CGCC

កិច្ចប្រជុំបុគ្គលិក CGCC លើកទី១ ប្រចាំឆ្នាំ២០២៤ “ស្តីអំពីវឌ្ឍនភាពប្រចាំត្រីមាសទី១ ២០២៤ និងផែនការការងារសម្រាប់ត្រីមាសទី២ ២០២៤”

នាថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) បានរៀបចំនូវកិច្ចប្រជុំបុគ្គលិកប្រចំាត្រីមាស ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងបូកសរុបពីសមិទ្ធផលការងារក្នុងត្រីមាសទី១ នៃឆ្នាំ២០២៤  និងរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរបស់នាយកដ្ឋាននីមួយៗ សម្រាប់ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៤។

កិច្ចប្រជុំបុគ្គលិកនេះ មានការចូលរួមពីគណៈគ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិកទាំងអស់របស់ CGCC ដែលមិនត្រឹមតែជាវេទិកាដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញពីនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នោះទេ ថែមទាំងជាឱកាសក្នុងការជួបពិភាក្សា ក៏ដូចជាទទួលនូវអនុសាសន៍ពីគណៈគ្រប់គ្រងស្របជាមួយទិសដៅដើម្បីអភិវឌ្ឍ CGCC លើប្រតិបត្តិការការងារ និងចូលរួមចំណែកសម្រេចចក្ខុវិស័យរួមរបស់ CGCC ក្នុងការបង្កើនបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ និងអភិវឌ្ឍសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម នៅកម្ពុជា។

CGCC ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំសម្រាប់វិនិយោគិននៃកម្មវិធីផ្តួចផ្តើមសហគ្រិនក្នុងកិច្ចការបន្ស៊ាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជា

នាថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ លោក Wong Keet Loong អគ្គនាយកសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសមួយរូប ក្នុងកិច្ចប្រជុំសម្រាប់វិនិយោគិននៃកម្មវិធីផ្តួចផ្តើមសហគ្រិនក្នុងកិច្ចការបន្ស៊ាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជា ដោយបានចែករំលែកអំពីកិច្ចផ្តួចផ្តើមរបស់ CGCC ក្នុងការសម្រួលលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជននៅប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈកិច្ចពិភាក្សាបើកចំហរមួយស្តីពី “ទិដ្ឋភាព​នៃ​ការ​វិនិយោគ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ជាពិសេសក្នុងការបន្ស៊ាំ​នឹង​អាកាសធាតុ”។

តាមរយៈកិច្ចពិភាក្សានេះ លោកអគ្គនាយកបានគូសបញ្ជាក់អំពីយន្តការគាំទ្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់វិស័យឯកជនក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន តាមរយៈយន្តការធានាឥណទានរបស់ CGCC សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន/អាជីវកម្ម និងជាពិសេសអាជីវកម្មក្នុងវិស័យបៃតង។ លោកក៏បានចែករំលែកអំពី “គម្រោងហិរញ្ញប្បទានបៃតងប្រកបដោយនិរន្តរភាព” របស់ CGCC ដែលជាគំរូហិរញ្ញប្បទានរួមបញ្ចូលគ្នា ដែលទទួលបានការគាំទ្រពី UNDP ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពនៃការធានាឥណទានរបស់ CGCC សម្រាប់វិស័យបៃតង។

កម្មវិធីកិច្ចប្រជុំសម្រាប់វិនិយោគិនដែលរៀបចំដោយ UNDP នេះ មានគោលបំណងទាញចំណាប់អារម្មណ៍ និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សាធារណជន និងវិស័យឯកជន ជុំវិញដំណោះស្រាយទីផ្សារ និងការវិយោគដែលពឹងផ្អែកលើអាកាសធាតុ និងបង្កើតនូវឱកាសក្នុងការកៀរគរ និងទាញយកទុនសម្រាប់វិស័យឯកជន និងហិរញ្ញប្បទានរួមបញ្ចូលគ្នា សំដៅដល់ការបន្ស៊ាំនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ និងដើម្បីធ្វើពិពិធកម្មធនធានសម្រាប់ហិរញ្ញប្បទានផ្នែកអាកាសធាតុ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ទុនលើឱកាសទីផ្សារដែលមានស្រាប់៕

CGCC និងក្រុមហ៊ុន Royal Group Securities Plc. (RGS) បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការធានាសញ្ញាប័ណ្ណ ដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍទីផ្សារមូលបត្រនៅកម្ពុជា

នៅថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) និងក្រុមហ៊ុន Royal Group Securities Plc. (RGS) បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការធានាសញ្ញាប័ណ្ណ ដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍទីផ្សារមូលបត្រនៅកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា អមដោយ ឯកឧត្តម ហុង សុហួរ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា នៅអាគារផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា។

CGCC បានប្រកាសនូវការក្លាយខ្លួនជាបុគ្គលធានាលើការបោះផ្សាយសញ្ញាប័ណ្ណដំបូងរបស់កម្ពុជាជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ បន្ទាប់ពីទទួលបានការឯកភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពី ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ “ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយនៃការធានាលើការបោះផ្សាយសញ្ញាប័ណ្ណ” និងបានទទួលស្គាល់ពីនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា ជាបុគ្គលធានាលើការបោះផ្សាយសញ្ញាប័ណ្ណក្នុងស្រុក និងចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន khAAA ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតក្នុងស្រុក ពីក្រុមហ៊ុន រ៉េតធីង អេជេនស៊ី អហ្វ ខេមបូឌា។

លោក Wong Keet Loong អគ្គនាយក CGCC មានប្រសាសន៍ថា “CGCC ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយ SERC ជាបុគ្គលធានាលើការបោះផ្សាយសញ្ញាប័ណ្ណសាជីវកម្ម  ដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុង CSX ។ ភាពជាដៃគូនេះជាមួយ RGS នេះនឹងជាឱកាសមួយផ្តល់ឱ្យយើងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃរចនាសម្ព័ន្ធនៃសញ្ញាប័ណ្ណរវាងអ្នកបោះផ្សាយ និងវិនិយោគិន។ ការធានាសម្រាប់សញ្ញាប័ណ្ណសាជីវកម្មនឹងបង្កើនចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាននៃការបោះផ្សាយសញ្ញាប័ណ្ណ ដែលបន្ថែមទំនុកចិត្តដល់វិនិយោគិន។ CGCC ដែលជាសហគ្រាសសាធារណៈ  ស្ថិតក្រោមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (MEF) នឹងគាំទ្រដល់ SERC ក្នុងការអភិវឌ្ឍទីផ្សារទុន ដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យសហគ្រាសខ្នាតធំទទួលបានប្រភពទុនតាមរយៈការបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណ។ ជាមួយនឹងការធានាលើសញ្ញាប័ណ្ណ យើងសង្ឃឹមថានឹងទាក់ទាញវិនិយោគិនក្នុងស្រុក និងបរទេសឱ្យមកបណ្តាក់ទុនក្នុងសញ្ញាប័ណ្ណដែលមានការធានា។”

លោក សេង ចាន់ធឿន នាយកប្រតិបត្តិនៃ RGS មានប្រសាសន៍ថា “ខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការប្រកាសភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្រ្តរបស់យើងជាមួយ CGCC ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការបង្កើនដើមទុនបំណុលតាមរយៈការធានាលើសញ្ញាប័ណ្ណនៅក្នុងទីផ្សារទុនកម្ពុជា ដោយស្ថាប័នធានាជាសហគ្រាសសាធារណៈ ។ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះបង្ហាញនូវ សមិទ្ធផលមួយដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការជំរុញកំណើន និងជំនឿទុកចិត្តនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ជំនាញ និងធនធានរបស់យើងជាក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដែលមានគ្រឹះយ៉ាងរឹងមាំ RGS នឹងសហការ និងគាំទ្រដល់ CGCC ក្នុងការផ្តល់នូវការធានាដល់អាជីវកម្មក្នុងស្រុករបស់យើង ពង្រឹងការធានាដល់វិនិយោគិន និងបង្កើនទំនុកចិត្តក្នុងការបោះផ្សាយសញ្ញាប័ណ្ណ។ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារបស់យើងក៏នឹងអាចឱ្យយើងផ្តល់ជូននូវលក្ខខណ្ឌអំណោយផលបន្ថែមទៀតដល់អ្នកបោះផ្សាយ សម្រួលដល់លទ្ធភាពទទួលបានដើមទុន និងការលើកកម្ពស់ការចូលរួមកាន់តែច្រើននៅក្នុងទីផ្សារ។ ជាចុងក្រោយ យើងជឿជាក់ថាភាពជាដៃគូនេះនឹងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍ ដោយផ្តល់នូវបរិយាកាសដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការបង្កើតទុន និងការវិនិយោគ។”

