CGCC

សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា និង ធនាគារអូរៀនថល ប្រកាសនូវភាពជាដៃគូ ក្នុងការផ្តល់កម្ចីដែលមានការធានា ដល់អាជីវកម្មដែលខ្វះទ្រព្យធានា

(ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣)៖ សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) និងធនាគារ អូរៀន ថល ម.ក បានប្រកាសជាផ្លូវការនូវភាពជាដៃគូ លើកិច្ចព្រមព្រៀងធានាឥណទាន ដើម្បីផ្តល់ការធានាលើកម្ចីអាជីវកម្មដែលខ្វះទ្រព្យធានា។ កិច្ចសហការនេះ នឹងផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដ៏ចម្បង សម្រួលដល់អាជីវកម្ម ជាពិសេសសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យ​ម ដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះទ្រព្យធានាសម្រាប់តម្កល់នៅធនាគារ ដើម្បទទួលបានកម្ចីជាទុនបង្វិល និងពង្រីកអាជីវកម្ម។​

CGCC  ផ្តោតលើការបង្កើនបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ និងអភិវឌ្ឍសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម តាមរយៈបេសកកម្មផ្តល់ការធានាឥណទានលើកម្ចីអាជីវកម្ម ដែលផ្តល់ឱ្យតាមរយៈគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម សមស្របនឹងធនាគារ អូរៀន ថល ម.ក ក្នុងនាមជាធនាគារពាណិជ្ជមួយដែលមានទស្សនវិស័យស្រដៀងគ្នានឹង CGCC ក្នុងការគាំទ្រក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មតាមរយៈការផ្តល់នូវសេវានិងផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានតម្លៃបន្ថែមដល់អតិថិជន និងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។ កិច្ចសហការរវាង CGCC និង ធនាគារ អូរៀន ថល ម.ក នឹងក្លាយជាកាលានុវត្តភាពមួយផ្តល់លទ្ធភាពដល់សហគ្រិន ជាពិសេសសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម ក្នុងការទទួលបានកម្ចីដោយមិនចាំបាច់ដាក់ទ្រព្យបញ្ចាំ ឬទ្រព្យបញ្ចាំដែលមានតម្លៃមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទំហំកម្ចី ដែលភាគច្រើនជាបញ្ហាប្រឈមចម្បងដែលសហគ្រិននៅកម្ពុជាបាននិងកំពុងបន្តជួបប្រទះ។

លោក Wong Keet Loong អគ្គនាយក CGCC បានបង្ហាញការសាទរ និងរីករាយចំពោះភាពជាដៃគូនេះថា៖ “កិច្ចសហការភាពជាដៃគូជាមួយនឹងធនាគារអូរៀនថល នឹងបង្កើនចំនួនគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួមរបស់ CGCC ក្នុងការផ្តល់កម្ចីដែលមានការធានា សរុបចំនួន២៦ស្ថាប័ន។ ទោះបីជាធនាគារអូរៀនថល ជាធនាគារថ្មីមួយនៅកម្ពុជា តែធនាគារនេះមានថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានជំនាញ និងបទពិសោធន៍ផ្នែកធនាគាររហូតដល់ជាង២៥ឆ្នាំនៅកម្ពុជា ជាមួយនឹងការជ្រួតជ្រាបយ៉ាងរឹងមាំពីតម្រូវផ្នែកហិរញ្ញប្បទានរបស់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម”។

លោកអគ្គនាយកក៏បានបន្តទៀតថា ៖ “ក្នុងត្រីមាសដំបូង នៃឆ្នាំ២០២៣នេះ CGCC បានផ្តល់ការធានាឥណទានប្រហាក់ប្រហែល ២៥០ ក្រុមហ៊ុន/អាជីវកម្ម ក្នុងរង្វង់ទឹកប្រាក់ប្រហែល២០លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក។ យើងឃើញថានេះជា ការចាប់ផ្តើមមួយដ៏ល្អសម្រាប់ឆ្នាំនេះ ហើយយើងជឿជាក់ថា របត់មួយនេះនឹងនៅតែបន្តទៅមុខ ដើម្បីគាំទ្រដល់ក្រុមហ៊ុន/អាជីវកម្មក្នុងការទទួលបានកម្ចី”។

CGCC and Oriental Bank Announce Partnership to Provide Guaranteed Loans for businesses lacking collaterals
CGCC and Oriental Bank Announce Partnership to Provide Guaranteed Loans for businesses lacking collaterals

Datuk Phan Ying Tong នាយកគ្រប់គ្រងរួម/នាយកប្រតិបត្តិ នៃធនាគារអូរៀនថល មានប្រសាសន៍ឱ្យដឹងថា៖ “យើងមានសេចក្តីរំភើបរីករាយក្នុងការធ្វើជាដៃគូជាមួយ CGCC ដើម្បីគាំទ្រដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា។ ភាពជាដៃគូនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់យើង វាបើកឱកាសថ្មីសម្រាប់យើង ហើយវាបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការជំរុញការដាក់បញ្ចូលហិរញ្ញវត្ថុ (Financial inclusion) និងការលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេស។ ការផ្តល់ជូនចុងក្រោយនេះ គឺស្របជាមួយនឹងបេសកកម្មសាជីវកម្មរបស់យើង ដែលនឹងទៅជា ”ធនាគារដែលលើសពីធនាគារធម្មតា”។ យើងខិតខំដើម្បីរីកចម្រើនជាមួយសហគមន៍ និង MSMEs របស់យើង ហើយជួយអតិថិជនតាមគ្រប់មធ្យោបាយដែលយើងអាចធ្វើបាន។ ភាពជាដៃគូជាមួយ CGCC បានអនុញ្ញាតឱ្យសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមទទួលបាននូវហិរញ្ញប្បទានពីធនាគារ អូរៀន ថល ម.ក ក្នុងអត្រាប្រកួតប្រជែងដោយមិនចាំបាច់មានវត្ថុបញ្ចាំ។ កិច្ចសហការណ៍មួយនេះក៏បញ្ជាក់ជាថ្មីពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ធនាគារ អូរៀន ថល ម.ក ក្នុងការគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម ដែលជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា”។

ឥឡូវនេះធនាគារ អូរៀន ថល ម.ក បានក្លាយជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមួយក្នុងចំណោមស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលចូលរួមចំនួន 26 (PFIs) របស់ CGCC ដែលបានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការជួយក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មស្របតាមទិសដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគាំទ្រសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម។ CGCC និងធនាគារ អូរៀន ថល ម.ក មានទំនុកចិត្តថាភាពជាដៃគូនេះនឹងជួយដោះស្រាយគម្លាតហិរញ្ញប្បទានដែលប្រឈមមុខដោយ MSMEs ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងរួមចំណែកដល់លើកកម្ពស់ និងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស។

ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងធានាឥណទាននេះ ធនាគារអូរៀនថល បានក្លាយជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម (PFIs) មួយ ក្នុងចំណោម PFIs សរុប២៦ ស្ថាប័នរបស់ CGCC ក្នុងការប្តេជ្ញាចិត្តគាំទ្រដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញប្បទានស្របទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការគាំទ្រ MSMEs តាមរយៈយន្តការធានាឥណទាន។  CGCC និងធនាគារអូរៀនថល ជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថា កិច្ចសហការនេះ នឹងអាចសម្រួលក្នុងការដោះស្រាយគម្លាតហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ MSMEs នៅកម្ពុជា និងចូលរួមចំណែកដល់ការរីកចម្រើន និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។

 

អំពី CGCC 

CGCC គឺជាសហគ្រាសសាធារណៈដែលបង្កើតឡើងដោយអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចុះថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។ CGCC ស្ថិតក្រោមអាណាព្យាបាលបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយនឹងបេសកកម្មផ្តល់ការធានាឥណទានលើកម្ចីដែលផ្តល់ឱ្យអាជីវកម្ម ដើម្បីចែករំលែកហានិភ័យជាមួយស្ថាប័នផ្តល់កម្ចី និងបង្កើនបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ។

គិតត្រឹមចុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ CGCC បានផ្តល់ការធានាឥណទាន ដល់ក្រុមហ៊ុន/អាជីវកម្ម សរុបចំនួន ១១៩៥ ក្នុងរង្វង់ទឹកប្រាក់ប្រហាក់ប្រហែល៨៥.៧៣ លានដុល្លារ ដែលក្នុងនោះ ៩៥% នៃចំនួនក្រុមហ៊ុន/អាជីវកម្មដែលទទួលការធានាសរុប បានផ្តល់ជូនទៅសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម (SMEs)។

 

អំពីធនាគារអូរៀនថល

ធនាគារ អូរៀន ថល ម.ក គឺជាធនាគារពាណិជ្ជថ្មី និងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលបើកសម្ភោធជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ នឹងបើកសាខាទី៣ របស់ខ្លួននៅដើមខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ ខាងមុននេះ។ ធនាគារ អូរៀន ថល ម.ក មានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការផ្តល់នូវបទពិសោធន៍សេវាកម្មអតិថិជនដ៏ល្អបំផុត មិនត្រឹមតែការផ្តល់សេវាកម្មជាមួយអតិថិជនផ្ទាល់ ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានមើលឃើញផងដែរនៅក្នុងការរចនាដែលផ្តោតលើការផ្តល់សេវាឌីជីថល ដែលធនាគារ អូរៀន ថល ម.ក មានកម្មវិធីធនាគារចល័តរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ ។

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យធនាគារ អូរៀន ថល ម.ក ផ្តល់ការគាំទ្រកាន់តែច្រើនដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ដោយជួយគាំទ្រអតិថិជនឱ្យទទួលបានជម្រើសហិរញ្ញប្បទានដែលមានតម្លៃសមរម្យ និងបត់បែនដែលអតិថិជនត្រូវការដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ។ តាមរយៈការធ្វើដូច្នេះ ធនាគារ អូរៀន ថល ម.ក ក៏កំពុងកំណត់ទីតាំងខ្លួនឯងសម្រាប់ភាពជោគជ័យកាន់តែច្រើនផងដែរ ដោយសារធនាគារនៅតែបន្តរីកចម្រើន និងពង្រីកការផ្តល់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន៕

Click here: ទឹកប្រាក់​ជាង ​១០០​ លាន​ដុល្លារ​ ត្រូវ​ផ្តល់​ដល់ SME តាម CGCC