Unveiling a Unique Credit Guarantee Concept in Kingdom

ការបង្ហាញគំនិតសាជីវកម្មថ្មីធានាឥណទានកម្ពុជា

អត្ថបទពី ៖ ខ្មែរថាមស៍ ថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

ម្ចាស់អាជីវកម្មសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមជាច្រើនត្រូវការហិរញ្ញប្បទានដើម្បីជួយពួកគេ ហើយនេះគឺជាកន្លែងដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយទ្រព្យសម្បត្តិទូទាំងប្រទេស ហើយមិនមែនសម្រាប់តែប្រជាជនដែលធ្វើបានល្អនោះទេ។ ជា​មូលដ្ឋាន យើង​ចង់​ធ្វើ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​សម្រាប់​ប្រជាជន​ដូចជា​អ្នក​នៅ​តាម​ខេត្ត​ដើម្បី​ជួយ​លើក​កម្ពស់​ជីវភាព​រស់នៅ​របស់​ពួក​គេ។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានផ្តល់ភ្លើងខៀវជាផ្លូវការនៅខែសីហា ឆ្នាំ ២០២០ ដោយជាផ្នែកនៃផែនការស្តារឡើងវិញរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រោមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ការបង្កើតក្រុមហ៊ុនរដ្ឋដែលជា សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) បានណែនាំគំនិតថ្មី ហិរញ្ញវត្ថុធុរកិច្ចនៅកម្ពុជា ដែលត្រូវបានសាកល្បង និងសាកប្រើប្រាស់នៅកន្លែងផ្សេង។

ធានាឥណទាន ដែល CGCC ផ្តល់ជូនត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីជួយអាជីវកម្មដែលមានសក្ដានុពលល្អក្នុងការទទួលបានប្រាក់កម្ចីពីធនាគារ ទោះបីពកគេមិនមានវត្ថុបញ្ចាំដែលជាធម្មតាតម្រូវឲ្យបម្រុងទុកក៏ដោយ។ ក៏អាចផ្តល់ឲ្យពួកគេនូវឱកាសផ្អែកលើគុណសម្បត្តិដែលជារឿយៗខ្វះខាតនៅកម្ពុជាសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម និងសហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម(MSMEs)។

លោក Wong Keet Loong នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន CGCC បានប្រាប់កាសែតខ្មែរថាមស៍ថា៖ «ការធានាឥណទានគឺថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងតំបន់នោះទេ ព្រោះប្រទេសណាដែលចង់អភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ចាំបាច់ត្រូវមានអង្គការធានាឥណទានដើម្បីជួយពួកគេឲ្យបន្តការខ្ចី»។

ដោយមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី លោក Wong បានមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងកំឡុងខែដែលមានជំងឺកូវីដ-១៩ នៅឆ្នាំ ២០២០ ដើម្បីដំណើរការក្រុមហ៊ុន និងជួយក្រសួងជំរុញកំណើន SMEs និង MSMEs ដែលមានចំនួន ៧០ ភាគរយនៃកម្លាំងការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និង ៥៨ ភាគរយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេស​ ក៏ដូចជាការផ្តល់ការធានាប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធំៗផងដែរ។

លោកពេញចិត្តនឹងវឌ្ឍនភាពដែល CGCC បានធ្វើក្រោមការការពាររបស់លោក។

លោកនិយាយថា៖ «យើងបានចាប់ផ្តើមគ្រោងការណ៍ដំបូងរបស់យើង គឺគម្រោងធានាឥណទាន ដើម្បីស្តារអាជីវកម្ម (BRGS) នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែមីនាឆ្នាំមុន។ វាគឺជាផ្នែកមួយនៃជំនួយកូវីដ-១៩ របស់រដ្ឋាភិបាល ហើយមកទល់នឹងពេលនេះ យើងបានធ្វើការធានាប្រហែល ២៧៥ ដែលសរុបជាទឹកប្រាក់ប្រហែល ២៨ លានដុល្លារ។ ខ្ញុំអាចនិយាយបានថា អាជីវកម្មប្រហែល ២៧៥ បានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីការធានានេះ ដូច្នេះខ្ញុំគិតថា វាកំពុងដំណើរការទៅយ៉ាងរលូន»។

លោកបានពន្យល់ពីរបៀបដែលមនុស្សចង់ទទួលបានដោយខ្លួនឯងពីការធានាប្រាក់កម្ចី CGCC សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ពួកគេដែលអាចស្នើសុំពីធនាគារដៃគូ ដែលនឹងវាយតម្លៃការដាក់ពាក្យរបស់ពួកគេមុនពេលចែករំលែកវាជាមួយ CGCC ដែលនឹងសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវចេញការធានាឬអត់។

នៅលើគេហទំព័ររបស់ CGCC មានស្ថិតិ និងព័ត៌មានគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើន ដែលបង្ហាញសកម្មភាព និងដំណើរការរបស់ក្រុមហ៊ុន ដោយមានព័ត៌មានប្រចាំខែ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុត និងពន្យល់ដល់អ្នកទស្សនាពីរបៀបដាក់ពាក្យស្នើសុំការធានាឥណទានសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។ រហូតមកដល់ពេលនេះ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម គឺជាអ្នកទទួលការធានាធំជាងគេ ដែលបង្កើតបាន ៩០ ភាគរយនៃចំនួនពួកគេជាមួយនឹងចំនួនតិចជាង ៥០០០០ ដុល្លារ និងតូចរហូតដល់ ១០០០ ដុល្លារ ដែលរួមមានប្រាក់កម្ចីភាគច្រើនដែលផ្តល់ការធានាដោយ CGCC ។

លោក Wong និយាយថា៖ «ម្ចាស់អាជីវកម្មរបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមជាច្រើនត្រូវការហិរញ្ញប្បទានដើម្បីជួយពួកគេ ហើយនេះគឺជាកន្លែងដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយទ្រព្យសម្បត្តិនៅទូទាំងប្រទេស ហើយមិនមែនសម្រាប់តែប្រជាជនដែលធ្វើបានល្អនោះទេ។ ជាមូលដ្ឋាន យើងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ប្រជាជនដូចជាអ្នកនៅក្នុងខេត្ត ដើម្បីជួយលើកកំពស់ជីវភាពរបស់ពួកគេ។ អ្នកដែលអាចពិនិត្យមើលទិន្នន័យនៃអាជីវកម្ម បានស្នើសុំការធានាប្រាក់កម្ចីដែលប្រមូលបានដោយគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម (PFIs) ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែល CGCC ចាប់ដៃគូជាមួយ ដើម្បីផ្តល់ប្រាក់កម្ចី។ ទោះ​​យ៉ាង​ណា លោក​បាន​កត់​សម្គាល់​ថា ការងារ​មិន​បាន​មក​ដោយ​គ្មាន​ការ​លំបាក​នោះ​ទេ។

លោកបន្តថា៖ «ដោយសារការធានាឥណទានមានសភាពថ្មីនៅកម្ពុជា បុគ្គលិកធនាគារ និងម្ចាស់អាជីវកម្មមួយចំនួនមិនទាន់យល់នៅឡើយទេថា តើវាអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ពួកគេដោយរបៀបណា ពីព្រោះជាប្រពៃណីនៅពេលដែលធនាគារចង់ខ្ចីប្រាក់នៅទីនេះ អ្វីដំបូងដែលពួកគេសួរគឺវត្ថុបញ្ចាំដែលពួកគេមាន។ អ្នក​ត្រូវ​តែ​អប់រំ​ទាំង​បុគ្គលិក​ធនាគារ និង​អតិថិជន។ យើងនិយាយជាមួយនាយកប្រតិបត្តិ និងអ្នកគ្រប់គ្រងកំពូលរបស់ធនាគារ ពួកគេយល់ ប៉ុន្តែខ្ញុំបានរកឃើញការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរវាងអ្នកគ្រប់គ្រងសាខា និងអ្នកលក់ អ្នកដែលប្រឈមមុខនឹងអតិថិជននៅមានភាព​ខ្វះ​ខាត»។

បញ្ហាមួយទៀតដែលលោក Wong ជួបប្រទះគឺការភ័យខ្លាចពីអាយុដែលរាលដាលដល់សហគមន៍ធនាគារនៅទីនេះ ព្រោះមនុស្សប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដែលលាយបញ្ចូលគ្នារ។