ភាពជាដៃគូរវាង CGCC និង RGS នឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពរបស់កម្ពុជា តាមរយៈការសហការគ្នាក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹង និងធនធានរវាងស្ថាប័នទាំងពីរ ដើម្បីបង្កើតការធានាលើសញ្ញាប័ណ្ណដែលគាំទ្រដល់អ្នកបោះផ្សាយ ក្នុងការបង្កើនទុននៅក្នុងទីផ្សារ ទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគឱ្យមកបណ្តាក់ទុនលើសញ្ញាប័ណ្ណ និងបង្កើនភាពងាយស្រួលដល់សាច់ប្រាក់របស់ទីផ្សារសញ្ញាប័ណ្ណ។

 

អំពី CGCC

សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា គឺជាក្រុមហ៊ុនធានាឥណទានមុនដំបូងបង្អស់នៅកម្ពុជា ដែលត្រូវបានសម្រេចបង្កើតឡើងដោយ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី ជាសហគ្រាសសាធារណៈ ក្រោមអាណាព្យាបាលបច្ចេកទេស និងហិរញ្ញវត្ថុ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ បេសកកម្មចម្បងរបស់សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា គឺផ្តល់ការធានាឥណទានលើកម្ចី ដែលផ្តល់ឱ្យអាជីវកម្ម ដើម្បីចែករំលែកហានិភ័យជាមួយស្ថាប័នផ្តល់កម្ចី និងបង្កើនបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ។

 

អំពី RGS

Royal Group Securities Plc. (RGS) គឺជាក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណពេញលេញ ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់និយតករមូលបត្រកម្ពុជា។ RGS ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈជាច្រើន រួមទាំងការបង្កើនដើមទុន ការត្រួតពិនិត្យ និងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធដើមទុន ការជួញដូរភាគហ៊ុន ការវិនិយោគភាគហ៊ុនអន្តរជាតិ ការវាយតម្លៃភាគហ៊ុន ការវិនិយោគរួមគ្នា និងហិរញ្ញវត្ថុ និងច្រើនទៀត។ RGS គឺជាទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុតែមួយគត់ និងជាអ្នកធានាទិញមូលបត្របំណុលទាំងអស់ដែលបានចេញក្នុងឆ្នាំ២០២៣ ហើយបានចុះបញ្ជីជាបន្តបន្ទាប់នៅលើទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា។ នៅឆមាសទីពីរ នៃឆ្នាំ២០២៣ ក្រុមហ៊ុនបានរៃកៀរគរទុនបានជាង១០០ លានដុល្លារសម្រាប់អាជីវកម្មក្នុងស្រុកតាមរយៈ IPO មូលបត្របំណុល និងប្រាក់កម្ចី។

CGCC ចូលរួមសិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់ស្តីពី Strengthening Regional Partnerships for Climate Transition

នៅថ្ងៃទី ២៦ និង ២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ គណៈប្រតិភូ CGCC ដឹកនាំដោយលោក Wong Keet Loong អគ្គនាយកនៃ CGCC បានចូលរួមសិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់ស្តីពី Strengthening Regional Partnerships for Climate Transition ។

លោក Wong Keet Loong ក៏ត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យចែករំលែកអំពីការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានបៃតងប្រកបដោយនិរន្តរភាពរបស់ CGCC ដែលជាគំរូហិរញ្ញប្បទានចម្រុះដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងរួមគ្នាជាមួយនឹងការគាំទ្រពី UNDP ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពនៃការធានាឥណទានរបស់ CGCC សម្រាប់វិស័យពណ៌បៃតងផងដែរ។

 

CGCC ចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលា ស្តីពីការជំរុញសហហិរញ្ញប្បទាន ដើម្បីលើកកម្ពស់សហគ្រិនបច្ចេកវិទ្យាថាមពលព្រះអាទិត្យ ក្នុងវិស័យកសិវារីវប្បកម្ម

កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ លោកស្រី សាន សុខរីណា ប្រធានការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល របស់ CGCC បានចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងសិក្ខាសាលា​ ស្តីពី​ការជំរុញ​សហហិរញ្ញប្បទាន ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​សហគ្រិន​បច្ចេក​វិទ្យា​ថាមពល​ព្រះអាទិត្យ​ ក្នុង​វិស័យកសិវារីវប្បកម្ម ក្នុង​គោល​បំណង​ស្វែង​រក​ដំណោះ​ស្រាយ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ប្រកប​ដោយ​ភាព​ច្នៃ​ប្រឌិត និងការវិនិយោគសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍថាមពលស្អាត សម្រាប់ការវិនិយោគក្នុងទម្រង់ចម្រុះ ទាំង​ជំនួយ និងកម្ចី។

លោកស្រី សាន សុខរីណា បានបញ្ជាក់ថា ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានចម្រុះ ជាមូលនិធិដែលអាចរកបានរួមបញ្ចូលគ្នាពីប្រភពផ្សេងៗគ្នា អាចដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញការដាក់បញ្ចូលហិរញ្ញប្បទាន និងជំរុញកំណើននៃការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា។

 

CGCC ចូលរួមអបអរសាទរទិវានារីអន្ដរជាតិ

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ ថ្នាក់ដឹកនាំ និងបុគ្គលិករបស់ CGCC បានចូលរួមអបអរសាទរទិវានារីអន្ដរជាតិ  ដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់បុគ្គលិកនារីៗទាំងអស់របស់ CGCC ដែលបានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្ត និងប្រាជ្ញាស្មារតី ក្នុងការបំពេញកិច្ចការងាររបស់ខ្លួន ដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ CGCC នៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ នាពេលកន្លងមក។

ដើម្បីសំដែងនូវការថ្លែងអំណរគុណ ថ្នាក់ដឹកនាំ CGCC បានផ្ដល់ជូនវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដល់បុគ្គលិកនារី និងបានរៀបចំការទទួលទានអាហារសាមគ្គីជាមួយបុគ្គលិកទាំងអស់ ប្រកបដោយក្តីរីករាយ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អ។

បច្ចុប្បន្ន CGCC មានបុគ្គលិកនារីសរុបចំនួន ២១រួប (៤១%) ក្នុងចំណោមបុគ្គលិក​សរុបចំនួន ៥១រូប៕

CGCC និងធនាគារប្រ៊ីដ ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើការធានាឥណទាន ដើម្បីគាំទ្រដល់អាជីវកម្មឱ្យទទួលបានកម្ចីមានកាធានា

នៅថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា​ (CGCC) និងធនាគារប្រ៊ីដ បានប្រកាសកិច្ចសហការជាផ្លូវការ ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងធានាឥណទាន ដើម្បីសម្រួលដល់លទ្ធភាពទទួលបានកម្ចីចាំបាច់ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់សហគ្រាសខ្នាតមីក្រូ តូចនិងមធ្យម (MSMEs) ក៏ដូចជាសហគ្រាសខ្នាតធំផងដែរ។

កិច្ចសហការរវាង CGCC ដែលជាសហគ្រាសសាធារណៈ ក្រោមអាណាព្យាបាលបច្ចេកទេស និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយនឹងធនាគារប្រ៊ីដ ដែលជាធនាគារពាណិជ្ជមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការគាំទ្រដល់ MSMEs ក្នុងស្រុកនេះ នឹងបង្កើនឱកាសដល់ធនាគារប្រ៊ីដ ឱ្យមានទំនុកចិត្តបញ្ចេញកម្ចីដែលមានការធានាពី CGCCដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលមានសក្តានុពល ប៉ុន្តែខ្វះទ្រព្យធានាដើម្បីដាក់តម្កល់នៅពេលស្នើសុំកម្ចីពីធនាគារ។

CGCC and Bridge Bank

លោក Wong Keet Loong អគ្គនាយក CGCC មានប្រសាសន៍ថា៖ “ភាពជាដៃគូជាមួយធនាគារប្រ៊ីដនេះ នឹងបើកផ្លូវថ្មីមួយទៀតដល់យើងក្នុងការគាំទ្រដល់ SMEs របស់ធនាគារក្នុងការទទួលបានកម្ចី នៅពេលដែលពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះទ្រព្យធានា។ គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម (PFIs) របស់យើងនឹងវាយតម្លៃលើលទ្ធភាពរបស់ SMEs សម្រាប់កម្ចីមានការធានា ដោយសារតែ  PFIs ដឹងពីតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុ និងលទ្ធភាពបង់សងរបស់អតិថិជនរបស់ពួកគេ។ ការធានាឥណទានរបស់ពួកយើងមានសារៈសំខាន់ក្នុងការធានានូវការបន្តផ្តល់នូវឥណទាន នៅក្នុងទីផ្សារ ដើម្បីគាំទ្រកំណើនសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច”។

CGCC and Bridge Bank

លោក Richard Liew នាយកប្រតិបត្តិ ធនាគារប្រ៊ីដ មានប្រសាសន៍ថា៖ “សហគ្រាសធុនតូច  និងមធ្យម  គឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ដែលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់កំណើនទំហំផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប ក៏ដូចជាការផ្តល់ឱកាសការងារដល់ប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអាជីវកម្មមួយចំនួនតែងតែជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមលើលទ្ធភាពទទួលបានសេវាឥណទាន (កម្ចី) ដើម្បីគាំទ្រដល់ការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់។ ហើយដែលកិច្ចសហការវាងធនាគារប្រ៊ីដ និង CGCC នឹងចូលមក ចូលរួមចំណែកដោះស្រាយលើបញ្ហាមួយនេះ។ តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ យើងសង្ឃឹមថានឹងផ្តល់ឱ្យសហគ្រាសខ្នាតមីក្រូ  តូច  និងមធ្យម  (MSMEs) នូវលទ្ធភាពទទួលបានកម្ចីសម្រាប់អាជីវកម្មកាន់តែងាយស្រួល តាមរយៈការធានាឥណទានរបស់ CGCC ដែលនឹងជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការបាត់បង់របស់កម្ចី និងសម្រួលឱ្យធនាគារប្រ៊ីដអាចផ្តល់នូវភាពប្រកួតប្រជែងនៃកម្ចីកាន់តែខ្ពស់ជាងមុន ដែលនឹងបង្កើនដល់លទ្ធភាពទទួលបានកម្ចីសម្រាប់ MSMEs”។

តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ធនាគារប្រ៊ីដ បានក្លាយជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម (PFIs) មួយក្នុងចំណោម PFIs សរុប២៨ស្ថាប័ន របស់ CGCC ក្នុងការប្តេជ្ញាចិត្តគាំទ្រដល់អាជីវកម្មក្នុងស្រុក ស្របតាមទិសដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការគាំទ្រដល់ MSMEs។ CGCC និងធនាគារប្រ៊ីដ ជឿជាក់ថា កិច្ចសហការនេះនឹងអាចចូលរួមជួយដោះស្រាយបញ្ហាគម្លាតហិរញ្ញវត្ថុរបស់ MSMEs ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងរួមចំណែកដល់កំណើន និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។

CGCC and Bridge Bank

អំពី CGCC

CGCC គឺជាសាជីវកម្មធានាឥណទានតែមួយគត់នៅកម្ពុជា ដែលត្រូវបានសម្រេចបង្កើតឡើង សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ជាសហគ្រាសសាធារណៈ ដែលស្ថិតក្រោមអាណាព្យាបាលបច្ចេកទេស និងហិរញ្ញវត្ថុ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ បេសកកម្មចម្បងរបស់ CGCC គឺផ្តល់ការធានាឥណទានលើកម្ចីដែលផ្តល់ឱ្យអាជីវកម្ម ដើម្បីចែករំលែកហានិភ័យជាមួយស្ថាប័នផ្តល់កម្ចី និងបង្កើនបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេស។

ព័ត៌មានបន្ថែមពី CGCC ៖ www.cgcc.com.kh

 

អំពីធនាគារប្រ៊ីដ

ធនាគារប្រ៊ីដ ជាធនាគារផ្តល់ជូនសេវាធនាគារជាច្រើនប្រភេទ ដូចជាសេវាឥណទានគេហដ្ឋាន ឥណទានរថយន្ត ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួន និងឥណទានអាជីវកម្ម ក៏ដូចជា សេវាប្រាក់បញ្ញើ សេវាបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ និងសេវាផ្ទេរប្រាក់។ ធនាគារប្រ៊ីដ មានចក្ខុវិស័យ និងបេសកកម្ម ដើម្បីក្លាយជា សេវាហិរញ្ញវត្ថុដែលលោកអ្នកពេញចិត្តបំផុតក្នុងថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃអនាគត ផ្តល់ជូនសេវាហិរញ្ញវត្ថុដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តបានតាមរយៈស្តង់ដាសេវាកម្មសកល ធ្វើឱ្យការប្រើប្រាស់សេវាធនាគារមានភាពងាយស្រួលនឹងមានសុវត្ថិភាព។

ព័ត៌មានបន្ថែមពី ធនាគារប្រ៊ីដ៖ www.bridgebank.com.kh

សិក្ខាសាលាស្តីពី “Primary-CBO Guarantee Best Examples of KODIT’s Innovation in the Capital Market” សម្រាប់ CGCC តាមរយៈ Korea Credit Guarantee Fund (KODIT)

នៅថ្ងៃទី ០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤ សិក្ខាសាលាស្តីពី “Primary-CBO Guarantee Best Examples of KODIT’s Innovation in the Capital Market” ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅការិយាល័យកណ្តាលរបស់ CGCC ដោយមានការចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយស និងធ្វើបទបង្ហាញ ពីសំណាក់លោក Choi Taejin អគ្គនាយក នាយកដ្ឋានទីផ្សារ​មូលធន នៃ KODIT ដែលមានការចូលរួមដោយគណៈគ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិករបស់ CGCC ដែលដឹកនាំដោយលោក Wong Keet Loong អគ្គនាយករបស់ CGCC ។

សិក្ខាសាលានេះផ្តោតលើការធានាឥណទាន ដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យធនាគារ និងសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម តាមរយៈ ការធានា Primary-CBO ដែលជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អបំផុតនៃភាពច្នៃប្រឌិតរបស់ KODIT នៅក្នុងទីផ្សារមូលធន។

សន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា ក្រោមប្រធានបទ “ពិពិធកម្មយន្តការធានាឥណទាន ដើម្បីហិរញ្ញប្បទានប្រកបដោយចីរភាព របស់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម”

នៅថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា បានសហការរៀបចំសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) ស្តីពី “ពិពិធកម្មយន្តការធានាឥណទាន ដើម្បីហិរញ្ញប្បទានប្រកបដោយចីរភាព របស់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម” ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅសណ្ឋាគារ សូហ្វីតែល ភ្នំពេញ ភូគីត្រា។

សន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់ CGCC ត្រូវបានរៀបចំឡើង ក្នុងគោលបំណង ដើម្បីពិនិត្យ និងវាយតម្លៃអំពីវឌ្ឍនភាពនៃយន្តការធានាឥណទានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល, សម្ពោធ​​ដាក់ឱ្យដំណើរការគម្រោងធានាឥណទានសាធារណៈថ្មីៗ និងជាវេទិកាចែករំលែកមេរៀន និងបទពិសោធន៍នៃការធ្វើពិពិធកម្មយន្តការធានាឥណទាន ដើម្បីអភិវឌ្ឍយន្តការធានាឥណទានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព សម្រាប់ការគាំទ្របរិយាន្នហិរញ្ញវត្ថុ និងអភិវឌ្ឍសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា​។ សន្និបាតនេះ មានអ្នកចូលរួមដែលជាតំណាងមកពីស្ថាប័នរដ្ឋ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និងអន្តរជាតិ ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ និងសមាគមអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធ សរុបប្រមាណ ២០០រូប។

តាមរយៈសន្និបាតនេះ ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា បានដាក់ឱ្យសម្ពោធជាផ្លូវការ “CGCC ជាបុគ្គលធានាលើការបោះផ្សាយសញ្ញាប័ណ្ណដំបូងគេរបស់កម្ពុជា” បន្ទាប់ពី CGCC ត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ និង ទទួលបាននូវចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន khAAA ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុត ពីក្រុមហ៊ុន រេតធីង អេជេនស៊ី អហ្វ (ខេមបូឌា) កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣។ ជាមួយគ្នានេះ ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា ក៏បានផ្តល់លិខិតកោតសរសើររបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជូនគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួមឆ្នើមចំនួន ៥ រួមមាន ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា, ធនាគារ ស្ថាបនា, ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់, គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អិល អូ អិល ស៊ី, និង គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ដែលបានបញ្ចេញកម្ចីមានការធានាបានច្រើនជាងគេ និង លិខិតកោតសរសើរពិសេស ជូនដល់ ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់  ដែលរក្សាបាននូវគុណភាពកម្ចីមានការធានាបានល្អជាងគេ។ លើសពីនេះ CGCC ក៏បានដាក់ឱ្យដំណើរការកម្មវិធីEntrepreneurship Program Imitative of CGCC (EPIC)” ដែលជាកម្មវិធីលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ និងសហគ្រិនភាពរបស់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមផងដែរ។

ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា បានលើកឡើងថា៖ “ក្នុងខណៈដែលនិម្មាបនកម្មសេដ្ឋកិច្ចសកលកំពុងប្រែប្រួល CGCC មានតួនាទីសំខាន់ ក្នុងការគាំទ្រដល់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម ឱ្យមានលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់ការចាប់យកឱកាសពង្រីកការវិនិយោគ ដើម្បីបង្កើនការងារ និងប្រាក់ចំណូល សំដៅជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យកម្ពុជា នៅក្នុងឆ្នាំ២០៣០ និងឆ្នាំ២០៥០ ខាងមុខ។​ បន្ថែមពីនេះ CGCC ក៏ត្រូវត្រៀមខ្លួនចូលរួមគាំទ្រការអភិវឌ្ឍទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា តាមរយៈការធ្វើពិពិធកម្មធានាឥណទាន ទៅកាន់ការធានាលើការបោះផ្សាយសញ្ញាប័ណ្ណ ដើម្បីជួយបង្កើនកម្រិតឥណទានរបស់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយសញ្ញាប័ណ្ណក្នុងស្រុក ឱ្យមានលទ្ធភាពកៀរគរមូលធន តាមរយៈការបោះផ្សាយសញ្ញាប័ណ្ណ នៅលើផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាផងដែរ។ អភិវឌ្ឍយន្តការធានាឥណទាន នឹងនាំឱ្យមានការធ្វើនវានុវត្តយន្តការហិរញ្ញប្បទាន និងផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ ដែលអាចចូលរួមគាំទ្រដល់ការធ្វើពិពិធកកម្មសេដ្ឋកិច្ច និងការបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែង ស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណ-ដំណាក់កាលទី១ ដើម្បីកំណើន, ការងារ, សមធម៌, ប្រសិទ្ធភាព, និងចីរភាព របស់រាជរដ្ឋាភិបាល នីតិកាលទី៧ នៃរដ្ឋសភា។”

នៅក្នុងសន្និបាតនេះ មានការធ្វើបទបង្ហាញអំពីប្រធានបទពាក់ព័ន្ធនឹង គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល, បទពិសោធន៍នៃការធានាឥណទាន និងការធានាលើការបោះផ្សាយសញ្ញាប័ណ្ណ ពីតំណាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា, តំណាងសាជីវកម្មធានាឥណទានរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ, និងតំណាងក្រុមហ៊ុន GuarantCo មកពីប្រទេសសឹង្ហបុរី ព្រមទាំងវេទិកាពិភាក្សាអំពីអត្ថប្រយោជន៍ និងឱកាសសម្រាប់សញ្ញាប័ណ្ណដែលមានការធានា ក្នុងការអភិវឌ្ឍទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា រវាងវាគ្មិន ដែលជាតំណាងនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា, សមាគមក្រុមហ៊ុនមូលបត្រកម្ពុជា, ក្រុមហ៊ុនហ្វតតេ និងតំណាង CGIF (Credit Guarantee and Investment Facility) មកពីប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរ។

CGCC គឺជាសហគ្រាសសាធារណៈ ក្រោមអាណាព្យាបាលបច្ចេកទេស និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានបេសកកម្មចម្បងក្នុងការផ្តល់ការធានាឥណទាន ដើម្បីបង្កើនបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ និងអភិវឌ្ឍសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម។ CGCC បានដាក់ឱ្យដំណើរការគម្រោងធានាឥណទានឯកត្តឥណទានចំនួន ៣គម្រោង, គម្រោងធានាឥណទានជាកញ្ចប់ចំនួន ៦គម្រោង, គម្រោងធានាឥណទានលើការបោះផ្សាយសញ្ញាប័ណ្ណ និងកម្មវិធីកសាងសមត្ថភាពរបស់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ បន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការរយៈពេល៣ឆ្នាំ CGCC បានអនុម័តការធានាឥណទានលើកម្ចីចំនួន ១៦៤,៧២លានដុល្លារ ជូនដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មប្រមាណ ១.៩២៨អាជីវកម្ម នៅទូទាំងប្រទេស ដែលអាជីវកម្មទាំងនោះ បានផ្តល់នូវឱកាសការងារជូនដល់កម្មករនិយោជិត ជាង ៥២.០០០នាក់៕

វេទិកាផ្គូរផ្គងអាជីវកម្មសហគមន៍ ស្តីពី “ការពង្រឹងនិងពង្រីកទីផ្សារផលិតផលកសិកម្ម តាមរយៈការអនុវត្តផលិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យា”

កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ លោកស្រី ពិន ម៉ានីកា ប្រធានការិយាល័យទីផ្សារ និងអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម តំណាងឱ្យសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) បានអញ្ជើញចូលរួម វេទិកាផ្គូរផ្គងអាជីវកម្មសហគមន៍ ស្តីពី  ការពង្រឹងនិងពង្រីកទីផ្សារផលិតផលកសិកម្ម តាមរយៈការអនុវត្តផលិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យា” ដែលរៀបចំដោយសម្ព័ន្ធសហគមន៍សិកម្មកម្ពុជា (CACA) ក្រោមអធិបតីភាពពី​ តំណាងក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ  និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិកម្មកម្ពុជា ។ វេទិកានេះ មានសមាសភាពចូលរួមពីសំណាក់ ថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍កសិកម្ម សហភាពសហគមន៍កសិកម្ម និងតំណាងពីស្ថាប័នរដ្ឋ ដៃគូអភិវឌ្ឍ ព្រមទាំងស្ថាប័នឯកជន ប្រមាណសរុបចំនួន ២៣០ នាក់។

វេទិកានេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណង បង្កើតជាវេទិកាពិភាក្សារួមគ្នាជាមួយ ស្ថាប័នរដ្ឋ វិស័យឯកជន អ្នកផលិត (សហគមន៍កសិកម្ម) ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីស្វែងយល់អំពីវឌ្ឍនភាព បញ្ហាប្រឈម និងយន្តការដោះស្រាយ ជាពិសេសគឺ ការបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាក្នុងភាពជាដៃគូ រវាងរដ្ឋាភិបាល សហគមន៍កសិកម្ម វិស័យឯកជន ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីគាំទ្រក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកទីផ្សារផលិតផលកសិកម្ម ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងប្រកបដោយបរិយាបន្ន។

ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះ លោកស្រី​ ពិន ម៉ានីកា ក៍បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីគម្រោងធានឥណទានរបស់ CGCC​  ក៏ដូចជា អត្ថប្រយោជន៍ពីកម្ចីដែលមានការធានាតាមរយៈគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួមរបស់ CGCC ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាខ្វះទ្រព្យធានាពេលស្នើសុំកម្ចី សម្រាប់ពង្រីក និងស្តារអាជីវកម្មរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មទូទៅ ជាពិសេសចំពោះម្ចាស់អាជីវកម្មដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនេះតែម្តង។​