CGCC

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី  “PowerPoint Designs and Presentation skills” ជូនដល់បុគ្គលិករបស់ CGCC

កាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ CGCC បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី  “PowerPoint Designs and Presentation skills” ជូនដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ នៅការិយាល័យកណ្តាលរបស់ CGCC។

CGCC សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងអាចជួយបង្កើនសមត្ថភាព និងចំណេះដឹងបន្ថែមអំពីវិធីសាស្រ្តនៃការរៀបចំបទបង្ហាញ និងជំនាញនៃការធ្វើបទបង្ហាញជូនដល់បុគ្គលិក ដើម្បីបង្កើន​ប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ពួកគេ ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍ CGCC ទាំងមូល។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី  “PowerPoint Designs and Presentation skills” ជូនដល់បុគ្គលិករបស់ CGCC
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី  “PowerPoint Designs and Presentation skills” ជូនដល់បុគ្គលិករបស់ CGCC
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី  “PowerPoint Designs and Presentation skills” ជូនដល់បុគ្គលិករបស់ CGCC
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី  “PowerPoint Designs and Presentation skills” ជូនដល់បុគ្គលិករបស់ CGCC
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី  “PowerPoint Designs and Presentation skills” ជូនដល់បុគ្គលិករបស់ CGCC
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី  “PowerPoint Designs and Presentation skills” ជូនដល់បុគ្គលិករបស់ CGCC
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី  “PowerPoint Designs and Presentation skills” ជូនដល់បុគ្គលិករបស់ CGCC
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី  “PowerPoint Designs and Presentation skills” ជូនដល់បុគ្គលិករបស់ CGCC

CGCC និងសាខាធនាគារកសិកន ផាប់ប្ល៊ីក ខមភេនី លីមីធីត ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងធានាឥណទាន គាំទ្រការទទួលបានកម្ចីដែលមានការធានា ដល់ SME នៅកម្ពុជា

(ភ្នំពេញ)៖ សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) និងសាខាធនាគារកសិកន ផាប់ប្ល៊ីក ខមភេនី លីមីធីត (ភ្នំពេញ) បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងធានាឥណទាន។

ពិធីចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងជាផ្លូវការនៅការិយាល័យរបស់ CGCC ក្រោមវត្តមានរបស់លោក រស់ សីលវ៉ា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល CGCC , លោក ឈើតកៀត អត្ថាករ ឯកអគ្គរាជទូតព្រះរាជាណាចក្រថៃ ប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង លោក Suwat Techawatanawana, អគ្គនាយកប្រតិបត្តិរងធនាគារកសិកនប្រទេសថៃ។

CGCC និងសាខាធនាគារកសិកន ផាប់ប្ល៊ីក ខមភេនី លីមីធីត ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងធានាឥណទាន គាំទ្រការទទួលបានកម្ចីដែលមានការធានា ដល់ SME នៅកម្ពុជា
CGCC និងសាខាធនាគារកសិកន ផាប់ប្ល៊ីក ខមភេនី លីមីធីត ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងធានាឥណទាន គាំទ្រការទទួលបានកម្ចីដែលមានការធានា ដល់ SME នៅកម្ពុជា

លោក Wong Keet Loong អគ្គនាយក CGCC បានមានប្រសាសន៍ថា «យើងមានកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ ដែលបានចាប់ជាដៃគូជាមួយធនាគារឈានមុខគេ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រថៃ ក្នុងការផ្តល់ការធានាឥណទាន ដើម្បីគាំទ្រលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន សម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតមីក្រូ តូច និងមធ្យម នៅកម្ពុជា។ សាខាធនាគារកសិកននៅទីនេះ នាំយកបទពិសោធន៍ពីប្រទេសថៃ ដែលវិស័យធនាគារនៅទីនោះមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំង ក្នុងការផ្តល់កម្ចីដែលមានការធានា។ តាមរយៈបទពិសោធន៍ទាំងនេះ យើងសង្ឃឹមថាធនាគារកសិកន នៅកម្ពុជានឹងពង្រីកការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន ដែលមានការធានា ជូនដល់ម្ចាស់អាជីវកម្ម នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា»។

CGCC និងសាខាធនាគារកសិកន ផាប់ប្ល៊ីក ខមភេនី លីមីធីត ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងធានាឥណទាន គាំទ្រការទទួលបានកម្ចីដែលមានការធានា ដល់ SME នៅកម្ពុជា
CGCC និងសាខាធនាគារកសិកន ផាប់ប្ល៊ីក ខមភេនី លីមីធីត ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងធានាឥណទាន គាំទ្រការទទួលបានកម្ចីដែលមានការធានា ដល់ SME នៅកម្ពុជា

លោកក៏បានបន្តទៀតថា «កិច្ចសហការនេះក៏នឹងបើកឱកាសសម្រាប់ CGCC ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីការធានាឥណទានឆ្លងព្រំដែន រវាងធុរកិច្ចក្នុងព្រះរាជាណាចក្រថៃ និងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ នៅចុងឆ្នាំនេះ យើងក៏មានគម្រោងសិក្សា និងសហការជាមួយសាជីវកម្មធានាឥណទានប្រទេសថៃ ដែលមានបទពិសោធន៍ជាង៣០ឆ្នាំផងដែរ»។

លោក រិទ្ធិវុទ្ធ វឌ្ឍនាឆៃ ប្រធានចាត់ការទូទៅនៃសាខាធនាគារកសិកន (ភ្នំពេញ) បានមានប្រសាសន៍ឱ្យដឹងដែរថា «ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាចំណុចកណ្តាលនៃយុទ្ធសាស្ត្រ ការពង្រីកខ្លួនរបស់ធនាគារកសិកន ប្រចាំតំបន់ ។ គំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ ស្របតាមផែនការអាជីវកម្មរបស់យើង សម្រាប់ប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខ ដែលក្នុងនោះយើងមានគោលបំណង បង្កើនបទពិសោធន៍របស់យើង ក្នុងការគាំទ្រអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសថៃ និងទាញយកគំរូស្រដៀងគ្នានេះ ដើម្បីបម្រើដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា។ ភាពជាដៃគូជាមួយ CGCC នឹងក្លាយជាកត្តាជំរុញដ៏សំខាន់សម្រាប់យើងក្នុងការពង្រីកវិសាលភាពទៅកាន់សហគ្រិនឱ្យបានកាន់តែច្រើនជាងមុន ស្របពេលជាមួយការបង្កើន សមត្ថភាពសេវាកម្មរបស់យើងផងដែរ។ លើសពីនេះ ភាពជាដៃគូនេះបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើង ក្នុងការគាំទ្រចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម»

CGCC និងសាខាធនាគារកសិកន ផាប់ប្ល៊ីក ខមភេនី លីមីធីត ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងធានាឥណទាន គាំទ្រការទទួលបានកម្ចីដែលមានការធានា ដល់ SME នៅកម្ពុជា
CGCC និងសាខាធនាគារកសិកន ផាប់ប្ល៊ីក ខមភេនី លីមីធីត ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងធានាឥណទាន គាំទ្រការទទួលបានកម្ចីដែលមានការធានា ដល់ SME នៅកម្ពុជា

CGCC ផ្តោតលើការបង្កើនបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ និងអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម តាមរយៈបេសកកម្មចម្បងនៃការផ្តល់ការធានា លើកម្ចីអាជីវកម្មដែលផ្តល់ឱ្យតាមរយៈគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ចូលរួម (PFIs) ដល់ MSMEs។

ស្របជាមួយគ្នានេះ សាខាធនាគារ កសិកន (ភ្នំពេញ) គឺជាសាខារបស់ ធនាគារ កសិកន ផាប់ប្ល៊ីក ខមភេនី លីមីធីត ដែលជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេមួយ របស់ព្រះរាជាណាចក្រថៃ ដែលក៏មានគោលបំណងជួយគាំទ្រដល់អាជីវកម្មក្នុងស្រុករបស់កម្ពុជា តាមរយៈការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ និងដំណោះស្រាយយ៉ាងទូលំទូលាយដល់ម្ចាស់អាជីវកម្ម និងក្រុមហ៊ុនផងដែរ។
ជាមួយនឹងវត្តមានដ៏រឹងមាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សាខារបស់ធនាគារ កសិកន (ភ្នំពេញ) ឥឡូវនេះបានក្លាយជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម (PFIs) មួយក្នុងចំណោម PFIs សរុប២៧ស្ថាប័ន របស់ CGCC ក្នុងការប្តេជ្ញាចិត្តគាំទ្រដល់អាជីវកម្មក្នុងស្រុក ស្របតាមទិសដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការគាំទ្រដល់ MSMEs។ CGCC និងសាខាធនាគារ កសិកន (ភ្នំពេញ) ជឿជាក់ថា កិច្ចសហការនេះនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ MSMEs ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងរួមចំណែកដល់កំណើន និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។

CGCC និងសាខាធនាគារកសិកន ផាប់ប្ល៊ីក ខមភេនី លីមីធីត ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងធានាឥណទាន គាំទ្រការទទួលបានកម្ចីដែលមានការធានា ដល់ SME នៅកម្ពុជា
CGCC និងសាខាធនាគារកសិកន ផាប់ប្ល៊ីក ខមភេនី លីមីធីត ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងធានាឥណទាន គាំទ្រការទទួលបានកម្ចីដែលមានការធានា ដល់ SME នៅកម្ពុជា

អំពី CGCC 

CGCC គឺជាសាជីវកម្មធានាឥណទានតែមួយគត់នៅកម្ពុជា ដែលត្រូវបានសម្រេចបង្កើតឡើង សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ជាសហគ្រាសសាធារណៈ ដែលស្ថិតក្រោមអាណាព្យាបាលបច្ចេកទេស និងហិរញ្ញវត្ថុ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ បេសកកម្មចម្បងរបស់ CGCC គឺផ្តល់ការធានាឥណទានលើកម្ចីដែលផ្តល់ឱ្យអាជីវកម្ម ដើម្បីចែករំលែកហានិភ័យជាមួយស្ថាប័នផ្តល់កម្ចី និងបង្កើនបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេស។

អំពីសាខាធនាគារកសិកន (ភ្នំពេញ)

សាខាធនាគារ កសិកន ផាប់ប្ល៊ីក ខមភេនី លីមីធីត (ភ្នំពេញ) ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណធនាគារពាណិជ្ជ ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ជាមួយនឹងដើមទុនចុះបញ្ជីដំបូង៥០លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយត្រូវបានបង្កើនដល់៨០លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក គិតត្រឹមឆ្នាំ២០២៣នេះ។

ក្នុងនាមជាសមាហរណកម្មរបស់ធនាគារកសិកន សាខានៅកម្ពុជានេះមានគោលបំណងផ្តល់នូវផលិតផល និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អបំផុត ដល់អាជីវកម្មទាំងក្នុងស្រុក និងបរទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ដោយធនាគារកសិកមានវត្តមានសាខានៅក្នុងប្រទេសចិន ឥណ្ឌូនេស៊ី វៀតណាម ឡាវ និងថៃ សាខានៅកម្ពុជានេះ ក៏ផ្តោតលើការតភ្ជាប់អតិថិជនពីទូទាំងតំបន់ទាំងនោះផងដែរ៕

Credit to: Fresh News, Published on 02 October 2023

នីតិវិធីសងត្រឡប់នៃកម្ចីដែលមានការធានា របស់សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា

ចុចអាននិងទាញយកជា PDF ៖ នីតិវិធីសងត្រឡប់នៃកម្ចីដែលមានការធានា របស់ CGCC 

គោលការណ៍១ នៃគោលការណ៍ទាំង១៦ របស់ធនាគារពិភពលោក អំពីគម្រោងធានាឥណទានសាធារណៈ ចែងថា៖ “ដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងការសងត្រឡប់គួរតែមានប្រសិទ្ធភាព, កំណត់ច្បាស់លាស់ជាលាយ​លក្ខណ៍​​​​អក្សរ, មាន​តម្លាភាព, មានការលើកទឹកចិត្តដល់ការទារមកវិញនូវកម្ចីដែលបានបាត់បង់, និងសមស្របតាមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិរបស់ប្រទេសសាម៉ី”។ ពិតណាស់ ការគ្រប់គ្រងនីតិវិធីការសងត្រឡប់ គឺជាកត្តាកំណត់មួយ នៃគណនេយ្យភាពរបស់ CGCC។ នីតិវិធីនៃការសងត្រឡប់ ត្រូវបានចែងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងធានាឥណទាន ដែលមានចំណងផ្លូវច្បាប់រវាង CGCC និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម (PFI) នីមួយៗ ដែលជាដៃគូរបស់ CGCC។

 

ការដាក់ពាក្យស្នើសុំការសងត្រឡប់. ដើម្បីអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំការសងត្រឡប់ពី CGCC លើកម្ចីដែលមានការធានា ទាមទារនូវការបំពេញបាននូវលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

  • កម្ចីត្រូវបានចាត់ទុកថា “បាត់បង់” ដោយផ្អែកតាមនិយមន័យរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។
  • PFI បានទាមទារជាផ្លូវការនូវសំណងពីអ្នកខ្ចី ស្របតាមនីតិវិធីជាធរមានរបស់ PFIs។
  • PFI បានអនុវត្តរាល់ដំណើរការក្នុងការទាមទារសំណងពីអ្នកខ្ចី ស្របតាមនីតិវិធីជាធរមានរបស់ PFI។
  • នីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ត្រូវបានចាប់ផ្តើមចំពោះអ្នកខ្ចី និងចំពោះទ្រព្យបញ្ចាំដែលមាន។
  • កម្ចីដែលបាត់បង់ នោះត្រូវបានធ្វើសំវិធានធន ឬត្រូវបានលុបចោលដោយ PFI។

PFI ត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំការសងត្រឡប់ពី CGCC ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៩០ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីលក្ខខណ្ឌនៃការសងត្រឡប់ខាងលើត្រូវបានបំពេញ។

 

ការទូទាត់ការសងត្រឡប់. CGCC ទូទាត់ការសងត្រឡប់ជូន PFI ចំពោះកម្ចីដែលមានការធានាជា ២ដំណាក់កាល។ ក្នុងដំណាក់កាលទី១ CGCC នឹងទូទាត់ការសងត្រឡប់ចំនួន ៥០% នៃទំហំសងត្រឡប់សរុប ជូនទៅ PFIs យ៉ាងយូរ ៣០ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីទទួលបានសំណើសុំការសងត្រឡប់ពី PFIs។ CGCC នឹងទូទាត់ការសងត្រឡប់ដែលនៅសេសសល់ ក្នុងដំណាក់កាលទី២ យ៉ាងយូរ ២ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីដំណាក់កាលទី១។ រយៈពេលយ៉ាងយូរ ២ឆ្នាំ នេះ គឺជាការទុកពេលជូន PFI ដើម្បីបន្តអនុវត្តនីតិវិធីទាមទារការសងត្រឡប់ពីអ្នកខ្ចីមកវិញ។ ទោះបីជាកម្ចីមានការធានាពី CGCC ក៏ដោយ PFI ត្រូវខិតខំឱ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងការទាមទារសំណងពីអ្នកខ្ចី ដូចករណីកម្ចីគ្មានការធានាពី CGCC ដែរ។

 

ការទទួលបានសំណងមកវិញពីអ្នកខ្ចី.​ រាល់ការប្រមូលបានមកវិញនូវកម្ចីដែលបានបាត់បង់ ត្រូវបានបែងចែករវាង CGCC និង PFI ទៅតាមសមាមាត្រនៃការធានា។ PFI អាចប្រើប្រាស់សំណងដែលប្រមូលមកវិញពីអ្នកខ្ចី ដើម្បីទូទាត់ចំណាយពាក់ព័ន្ធទៅតាមលំដាប់អាទិភាពដូចខាងក្រោម៖

  • ចំណាយពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការនៃការទាមទារការសងត្រឡប់
  • ការប្រាក់សម្រាប់កម្ចីដែលមានការធានា ដែលអ្នកខ្ចីត្រូវបង់ជូន PFI
  • ចំណែករបស់ CGCC ទៅតាមសមាមាត្រនៃការធានា
  • ការផាកពិន័យនានាដែលអ្នកខ្ចីត្រូវបង់ជូន PFI

អានបន្ត៖ នីតិវិធីសងត្រឡប់នៃកម្ចីដែលមានការធានា របស់ CGCC 

CGCC គាំទ្រការបណ្តុះចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម តាមរយៈកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ខ្ញុំមានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ” វគ្គទី២

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ខ្ញុំមានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ” ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្រោមកិច្ចផ្តួចផ្តើមពីធនាគារ ស្ថាបនា សហការឧបត្ថម្ភដោយ សហគ្រិនខ្មែរ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Manulife & សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) ដែលវគ្គទី២នេះធ្វើទ្បើងពីថ្ងៃទី ០៨ – ០៩ & ១៥ – ១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ដើម្បីផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ ដល់សហគ្រាសខ្នាតមីក្រូ តូច និងមធ្យម ជាពិសេសសហគ្រិនស្រ្តី។

សហគ្រិន និងម្ចាស់អាជីវកម្មសរុបជាង៣០រូប បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលវគ្គទី២នេះ ហើយពួកគាត់បានចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ ក៏ដូចជាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ហើយពួកគាត់ក៏ទទួលបានឱកាសសិក្សាទៅលើភាពជាសហគ្រិន ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អាជីវកម្ម ការសិក្សាលើកម្ចីឥណទានជាមួយធនាគារ និងជ្រើសរើសកម្ចីដែលស័ក្ដិសម​សម្រាប់​អាជីវកម្ម ។

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល “ខ្ញុំមានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ” ត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងពិសេស ដើម្បីផ្តល់នូវជំនាញ និងបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងទាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ និងជំនាញគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ក៏ដូចជាការទទួលបាននូវបណ្តាញពាណិជ្ជកម្មដែលអាចជំរុញដល់ការរីកចម្រើនអាជីវកម្មរបស់សហគ្រិន។

CGCC គាំទ្រការបណ្តុះចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម តាមរយៈកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ខ្ញុំមានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ” វគ្គទី២
CGCC គាំទ្រការបណ្តុះចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម តាមរយៈកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ខ្ញុំមានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ” វគ្គទី២

CGCC និង ធនាគារមេយប៊ែង សហការរៀបចំ “កម្មវិធីកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញសម្រាប់សហគ្រាស់ធុនតូច និងមធ្យម”

ថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) និង ធនាគារមេយប៊ែង ខេមបូឌា បានសហការរៀបចំ កម្មវិធីកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញសម្រាប់សហគ្រាស់ធុនតូច និងមធ្យម ក្រោមការចូលរួមពីសហគ្រិនជាង៥០រូប ដែលសុទ្ធសឹងតែជាម្ចាស់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម នៅឯអគារមេយប៊ែង​ ថៅវើ ដើម្បីផ្តល់ជូននូវការគាំទ្រ និងការផ្តល់ប្រឹក្សាបច្ចេកទេសដោយផ្អែកលើការអនុវត្តអន្តរជាតិដ៏ល្អបំផុត ដើម្បីជួយគាំទ្រដល់រីកចម្រើន ផលិតភាពការងារ និងភាពច្នៃប្រឌិត ក៏ដូចជាការពង្រឹងការប្រកួតប្រជែងរបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម។

កម្មវិធីនេះ ទទួលបាននូវមតិស្វាគមន៍ពីសំណាក់ លោក ណូ លីដា អគ្គនាយករង CGCC និងបើកកម្មវិធីដោយលោក ឌុក សារ៉ាក់ នាយកនាយកដ្ឋានសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសហគមន៍នៃធនាគារមេយប៊ែង។ សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីនេះ បានទទួលនូវឱកាសស្វែងយល់លើប្រធានបទ “ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា” ដោយសហការីជាន់ខ្ពស់នៃការិយាល័យមេធាវី សុក ស៊ីផាន់ណានិងសហការី និងការចែករំលែកលើប្រធានបទ “គោលការណ៍នៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម” ដោយវាគ្មិនអញ្ជើញមកពីក្រុមហ៊ុន អាខ្លែម ខេមបូឌា និងបទបង្ហាញស្តីពី “ការទទួលជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងគម្រោងធានាឥណទាន” ដោយធនាគារមេយប៊ែងខេមបូឌា។

CGCC និង ធនាគារមេយប៊ែង សហការរៀបចំ “កម្មវិធីកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញសម្រាប់សហគ្រាស់ធុនតូច និងមធ្យម”
CGCC និង ធនាគារមេយប៊ែង សហការរៀបចំ “កម្មវិធីកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញសម្រាប់សហគ្រាស់ធុនតូច និងមធ្យម”

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា កាលពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ បន្ថែមពីលើការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូលើការធានាឥណទាន  CGCC និងធនាគារមេយប៊ែង ក៏បានសហការរៀបចំនូវវេទិកាធុរកិច្ចស្តីពីការលើកស្ទួយការរីកចម្រើនរបស់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម ដើម្បីពិភាក្សាស៊ីជម្រៅបន្ថែមពីលើលទ្ធភាពនៃកិច្ចសហការដែល CGCC និង ធនាគារមេយប៊ែង អាចគាំទ្រដល់ការរីកចម្រើនយូរអង្វែងរបស់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម ទៅលើសមត្ថភាពនិងជំនាញចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ និងការទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ។

CGCC និង ធនាគារមេយប៊ែង សហការរៀបចំ “កម្មវិធីកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញសម្រាប់សហគ្រាស់ធុនតូច និងមធ្យម”
CGCC និង ធនាគារមេយប៊ែង សហការរៀបចំ “កម្មវិធីកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញសម្រាប់សហគ្រាស់ធុនតូច និងមធ្យម”
CGCC និង ធនាគារមេយប៊ែង សហការរៀបចំ “កម្មវិធីកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញសម្រាប់សហគ្រាស់ធុនតូច និងមធ្យម”
CGCC និង ធនាគារមេយប៊ែង សហការរៀបចំ “កម្មវិធីកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញសម្រាប់សហគ្រាស់ធុនតូច និងមធ្យម”
CGCC និង ធនាគារមេយប៊ែង សហការរៀបចំ “កម្មវិធីកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញសម្រាប់សហគ្រាស់ធុនតូច និងមធ្យម”
CGCC និង ធនាគារមេយប៊ែង សហការរៀបចំ “កម្មវិធីកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញសម្រាប់សហគ្រាស់ធុនតូច និងមធ្យម”

កិច្ចពិភាក្សាស្វែងយល់ និងពង្រឹងកិច្ចសហការលើការធានាឥណទានរវាង CGCC និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម សាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តព្រះសីហនុ និង កំពត

កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) ដឹកនាំដោយ លោក ណូ លីដា អគ្គនាយករង បានជួបពិភាក្សាស្វែងយល់អំពីការអនុវត្តគម្រោងធានាឥណទាន និងផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមអំពីគម្រោងធានាឥណទានរបស់ CGCC ដោយផ្ទាល់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងបុគ្គលិករបស់សាខានៃគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម (PFIs) មួយចំនួនរបស់ CGCC នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ រួមមាន ធនាគារកាណាឌីយ៉ា និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអេអឹមខេ​​, នៅខេត្តព្រះសីហនុ រួមមាន ធនាគារ ABA គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអិលអូអិលស៊ី ធនាគារស្ថាបនា ធនាគារកាណាឌីយ៉ា គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអេអឹមខេ និងធនាគារអេស៊ីលីដា , និងនៅខេត្តកំពតរួមមាន ធនាគារ ABA ធនាគារអេស៊ីលីដា គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអេអឹមខេ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអិលអូអិលស៊ី។

កិច្ចពិភាក្សាជាមួយ PFIs របស់ CGCC នៅខេត្តទាំងបី ដែលជាខេត្តមានសក្តានុពលវិស័យទេសចរណ៍ គឺជាឱកាសមួយដ៏ពិសេសសម្រាប់ទាំង CGCC និង PFIs ស្វែងយល់អំពីភាពចាំបាច់នៃការធានាឥណទាន និងឱកាសដែល PFIs អាចបង្កើនការផ្តល់កម្ចីជូនទៅដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម ដែលមានតម្រូវការកម្ចីតែខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ ជាពិសេសដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីគម្រោងធានាឥណទានសម្រាប់សហហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍របស់ CGCC ដែលទើបនឹងដាក់ចេញនាពេលថ្មីៗនេះផងដែរ។

តាមរយៈកិច្ចពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ជាមួយ PFIs របស់ CGCC នៅបណ្តាខេត្តទាំងបីនេះ CGCC បានស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងធានាឥណទាន នៅតាមបណ្តាខេត្ត រួមទាំងមតិយោបល់ដ៏មានសារៈសំខាន់នានាទៅលើគម្រោងធានាឥណទានរបស់ CGCC។ CGCC និង PFIs នឹងបន្តបង្កើនការសហការលើការផ្តល់កម្ចីដែលមានការធានាជូនដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម ដែលមានតម្រូវការកម្ចីសម្រាប់អភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម តែប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ។

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពី “កម្ចីដែលមានការធានា ដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍”

នាថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) បានរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី “កម្ចីដែលមានការធានា ដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍” នៅឯខេត្តកំពត ក្រោមកិច្ចសហការពីក្រសួងទេសចរណ៍ តាមរយៈមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកំពត និង ធនាគារសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជា (SME Bank) និងមានការចូលរួមពីសំណាក់បណ្តាសហគ្រិនដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ នៅក្នុងខេត្តកំពត ជាង៥០នាក់។

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយនេះ ទទួលបានការអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីដោយ លោកស្រី ជិន សុភះឡា អនុប្រធានមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកំពត លោក ណូ លីដា អគ្គនាយករង CGCC និងលោក នៀវ សុគន្ធ នាយកប្រតិបត្តិ ប្រតិបត្តិការ SME Bank។

Dissemination Seminar on “Guaranteed Loans to support SMEs Development in Tourism Sector”
Dissemination Seminar on “Guaranteed Loans to support SMEs Development in Tourism Sector”

តាមរយៈសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយនេះ សហគ្រិនដែលមានអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍  រួមមានរីសត សណ្ឋាគារ ផ្ទះសំណាក់  និងភោជនីយដ្ឋាន ល។ល បានជ្រាបអំពីព័ត៌មាននៃអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្ចីដែលមានការធានា ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំពេលស្នើសុំកម្ចី សម្រាប់យកទៅកែលម្អ និងស្តារអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនរង់ចាំទទួលភ្ញៀវទេសចរ បន្ទាប់ពីសហគ្រាសជាច្រើនក្នុងវិស័យនេះបានរងការប៉ះពាល់ពីវិបត្តិកូវីដ១៩ នារយៈកាលកន្លងទៅ។

ជាមួយគ្នានេះ សហគ្រិនក៏បានស្វែងយល់លម្អិតអំពីយន្តការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបាននិងកំពុងបន្តផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញប្បទាន ក្នុងលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះ លើការប្រាក់ តាមរយៈ SME Bank និងលើទ្រព្យបញ្ចាំ តាមរយៈ CGCC ដែលជារួម សហគ្រិនអាចស្វែងរកកម្ចីដែលមានការធានា សម្រាប់អាជីវកម្មក្នុងវិស័យទេសចរណ៍របស់ខ្លួននេះ តាមរយៈ “គម្រោងធានាឥណទានសម្រាប់សហិរញ្ញប្បទាន សម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍” របស់ CGCC ដែលផ្តល់ការធានាឥណទានលើកម្ចីអាជីវកម្មដែលខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ តាមរយៈគម្រោងសហហិរញ្ញប្បទានស្តារ និងជំរុញកំណើនក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ របស់ SME Bank។

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោងធានាឥណទានសម្រាប់សហហិរញ្ញប្បទាន សម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍ សូមចុចទីនេះ៖ គម្រោងធានាឥណទានសម្រាប់សហហិរញ្ញប្បទាន សម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍

Dissemination Seminar on “Guaranteed Loans to support SMEs Development in Tourism Sector”
Dissemination Seminar on “Guaranteed Loans to support SMEs Development in Tourism Sector”
Dissemination Seminar on “Guaranteed Loans to support SMEs Development in Tourism Sector”
Dissemination Seminar on “Guaranteed Loans to support SMEs Development in Tourism Sector”