លោកនិយាយថា៖ «ធនាគារិកក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរថា ប្រសិនបើអតិថិជនដឹងថា CGCC ជារបស់រដ្ឋាភិបាល នោះពួកគេអាចនឹងមានការប្តេជ្ញាចិត្តតិចជាងក្នុងការសងប្រាក់កម្ចី។ ខ្ញុំ​អាច​យល់​ពី​ការ​ភ័យ​ខ្លាច​នេះ​ដោយ​ផ្អែក​លើ​ការ​រំលោភ​បំពាន​ប្រព័ន្ធ​ដែល​បាន​រាយការណ៍​កាលពី​អតីតកាល»។

ការងារនេះរួមមានការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីមិនមានសុវត្ថិភាព ដែលបង្កើតបានស្ទើរតែ ៨០ ភាគរយនៃប្រាក់កម្ចីដែលធានាដោយ CGCC ។

លោកបន្តថា៖ «ធនាគារ​មិន​ធ្វើ​ការ​ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីមិនមានសុវត្ថិភាព​ក្នុងចំនួន​ធំ​ទេ ​ព្រោះ​ពួកគេ​បារម្ភ​ពីភាព​មិន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ ​ឬ​ភាព​ស្មោះត្រង់របស់​មនុស្ស​។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រទេសមានភាពចាស់ទុំ ហើយនៅពេលដែលអ្នកខ្ចីមានភាពចាស់ទុំ ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីមិនមានសុវត្ថិភាពនឹងមកដល់ ទោះបីជាវាត្រូវការពេលបន្តិចក៏ដោយ»។

ចំពោះម្ចាស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ដែលដាក់ពាក្យស្នើសុំកម្ចី លោក Wong កត់សម្គាល់ថា កម្រិតនៃចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងចំណោមពួកគេ ជាទូទៅត្រូវកែលម្អផងដែរ៖ «ខ្ញុំក្រឡេកមើលកម្មវិធីកម្ចីមួយចំនួន និងវិធីដែលពួកគេគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ ដូចជាការចំណាយធៀបនឹងការចំណាយរបស់ពួកគេ។ ការចំណាយអាជីវកម្ម និងការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនគឺជារឿងពីរផ្សេងគ្នា ប៉ុន្តែភាគច្រើនអ្នកលឺថាអាជីវកម្ម និងបុគ្គលគឺដូចគ្នា។ នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​បើក​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក អ្នក​ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា​ពួកគេ​នៅ​ដាច់​ដោយ​ឡែក​ពី​គ្នា»។

ខណៈលោកបានទទួលស្គាល់យុទ្ធនាការ តោះ និយាយពីលុយ – Let’s Talk Money របស់ NBC ដើម្បីបង្កើនការរួមបញ្ចូលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈការអប់រំ៊ លោកមានការណែនាំថ្មីសម្រាប់របៀបដែលធនាគារអាចដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់តាមរយៈការបង្កើនឌីជីថលនៃសេវាកម្មរបស់ពួកគេ។

លោកបន្ថែមថា៖ «សង្ឃឹមថា ជំនួសឲ្យការគ្រាន់តែប្រើកម្មវិធីដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ FI’s អាចដាក់ការអប់រំនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ពួកគេ។ ខ្ញុំប្រាកដថាអ្នកជំនាញផ្នែកឌីជីថលដែលពួកគេមានគឺមានភាពច្នៃប្រឌិត ដូច្នេះពួកគេអាចបង្កើតវាទៅជាអ្វីមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ដែលនឹងជួយមនុស្សឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីកាន់តែច្រើនដោយការផ្តល់នូវអាករ​លើ​តម្លៃបន្ថែមផងដែរ»។

បន្ថែមពីលើកំណើនដែលរំពឹងទុកសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមក្នុងវិស័យឌីជីថលក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខ លោក Wong មើលឃើញពីសក្តានុពលក្នុងការដំណើរការផលិតកម្មកសិកម្មដ៏ធំនៅកម្ពុជា ដែលជាអ្វីដែលប្រទេសជិតខាងដូចជាវៀតណាមទទួលបានផលចំណេញរួចទៅហើយ។

លោកលើកឡើងថា៖ «​នៅ​កម្ពុជា​មិន​មានឧស្សាហកម្មខាងក្រោម​គ្រប់គ្រាន់​ទេ។ ឧទាហរណ៍ ដំឡូងមី និងស្រូវជាច្រើនត្រូវបានដាំដុះនៅទីនេះ ដែលពួកគេដាំ ដុះ បន្ទាប់មកទើបនាំចេញ។ ចំណែកនៅវៀតណាម ឬចិន គេកែច្នