជាមួយស្ថាប័នចំនួន៣នៅកម្ពុជា ដើម្បីលើកស្ទួយការកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញរបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម
ធនាគារ មេយប៊ែង ចុះ MoU ជាមួយស្ថាប័នចំនួន៣នៅកម្ពុជា ដើម្បីលើកស្ទួយការកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញរបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម
ធនាគារ មេយប៊ែង ចុះ MoU ជាមួយស្ថាប័នចំនួន៣នៅកម្ពុជា ដើម្បីលើកស្ទួយការកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញរបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម
ធនាគារ មេយប៊ែង ចុះ MoU ជាមួយស្ថាប័នចំនួន៣នៅកម្ពុជា ដើម្បីលើកស្ទួយការកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញរបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

Credit to: Fresh News, Published on 10 June 2023

សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា ធនាគារ មេយប៊ែង ខេមបូឌា BNI Super និងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា ចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ដើម្បីលើកស្ទួយដល់ការកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញរបស់សហគ្រាសនធុនតូច និងមធ្យម

រាជធានីភ្នំពេញ​ នា​ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា​ ២០២៣ ​សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា​ (CGCC) និង ធនាគារ មេយប៊ែង បានចូលរួមជាដៃគូសហការយុទ្ធសាស្រ្ត ជាមួយ BNI Super និងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា (CWEA)​ ក្នុងគោលបំណងរួមគ្នាគាំទ្រដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមរយៈកម្មវិធី “កសាងសមត្ថភាព​ និងជំនាញសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម”។

ក្រោមអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះ ធនាគារ មេយប៊េង CGCC  BNI Super និងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា នឹងសហការគ្នាដើម្បីផ្តល់នូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ តាមរយៈសិក្ខាសាលាទៅដល់សមាជិកនៃស្ថាប័នសមាគមទាំងពីរខាងលើ ​ ក៏ដូចជាម្ចាស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមផ្សេងទៀត ដើម្បីជួយក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។​ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ នឹងផ្តោតទៅលើប្រធានបទជាច្រើនដែលទាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម។

សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា ធនាគារ មេយប៊ែង ខេមបូឌា BNI Super និងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា ចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ដើម្បីលើកស្ទួយដល់ការកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញរបស់សហគ្រាសនធុនតូច និងមធ្យម
សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា ធនាគារ មេយប៊ែង ខេមបូឌា BNI Super និងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា ចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ដើម្បីលើកស្ទួយដល់ការកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញរបស់សហគ្រាសនធុនតូច និងមធ្យម

ការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់នេះ ក៏នឹងត្រួសត្រាយផ្លូវដល់ការពង្រីកបណ្តាញទំនាក់ទំនង ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍរយៈពេលយូរអង្វែងផ្នែកមុខជំនួញ ដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម​ដែលបានចូលរួមក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលនេះ តាមរយៈវេទិកាប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា និងការ ចែករំលែកចំណេះដឹងទាំងផ្នែកទ្រឹស្តី និងបច្ចេកទេសនានា​។ លើសនេះទៅទៀត អ្នកចូលរួមក៏នឹងទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពីធនាគារ មេយប៊េង ខេមបូឌា តាមរយៈការផ្តល់ជូននូវអត្រាពិសេស ដល់ពួកគេផងដែរ។

ពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្រោមអធិបតីភាពជាសក្ខីភាពពីសំណាក់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុក ស៊ីផាណា នាយកនៃការិយាល័យមេធាវី សុក ស៊ីផាណា និងសហការី និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានៃវិទ្យាស្ថាន Asian Vision Institute  និងត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយ លោក Wong Keet Loong អគ្គនាយក CGCC លោក រ័ត្ន សោភ័ណ នាយកប្រតិបត្តិ និងនាយកប្រចាំប្រទេសរបស់ធនាគារ មេយប៊ែង លោកជំទាវ ជា រដ្ឋា អនុប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា និងលោក គ្រុយ ឬទ្ធី ប្រធាន BNI Super។

សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា ធនាគារ មេយប៊ែង ខេមបូឌា BNI Super និងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា ចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ដើម្បីលើកស្ទួយដល់ការកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញរបស់សហគ្រាសនធុនតូច និងមធ្យម
សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា ធនាគារ មេយប៊ែង ខេមបូឌា BNI Super និងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា ចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ដើម្បីលើកស្ទួយដល់ការកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញរបស់សហគ្រាសនធុនតូច និងមធ្យម

លោក រ័ត្ន​​ សោភ័ណ នាយកប្រតិបត្តិ​របស់ធនាគារ​​ មេយប៊ែង​ បានលើកឡើងថា “ការចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា និងកម្មវិធី កសាងសមត្ថភាព​ និងជំនាញនេះ ជាការបង្ហាញនូវការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ធនាគារ​ មេយប៊ែង ក្នុងការបន្តគាំទ្រដល់ការរីកចម្រើនរបស់សហគ្រិនធនតូច និងមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។​ យើងជឿជាក់ថាការផ្តល់ជាវេទិកាក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ​ ដែលក៏ជាផ្នែកមួយនៃការផ្តល់ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ  យើងបាននឹងកំពុងផ្តល់នូវឧបករណ៍ដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីចីរភាពនៃមុខជំនួញរបស់ពួកគាត់ ដែលក៏ជាកិច្ចរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជារួមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។”

លោកបានបន្ថែមឱ្យដឹងថា “ឆ្នាំទៅមិញ កម្មវិធីកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញនេះទទួលបានជោគជ័យគួរជាទីកត់សម្គាល់។ ឆ្នាំនេះ យើងចង់បន្តបំពេញនូវកិច្ចសន្យារបស់យើងក្នុងការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ ប្រកបដោយអរិយ្យភាព​ដោយបង្កើននូវកម្រិតនៃការគាំទ្ររបស់យើងតាមរយៈ ការបន្តគាំទ្រ និងពង្រីកដៃគូសហការ សរុបចំនួ​នបី ​​​ដែលរួមមាន CGCC ​CWEA និង BNI Super”។

សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា ធនាគារ មេយប៊ែង ខេមបូឌា BNI Super និងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា ចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ដើម្បីលើកស្ទួយដល់ការកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញរបស់សហគ្រាសនធុនតូច និងមធ្យម
សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា ធនាគារ មេយប៊ែង ខេមបូឌា BNI Super និងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា ចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ដើម្បីលើកស្ទួយដល់ការកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញរបស់សហគ្រាសនធុនតូច និងមធ្យម

លោក Wong Keet Loong អគ្គនាយក​ CGCC មានប្រសាសន៍ថា “យើងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការចាប់ដៃគូជាមួយធនាគារ មេយប៊ែងក្នុងឆ្នាំនេះម្តងទៀត សម្រាប់កម្មវិធី BCC និងពិសេសក្នុងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយ BNI និងសមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា ដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពនៃ កម្មវិធីដ៏សំខាន់នេះ។ យើងជឿជាក់ថាកម្មវិធី BCC នឹងផ្តល់ជាធនធានដ៏សំខាន់ដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា និងជាជំនួយដល់សហគ្រិនរបស់យើងឱ្យកាន់តែរីកចម្រើន និងទទួលបានជោគជ័យ ជាមួយនឹងនឹងឱកាសដ៏ទូលំទូលាយក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន និងបង្កើនចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលស្របជាមួយនឹងទិសដៅរបស់ CGCC។”

សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា ធនាគារ មេយប៊ែង ខេមបូឌា BNI Super និងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា ចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ដើម្បីលើកស្ទួយដល់ការកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញរបស់សហគ្រាសនធុនតូច និងមធ្យម
សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា ធនាគារ មេយប៊ែង ខេមបូឌា BNI Super និងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា ចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ដើម្បីលើកស្ទួយដល់ការកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញរបស់សហគ្រាសនធុនតូច និងមធ្យម

លោកជំទាវ ជា រដ្ឋា អនុប្រធាននៃសមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា CWEA ក៏បានគាំទ្រផងដែរថា “យើងខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយ ជាខ្លាំង ដែលបានចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ ដោយកម្មវិធីនេះស្របទៅតាមបេសកកម្មរបស់ CWEA ក្នុងការជួយជំរុញវិស័យសហគ្រិនភាពដល់ស្ត្រីកម្ពុជា តាមរយៈការបង្កើនជំនាញ និងបណ្តាញទំនាក់ទំនង ។ នាងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់សមាជិក CWEA និងសហគ្រិនស្រ្តីទាំងអស់ ឱ្យចាប់យកឱកាសនេះដើម្បី ជាប្រយោជន៍ក្នុងការយល់ដឹងបន្ថែម និងពង្រីកវិសាលភាពផ្ទាល់ខ្លួន។”

សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា ធនាគារ មេយប៊ែង ខេមបូឌា BNI Super និងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា ចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ដើម្បីលើកស្ទួយដល់ការកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញរបស់សហគ្រាសនធុនតូច និងមធ្យម
សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា ធនាគារ មេយប៊ែង ខេមបូឌា BNI Super និងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា ចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ដើម្បីលើកស្ទួយដល់ការកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញរបស់សហគ្រាសនធុនតូច និងមធ្យម

លោក​ គ្រុយ ឬទ្ធី នៃ BNI Super ក៏បានបង្ហាញពីការគាំទ្ររបស់លោក មកកាន់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះដែរ ដោយលោកបានថ្លែងថា “យើងមានទំនុកចិត្តថា ការក្លាយជាដៃគូសហការនេះ នឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ ទៅវិញទៅមកដល់សមាជិករបស់ BNI Super ក៏ដូចជាសហគ្រិនដទៃ ព្រោះវាបានអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិករបស់យើង ពង្រីកនូវបណ្តាញទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេ អភិវឌ្ឍជំនាញថ្មីៗ និងផ្តល់ឱកាសដល់ការបើកទំព័រអាជីវកម្មថ្មី​របស់​ពួក​គេ​​ជា​ដើម”។

នៅក្នុងពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះផងដែរ ក៏មាននូវកិច្ចពិភាក្សាស្តីពី “ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជា និងការប្រឈម និងឱកាសនានារបស់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម”  ដែលមានការចូលរួមពីវាគ្មិនកិត្តិយសចំនួន៤រូប គឺឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុក ស៊ីផាណា នាយកនៃការិយាល័យមេធាវី សុក ស៊ីផាណា និងសហការី និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានៃវិទ្យាស្ថាន Asian Vision Institute លោកជំទាវ ជា រដ្ឋា អនុប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា លោក រ័ត្ន សោភ័ណ នាយកប្រតិបត្តិធនាគារ មេយប៊ែង និងលោក ណូ លីដា អគ្គនាយករង CGCC។

សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា ធនាគារ មេយប៊ែង ខេមបូឌា BNI Super និងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា ចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ដើម្បីលើកស្ទួយដល់ការកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញរបស់សហគ្រាសនធុនតូច និងមធ្យម
សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា ធនាគារ មេយប៊ែង ខេមបូឌា BNI Super និងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា ចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ដើម្បីលើកស្ទួយដល់ការកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញរបស់សហគ្រាសនធុនតូច និងមធ្យម

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា នៅក្នុងឆ្នាំ​ ២០២២​ កម្មវិធី កសាងសមត្ថភាព​ និងជំនាញ ​បានបណ្តុះបណ្តាលសហគ្រាសធុនតូច​ និងមធ្យម និង ទីប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជិត១០០នាក់ ទៅលើប្រធានបទផ្សេងៗគ្នា រួមមានការចុះបញ្ជី អាជីវកម្មនៅកម្ពុជា​ សារៈសំខាន់គោលការណ៍គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ការធ្វើស្លាកយីហោ និង​ទីផ្សារឌីជីថល​ ក៏ដូចជា ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សជាដើម។​ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលទាំងនេះ ត្រូវបានចែករំលែកដោយអ្នកជំនាញប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដែលអញ្ជើញមកពី បណ្តាស្ថាប័ន ក្រុមហ៊ុន ច្បាប់ល្បីៗក្នុងស្រុក​ ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម ភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនានា៕

ទឹកប្រាក់​ជាង ​១០០​ លាន​ដុល្លារ​ ត្រូវ​ផ្តល់​ដល់ SME តាម CGCC

សាជីវកម្ម​ធានា​​ឥណទាន​កម្ពុជា​ (CGCC) បានផ្តល់​ការធានា​ឥណទាន​ជូន​ដល់ ១១៥៥ ក្រុមហ៊ុន​/​អាជីវ​កម្ម ក្នុង​ទំហំ​ទឹកប្រាក់​កម្ចី​ចំនួនជិត​ ១០៥ លាន​ដុល្លារ គិត​ត្រឹម​ចុងខែ​កុម្ភ​: ឆ្នាំ​ ២០២៣ ក្នុង​ការផ្តល់​លទ្ធភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដល់​សហគ្រាស​ធុន​តូច និង​មធ្យម (SMEs)​ ដើម្បី​បន្ត​និរន្តរភាព​និង​ពង្រីក​អាជីវកម្ម​ដែល​បាន​រង​ផលប៉ះពាល់​ពី​ការរីក​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​ ១៩​។​

​យោងតាម​របាយការណ៍​របស់ CGCC ចេញផ្សាយ​កាលពី​ថ្ងៃទី​ ១០ ខែមីនា​នេះ គិត​ត្រឹម​ចុងខែ​កុម្ភ​: ឆ្នាំ​ ២០២៣ CGCC បានផ្តល់​ការធានា​ឥណទាន​ជូន​ដល់ ១១៥៥ ​ក្រុមហ៊ុន​/​អាជីវកម្ម ក្នុង​ទំហំ​ទឹក​ប្រាក់កម្ចី​ប្រហាក់ប្រហែល ១០៤,៩ លាន​ដុល្លារ​។ បើ​គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី​ ៣១ ខែមករា សន្និធិ​ឥណទាន​ដែលមាន​ការធានា​មាន​ចំនួន ៨១,៦ លាន​ដុល្លារ និង​សន្និធិ​ទំហំ​ការធានា​ឥណទាន​មាន​ចំនួន ៥៨,៩ លាន​ដុល្លារ​។

​លោក សុខ វឿ​ង ប្រធាន​សមាគម​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​បាន​ថ្លែងប្រាប់​ភ្នំពេញ​ប៉ុស្តិ៍​នៅ​ថ្ងៃទី​ ១៣ ខែមីនា​ថា គម្រោង​ធានា​ឥណទាន​នេះ​បាន​ដើរ តួនាទី​យ៉ាងសំខាន់​ក្នុងការ​ផ្តល់​លទ្ធភាព​ដល់​សហគ្រាស​ធុន​តូច​និង​មធ្យម​ទទួលបាន​នូវ​កម្ចី​ដោយ​ពុំ​បាច់​មានទ្រព្យ​ធានា​ដើម្បី​យកទៅ​បន្ត​និរន្តរភាព​និង​ពង្រីក​អាជីវកម្ម​របស់​ពួកគាត់​ក្រោយពី​ទទួលរង​ពី​ផល​​ប៉ះពាល់​នៃ​ការរីក​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ ​១៩​ ជាង​ ២ ​ឆ្នាំ​មកនេះ​។​

​លោក​បាន​ថ្លែងថា ជាមួយនឹង​កំណើន​នៃ​ការធានា​ចំនួន ១ ១៥៥​ នេះ ក្នុងនោះ ​៨០​ ភាគរយ​គឺ​ផ្តល់​ដោយ​ធនាគារពាណិជ្ជ និង​ចំណែក​ដែល​នៅសល់​គឺ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញ​​វត្ថុ ដែលជា​ដៃគូ​ចូលរួម​ជាមួយ​គម្រោង​ធានា​ឥណទាន​នេះ​។

​ប៉ុន្តែ​សម្រាប់​ទឹកប្រាក់​នៃ​ទំហំ​ឥណទាន​ដែលមាន​ជិត​ ១០៥ ​លាន​ដុល្លារ​នោះ​គឺ ប្រមាណ ​៩៥​ ភាគរយ​ត្រូវ​ផ្តល់​ដោយ​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​។​

​លោក​បាន​ថ្លែងថា​៖ «​សម្រាប់​ទំហំ​ឥណទាន​ដែល​បានផ្តល់​នោះ​គឺ​យើង​បានផ្តល់​ភាគច្រើន​ទៅលើ​វិស័យ​អាទិភាព​ដូចជា​វិស័យ​សេវាកម្ម កសិកម្ម និង​ផលិតកម្ម ដែល​បណ្តា​សហគ្រាស​ខ្នាតតូច​និង​មធ្យម​ទាំង​នោះ​អាច​ទទួលបាន​កម្ចី​ដើម្បី​យកទៅ​ពង្រីក​អាជីវកម្ម​របស់ខ្លួន​ដោយ​ពុំ​ចាំបាច់​មានទ្រព្យ​ធានា​»​។

​លោក​បាន​ថ្លែង​បញ្ជាក់ទៀតថា​៖ «​យើង​រីករាយ​ក្នុងការ​ចូលរួម​ជាមួយ CGCC ដោយសារតែ​ហានិភ័យ​ត្រូវបាន​ធានា​។ យើង​សង្កេតឃើញថា​ចាប់តាំងពី​គម្រោង​នេះ​ចាប់ផ្តើម​អនុវត្ត​គឺ​អត្រា​ឥណទាន​ដែល​ខូច នោះ​មាន​អត្រា​តិចតួច​បំផុត ដោយ​សារ​តែ​អាជីវកម្ម​ទាំងនោះ​គឺ​សុទ្ធសឹង​តែមាន​សក្តានុពល​ក្នុងការ​ជំរុញ​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​ប៉ុន្តែ​ពួកគេ​ពុំមាន​ទ្រព្យ​ធានា ហេតុដូច្នេះ​ហើយ​ការ​អនុវត្ត​គម្រោង​ធានា​ឥណទាន​នេះ​គឺ​បាន​ជួយ​ពួកគាត់​ច្រើន​ក្នុងការ​ពង្រីក​អាជីវកម្ម​។​

​លោក សុខ វឿ​ង ​ដែលជា​អគ្គនាយក​របស់​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC ផងដែរ​នោះបាន​ថ្លែងថា ស្ថាប័ន​របស់លោក​ក៏បានផ្តល់​កម្ចី​ប្រមាណ​ជា​ ២ ​លាន​ដុល្លារ​ផងដែរ ហើយ​លោក​នឹងធ្វើ​ការពង្រីក​ឱ្យបាន​ពី​ ៤ ​ទៅ ​៥ ​លាន​ដុល្លារ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ​២០២៣ ​នេះ​ដើម្បី​ចូលរួមចំណែក​ផ្តល់​មូលនិធិ បន្ថែម​ដល់​ SMEs​។

​លោក តូច ចៅ​ចេក ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ធនាគារ​ប្រៃសណីយ៍​កម្ពុជា បាន​ថ្លែងប្រាប់​ភ្នំពេញ​ប៉ុស្តិ៍​នៅ​ថ្ងៃទី​ ១៣ ខែមីនា​ថា ធនាគារ​របស់លោក​ចូលរួម​ជាមួយ​គម្រោង​ធានា​ឥណ​ទាន​នេះ​មាន​ទឹកប្រាក់​ជាង​១​លាន​ដុល្លារ​រួចទៅហើយ​គិត​ត្រឹម​ដំណាច់ ឆ្នាំ ២០២២​។ លោក​បន្ថែមថា ធនា​គា​រលោក​នឹងមាន​គម្រោង​ក្នុងការ​ពង្រីក​ឱ្យបាន​ប្រមាណ​ពី​ ៥ ​ទៅ​ ១០​ លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០២៣ នេះ​។​

​លោក​បាន​ថ្លែងថា​៖ «​ជាការ​ពិត ណាស់ តាមរយៈ​គម្រោង CGCC នេះ​គឺជា​គម្រោង​មួយ​ល្អ​សម្រាប់ SMEs ទាំងឡាយ​ដែល​ពួកគាត់​គ្មាន​ទ្រព្យ​ដាក់​ធានា​គឺអាច​ស្នើសុំ​ឥណទាន​តាម​គម្រោង​នេះ​គឺ​ពួកគាត់​មានឱកាស​ក្នុងការ​ស្តារ និង​ពង្រីក​អាជីវកម្ម​របស់​ពួកគាត់​ដោយ​មិន​តម្រូវឱ្យ​មានទ្រព្យ​ធានា​ទេ​»​។​

«​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ ២០២៣ នេះ​យើង​ចង់​ពង្រីក​ឱ្យ​ធំ​ដោយ​យើង​ចង់​ពង្រីក​ទៅ​អាជីវកម្ម​ផ្សេងៗ​ឱ្យបាន​ច្រើន​ដោយ​កាលពីមុន​យើង​ផ្តោត​តែ​ទៅលើ SMEs ធំៗ​ដែលមាន​ទ្រព្យ​ធានា​ដើម្បី​ពង្រីក​អាជីវកម្ម​របស់គាត់ ហើយ​ឥឡូវនេះ​សម្រាប់ SMEs តូចៗ​ដែល​ត្រូវការ​សាច់ប្រាក់​ដើម្បី​ពង្រីក​អាជីវ​កម្ម​របស់​ពួកគាត់​ប៉ុន្តែ​មិនមាន​ទ្រព្យ​ធានា​ក៏បាន​ដែរ​ដោយ​យកតាម CGCC ហេតុ​ដូច្នេះហើយ​បានជា​ធនាគារ​របស់ខ្ញុំ​នឹងធ្វើ​ការពង្រីក​ការផ្តល់​កម្ចី​របស់​យើង​តាមរយៈ​គម្រោង CGCC នេះ​ពី​ ១​ លាន​ដុល្លារ​ ទៅ​ចន្លោះ​ពី​ ៥​ ទៅ​ ១០​ លាន​ដុល្លារ​នៅ​ឆ្នាំ​ ២០២៣ ​នេះ​» នេះ​បើតាម​លោក ចៅ​ចេក​៕

ដកស្រង់ពីសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ ចេញផ្សាយថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣៖ ទឹកប្រាក់​ជាង ​១០០​ លាន​ដុល្លារ​ ត្រូវ​ផ្តល់​ដល់ SME តាម CGCC

ជួបជាមួយម្ចាស់សិប្បកម្មទូកនេសាទ ដែលទទួលបានកម្ចីមានការធានាពី CGCC ដើម្បីទ្រទ្រង់អាជីវកម្ម និងលើកកម្ពស់ផលិតផលក្នុងស្រុក

អាននិងទាញយកអត្ថបទជា PDF: លោក ហៀង តារា ម្ចាស់អាជីវកម្មទូកនេសាទ KCC ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ដោយសារតែមើលឃើញពីសក្ដានុពុល និងដើម្បីលើកស្ទួយដល់ផលិតផលខ្មែរ​ ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តចាប់ផ្តើមសិប្បកម្មផលិតទូក KCC ដែលជា សិប្បកម្មផលិតទូកនៅក្នុងស្រុកដ៏កម្រមួយ នៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៤។ ទូក គឺជាយាន្តដ៏សំខាន់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាជនខ្មែរ​ ដែលប្រកបរបរនេសាទ និងស្រែចម្ការជាប់មាត់ទឹក។

ចាប់ពីចាប់ផ្ដើមដំបូងរហូតដល់សព្វថ្ងៃ បញ្ហាប្រឈមសំខាន់របស់ខ្ញុំគឺ កង្វះទុនបង្វិល ដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្ម ព្រោះកំណើននៃការបញ្ជាទិញពីអតិថិជន និងដេប៉ូចែកចាយនៅតាមបណ្ដាខេត្តនីមួយៗ មានការកើនឡើងជាលំដាប់។ ដំណោះស្រាយសម្រាប់ខ្ញុំ គឺប្រាក់កម្ចីពីធនាគារ។ ដោយសារតែទ្រព្យធានារបស់ខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រាក់កម្ចីដែលខ្ញុំបានស្នើសុំ អាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំមានការរាំងស្ទះ។​

ជួបជាមួយម្ចាស់សិប្បកម្មទូកនេសាទ ដែលទទួលបានកម្ចីមានការធានាពី CGCC ដើម្បីទ្រទ្រង់អាជីវកម្ម និងលើកកម្ពស់ផលិតផលក្នុងស្រុក
ជួបជាមួយម្ចាស់សិប្បកម្មទូកនេសាទ ដែលទទួលបានកម្ចីមានការធានាពី CGCC ដើម្បីទ្រទ្រង់អាជីវកម្ម និងលើកកម្ពស់ផលិតផលក្នុងស្រុក

ប៉ុន្តែ ដោយសារការធានាឥណទានពី CGCC ខ្ញុំក៏ទទួលបានកម្ចីអាជីវកម្មពី ធនាគារ ABA ទៅតាមទំហំកម្ចីដែលខ្ញុំបានស្នើសុំ ទាន់ពេលវេលា។ បន្ទាប់ពីទទួលបានកម្ចីដែលមានការធានា ខ្ញុំបានយកវាទៅធ្វើជាទុនបង្វិល ដែលអាចឲ្យខ្ញុំបន្ដការផលិតទូកបាឡាស្មាច់ជូនដល់អតិថិជន និងដេប៉ូចែកចាយបានជាច្រើនខេត្តក្រុង ទាន់ពេលវេលា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​ការទទួលបានកម្ចីដែលមានការធានាពី CGCC គឺអាស្រ័យទៅលើសក្ដានុពលនៃអាជីវកម្មរបស់យើង ពោលគឺលទ្ធភាពនៃការរីកចម្រើនទៅមុខ ការកសាងនិងការថែទាំប្រវត្តិឥណទានឲ្យបានល្អ ក៏ដូចជាបំពេញនូវឯកសារតម្រូវដែលអាចបញ្ជាក់ពីភាពទុកចិត្តលើម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងការប្រើប្រាស់កម្ចីឲ្យចំគោលដៅផងដែរ។​ ការទទួលបានកម្ចីដែលមានការធានាពី CGCC​ ​ពិតជាបានជួយឱ្យអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំ រីករូតលាស់មកទល់សព្វថ្ងៃ។ ប្រសិនមិនមាន​វត្តមានរបស់ CGCC​ ទេ ម្លេះមិនដឹងថាអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំនឹងទៅជាយ៉ាងណាទេ? ម្ចាស់អាជីវកម្មដទៃទៀត ក៏អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការធានាឥណទានពី CGCC តាមរយៈគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដៃគូរបស់ CGCC ដូចរូបខ្ញុំដែរ៕

ជួបជាមួយម្ចាស់សិប្បកម្មទូកនេសាទ ដែលទទួលបានកម្ចីមានការធានាពី CGCC ដើម្បីទ្រទ្រង់អាជីវកម្ម និងលើកកម្ពស់ផលិតផលក្នុងស្រុក
ជួបជាមួយម្ចាស់សិប្បកម្មទូកនេសាទ ដែលទទួលបានកម្ចីមានការធានាពី CGCC ដើម្បីទ្រទ្រង់អាជីវកម្ម និងលើកកម្ពស់ផលិតផលក្នុងស្រុក

CGCC និងតួនាទីនៃគម្រោងធានាឥណទាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគ្រិនភាព នៃវេទិកា “Give a Day”

នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ លោក Wong Keet Loong អគ្គនាយក CGCC បានចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសចែករំលែកអំពីប្រធានបទ “គម្រោងធានាឥណទានរបស់ CGCC និងតួនាទីនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគ្រិនភាព” នៅក្នុងវេទិកា “Give a Day” ដែលសហការរៀបចំឡើងដោយ ស្វីសខន់ថាក់ សហគ្រិនខ្មែរ អង្គការផេក (Pact Cambodia) និងក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិត ឈៀង វណ្ណមុនិណ្ឌ នាយកប្រតិបត្តិនៃសហគ្រិនខ្មែរ លោក Rajiv Pradhan នាយកប្រចាំប្រទេសនៃ ស្វីសខន់ថាក់ និងលោកស្រី Sabine Joukes នាយិកា​ប្រចាំ​ប្រទេស​អង្គការ ផេក​កម្ពុជា ក្រោមការចូលរួមពីអ្នកតំណាងស្ថាប័ន/អង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍គាំទ្រលើសហគ្រិនភាព អ្នកវិនិយោគ និងសមាគមអាជីវកម្ម នានាជិត៥០រូប។

CGCC និងតួនាទីនៃគម្រោងធានាឥណទាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគ្រិនភាព នៃវេទិកា “Give a Day”
CGCC និងតួនាទីនៃគម្រោងធានាឥណទាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគ្រិនភាព នៃវេទិកា “Give a Day”

Give a day គឺជាវេទិកាប្រមូលផ្តុំនូវអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសហគ្រិនភាពនៅកម្ពុជា ដែលធ្វើការគាំទ្រការអភិវឌ្ឍសហគ្រិនភាព  ប្រកបដោយឆន្ទៈរួមគ្នា ដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្ររវាងគ្នាទៅវិញទៅមក ក៏ដូចជាការពិភាក្សាបើកចំហរលើបញ្ហាប្រឈមជាក់លាក់ណាមួយទាក់ទងនឹងសហគ្រិនភាព និងឈានទៅរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ជាក់ស្តែង វេទិកា Give a day នាថ្ងៃនេះ បាននាំយកនូវប្រធានបទនៃការធានាឥណទាន ដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃ ការទទួលបានហិរញ្ញប្បទានផ្លូវការ ដូច្នេះសហគ្រិន និងអ្នកចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានាថ្ងៃនេះ ដែលអញ្ជើញមកពីស្ថាប័នធ្វើការលើការគាំទ្រសហគ្រិនភាព នឹងអាចបង្កើនយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការបញ្រ្ជាបការយល់ដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍នៃគម្រោងធានាឥណទានទៅដល់បណ្តាញ/ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃសហគ្រិនភាពនេះ។

លោកអគ្គនាយក CGCC បានចែករំលែកអំពីការធានាឥណទាន និងតួនាទីនៃគម្រោងធានាឥណទាន ក្នុងការគាំទ្រដល់សហគ្រិន ជាពិសេសសហគ្រាសខ្នាតមីក្រូ តូច​និងមធ្យម ដែលមានសក្តានុពលក្នុងការរីកចម្រើន ឱ្យទទួលបានកម្ចីដែលមានការធានាពី CGCC ដែលបញ្ចេញតាមរយៈគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួមរបស់ CGCC។ អ្នកចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានាថ្ងៃនេះ មានការចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសលើគម្រោងធានាឥណទាន និងឱកាសប្រើប្រាស់ការធានាឥណទានជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាប្រឈមនៃការទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន របស់បណ្តាញសមាជិកជាសហគ្រិននៃស្ថាប័នរបស់ពួកគេ។

CGCC និងតួនាទីនៃគម្រោងធានាឥណទាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគ្រិនភាព នៃវេទិកា “Give a Day”
CGCC and Role of Credit Guarantee Schemes in Enterprise Development of “Give a Day” Event
CGCC និងតួនាទីនៃគម្រោងធានាឥណទាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគ្រិនភាព នៃវេទិកា “Give a Day”
CGCC and Role of Credit Guarantee Schemes in Enterprise Development of “Give a Day” Event

ចុចទីនេះដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម: កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា អាណត្តិទី១ លើកទី៨

វិទ្យាល័យកោះស្ដេច ខេត្តកោះកុង ទទួលអំណោយម៉ាស៊ីនផលិតទឹកស្អាត ពីសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា

(កោះកុង)៖ សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) នៅថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣កន្លងទៅនេះ បាននាំយកអំណោយម‌៉ាស៊ីនផលិតទឹកស្អាត ជូនទៅវិទ្យាល័យកោះស្ដេច ខេត្តកោះកុង ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Wong Keet Long អគ្គនាយក CGCC ក្រោមអធិបតីរបស់លោក សាយ ហេង មេឃុំកោះស្ដេច លោក រ៉ូវ រតនៈសម្បត្តិ ប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលា លោក ភោគ ហឿន នាយកវិទ្យាល័យកោះស្ដេច និងវត្តមានរបស់អាណាព្យាបាល និងសិស្សានុសិស្សរបស់វិទ្យាល័យកោះស្ដេច ប្រមាណ ២០០នាក់។

ម៉ាស៊ីនផលិតទឹកស្អាតរបស់ CGCC នេះ នឹងអាចសម្រួលឱ្យសិស្សានុសិស្ស និងសហគមន៍ នៃកោះស្ដេច មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ ដោយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ដបទឹកផ្លាស្ទិចនៅលើកោះស្ដេច។ ម៉ាស៊ីនផលិតទឹកស្អាតនេះ អាចផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតសម្រាប់កោះទាំងមូល ថែមទាំងអាចជួយសម្រាលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ និងបង្កើនសុខមាលភាពរបស់ប្រជាជននៃកោះស្ដេចផងដែរ។

លោក Wong Keet Loong អគ្គនាយក CGCC បានមានប្រសាសន៍ថា «នៅពេលដែលខ្ញុំបានឮពីសំណើនៃកម្មវិធីសប្បុរសធម៌នេះ ពីក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំ អំពីតម្រូវការទឹកស្អាតសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស និងសហគមន៍កោះស្តេច ខ្ញុំគិតថាវាជាអ្វីដែល CGCC អាចចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយសហគមន៍នេះបាន ហើយថ្ងៃនេះ ពួកយើងបានធ្វើឱ្យការគិតរបស់យើងបានក្លាយជាការពិត តាមរយៈការឧបត្ថម្ភម៉ាស៊ីនផលិតទឹកស្អាត ជូនទៅកាន់វិទ្យាល័យកោះស្ដេច សម្រាប់សិស្សានុសិស្សនៃវិទ្យាល័យ និងប្រជាជននៃកោះស្ដេចទាំងមូលផងដែរ ដើម្បីកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានពីការប្រើប្រាស់ដបទឹកផ្លាស្ទិច»។

លោក ភោគ ហឿន នាយកវិទ្យាល័យកោះស្ដេច ក៏បានសម្ដែងការថ្លែងអំណរអរគុណ និងបង្ហាញពីអារម្មណ៍រីករាយយ៉ាងក្រៃលែង ដែល CGCC បានផ្ដល់ម៉ាស៊ីនផលិតទឹកស្អាត ដល់សាលារៀន ដែលអាចឱ្យលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ សិស្សានុសិស្ស ក៏ដូចជាប្រជាជនកោះស្ដេចទាំងមូល អាចប្រើប្រាស់បាន។ ម៉ាស៊ីនផលិតទឹកស្អាតនេះពិតជាផ្ដល់ប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនមិនត្រឹមតែសាលារៀនកោះស្ដេចនោះទេ តែសហគមន៍កោះស្ដេចទាំងមូលផងដែរ។

លោក សាយ ហេង មេឃុំកោះស្ដេច ក៏បានថ្លែងអំណរអរគុណ និងបង្ហាញពីអារម្មណ៍រីករាយដូចគ្នា ពីព្រោះម៉ាស៊ីនផលិតទឹកស្អាតនេះ អាចជួយសម្រួលដល់សាលារៀនកោះស្ដេច និងសហគមន៍កោះស្ដេច ក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ដបទឹកផ្លាស្ទិច និងការបំពុលបរិស្ថាន ដើម្បីឱ្យបរិស្ថានកោះស្ដេចប្រែក្លាយជាបរិស្ថានបៃតង ដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍ ឱ្យមកកម្សាន្តនៅកោះស្ដេចឱ្យកាន់តែច្រើន។

តាមរយៈកម្មវិធីប្រគល់ម៉ាស៊ីនផលិតទឹកស្អាតនៅលើកោះស្តេចនេះ ក្រុមការងារ CGCC ដែលដឹកនាំដោយលោក ណូ លីដា អគ្គនាយករង CGCC នៅថ្ងៃទី៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ក៏បានជួបសម្តែងការគួរសម ជាមួយលោកមេឃុំកោះស្តេច និងលោកនាយកវិទ្យាល័យកោះស្តេច ព្រមទាំងចូលរួមជាមួយនឹងសិស្សានុសិស្សនៃវិទ្យាល័យកោះស្តេច ក្នុងការប្រមូលកាកសំណល់ផ្លាស្ទិច ដើម្បីរួមចំណែកថែរក្សាបរិស្ថាននៃកោះស្ដេចផងដែរ។

CGCC សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះការសម្របសម្រួលយ៉ាងកក់ក្តៅ ពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងប្រជាពលរដ្ឋនៃកោះស្ដេច មកកាន់ក្រុមការងារ CGCC ក្នុងការសម្រេចបេសកកម្មការងារសង្គមមួយនេះ ប្រកបដោយផ្លែផ្កា។

CGCC ផ្តល់ការធានាឥណទានលើកម្ចី ដែលបញ្ចេញដោយគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម ដើម្បីគាំទ្រដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលមានលទ្ធភាពសង ប៉ុន្តែខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំពេលដាក់ស្នើកម្ចី។ CGCC ចូលរួមចំណែកអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីជំរុញបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ និងអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា៕

ដកស្រង់ពី Fresh News: វិទ្យាល័យកោះស្ដេច ខេត្តកោះកុង ទទួលអំណោយម៉ាស៊ីនផលិតទឹកស្អាត ពីសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា

វិទ្យាល័យកោះស្ដេច ខេត្តកោះកុង ទទួលអំណោយម៉ាស៊ីនផលិតទឹកស្អាត ពីសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា
វិទ្យាល័យកោះស្ដេច ខេត្តកោះកុង ទទួលអំណោយម៉ាស៊ីនផលិតទឹកស្អាត ពីសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា
វិទ្យាល័យកោះស្ដេច ខេត្តកោះកុង ទទួលអំណោយម៉ាស៊ីនផលិតទឹកស្អាត ពីសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា
វិទ្យាល័យកោះស្ដេច ខេត្តកោះកុង ទទួលអំណោយម៉ាស៊ីនផលិតទឹកស្អាត ពីសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា
វិទ្យាល័យកោះស្ដេច ខេត្តកោះកុង ទទួលអំណោយម៉ាស៊ីនផលិតទឹកស្អាត ពីសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា
វិទ្យាល័យកោះស្ដេច ខេត្តកោះកុង ទទួលអំណោយម៉ាស៊ីនផលិតទឹកស្អាត ពីសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា