CGCC

វឌ្ឍនភាពនៃការធានាឥណទានរបស់ CGCC គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

តាមរយៈព្រឹត្តិបត្រវឌ្ឍនភាពនៃការធានាឥណទានប្រចាំខែរបស់ CGCC នេះ លោកអ្នកអាចស្វែងយល់លម្អិតអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃទិន្នន័យការធានាឥណទានរបស់ CGCC គិតចាប់តាំងពីខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ដែល CGCC បានដាក់ឱ្យដំណើរការគម្រោងធានាឥណទានដំបូង រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣។

គិតត្រឹមចុងខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ CGCC បានផ្តល់ការធានាឥណទានជូនដល់ ១៨២៥ គណនី ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់កម្ចីប្រហាក់ប្រហែល ១៥៤.៦០ លានដុល្លារ។

 

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខទី០៨ (ខែកក្កដា-កញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣)

CGCC មានកិត្តិយសក្នុងការចេញផ្សាយនូវព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០៨ ដែលនាំមកជូននូវវឌ្ឍនភាពការធានាឥណទាន ព្រឹត្តិការណ៍ និងសកម្មភាពនានារបស់ CGCC នៅក្នុងត្រីមាសទី៣ ចាប់ពីខែកក្កដា ដល់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ជាពិសេស វឌ្ឍនភាពការធានាឥណទាន និងការស្ទង់មតិរបស់ PFIs  បទពិសោធន៍របស់ម្ចាស់អាជីវកម្មដែលទទួលបានកម្ចីដែលមានការធានាពី CGCC និងអត្ថបទស្វែងយល់អំពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការធានាឥណទានរបស់ CGCC ព្រមទាំងមាតិកាសំខាន់ៗផ្សេងៗទៀតផងដែរ។ សូមអានដោយក្តីរីករាយ។

វឌ្ឍនភាពនៃការធានាឥណទានរបស់ CGCC គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣

តាមរយៈព្រឹត្តិបត្រវឌ្ឍនភាពនៃការធានាឥណទានប្រចាំខែរបស់ CGCC នេះ លោកអ្នកអាចស្វែងយល់លម្អិតអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃទិន្នន័យការធានាឥណទានរបស់ CGCC គិតចាប់តាំងពីខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ដែល CGCC បានដាក់ឱ្យដំណើរការគម្រោងធានាឥណទានដំបូង រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣។

គិតត្រឹមចុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ CGCC បានផ្តល់ការធានាឥណទានជូនដល់ ១៧៦២ គណនី ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់កម្ចីប្រហាក់ប្រហែល ១៤៩.០៤ លានដុល្លារ។

វឌ្ឍនភាពនៃការធានាឥណទានរបស់ CGCC គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣

តាមរយៈព្រឹត្តិបត្រវឌ្ឍនភាពនៃការធានាឥណទានប្រចាំខែរបស់ CGCC នេះ លោកអ្នកអាចស្វែងយល់លម្អិតអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃទិន្នន័យការធានាឥណទានរបស់ CGCC គិតចាប់តាំងពីខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ដែល CGCC បានដាក់ឱ្យដំណើរការគម្រោងធានាឥណទានដំបូង រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣។

គិតត្រឹមចុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ CGCC បានផ្តល់ការធានាឥណទានជូនដល់ ១៧៦២ គណនី ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់កម្ចីប្រហាក់ប្រហែល ១៤៩.០៤ លានដុល្លារ។

វឌ្ឍនភាពនៃការធានាឥណទានរបស់ CGCC គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣

តាមរយៈព្រឹត្តិបត្រវឌ្ឍនភាពនៃការធានាឥណទានប្រចាំខែរបស់ CGCC នេះ លោកអ្នកអាចស្វែងយល់លម្អិតអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃទិន្នន័យការធានាឥណទានរបស់ CGCC គិតចាប់តាំងពីខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ដែល CGCC បានដាក់ឱ្យដំណើរការគម្រោងធានាឥណទានដំបូង រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣។

គិតត្រឹមចុងខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ CGCC បានផ្តល់ការធានាឥណទានជូនដល់ ១៧១៩ គណនី ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់កម្ចីប្រហាក់ប្រហែល ១៤៤.៨៥ លានដុល្លារ។

វឌ្ឍនភាពនៃការធានាឥណទានរបស់ CGCC គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣

តាមរយៈព្រឹត្តិបត្រវឌ្ឍនភាពនៃការធានាឥណទានប្រចាំខែរបស់ CGCC នេះ លោកអ្នកអាចស្វែងយល់លម្អិតអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃទិន្នន័យការធានាឥណទានរបស់ CGCC គិតចាប់តាំងពីខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ដែល CGCC បានដាក់ឱ្យដំណើរការគម្រោងធានាឥណទានដំបូង រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣។

គិតត្រឹមចុងខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ CGCC បានផ្តល់ការធានាឥណទានជូនដល់ ១៦៤៨ គណនី ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់កម្ចីប្រហាក់ប្រហែល ១៣៩.៥ លានដុល្លារ។

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខទី០៧ (ខែមេសា-មិថុនា ឆ្នាំ២០២៣)

CGCC មានកិត្តិយសក្នុងការចេញផ្សាយនូវព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០៧ ដែលនាំមកជូននូវវឌ្ឍនភាពការធានាឥណទាន ព្រឹត្តិការណ៍ និងសកម្មភាពនានារបស់ CGCC នៅក្នុងត្រីមាសទី២ ចាប់ពីខែមេសា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ ជាពិសេស ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគម្រោងធានាឥណទានសម្រាប់សហគ្រិនស្រ្តី (WEGS) អត្ថបទស្វែងយល់ពីហានិភ័យនៃការជ្រើសរើស និងហានិភ័យចិត្តសាស្រ្ត និងបទពិសោធន៍របស់ម្ចាស់អាជីវកម្មដែលទទួលបានកម្ចីដែលមានការធានាពី CGCC ព្រមទាំងមាតិកាសំខាន់ៗផ្សេងៗទៀតផងដែរ។ សូមអានដោយក្តីរីករាយ។

វឌ្ឍនភាពនៃការធានាឥណទានរបស់ CGCC គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣

តាមរយៈព្រឹត្តិបត្រវឌ្ឍនភាពនៃការធានាឥណទានប្រចាំខែរបស់ CGCC នេះ លោកអ្នកអាចស្វែងយល់លម្អិតអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃទិន្នន័យការធានាឥណទានរបស់ CGCC គិតចាប់តាំងពីខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ដែល CGCC បានដាក់ឱ្យដំណើរការគម្រោងធានាឥណទានដំបូង រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣។

គិតត្រឹមចុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ CGCC បានផ្តល់ការធានាឥណទានជូនដល់ ១៥៦៦ គណនី ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់កម្ចីប្រហាក់ប្រហែល ១៣២.៧៤ លានដុល្លារ។

របាយកាណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២២ របស់ CGCC

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២២ របស់ CGCC ដែលជាឆ្នាំទី២នៃប្រតិបត្តិការរបស់យើង!

CGCC មានកិត្តិយសក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២២ ជាផ្លូវការនាថ្ងៃនេះ។ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះ នាំមកជូននូវវឌ្ឍនភាព និងសមិទ្ធផលរបស់ CGCC ជាពិសេសលើប្រតិបត្តិការនៃការធានាឥណទាន រួមជាមួយនឹងការសង្ខេបអំពីព្រឹត្តិការណ៍/ សកម្មភាព និងរបាយការណ៍សវនកម្មហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំផងដែរ។

វឌ្ឍនភាពនៃការធានាឥណទានរបស់ CGCC គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣

តាមរយៈព្រឹត្តិបត្រវឌ្ឍនភាពនៃការធានាឥណទានប្រចាំខែរបស់ CGCC នេះ លោកអ្នកអាចស្វែងយល់លម្អិតអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃទិន្នន័យការធានាឥណទានរបស់ CGCC គិតចាប់តាំងពីខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ដែល CGCC បានដាក់ឱ្យដំណើរការគម្រោងធានាឥណទានដំបូង រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។

គិតត្រឹមចុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ CGCC បានផ្តល់ការធានាឥណទានជូនដល់ ១៤៦៥ គណនី ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់កម្ចីប្រហាក់ប្រហែល ១២៧.០៦ លានដុល្លារ។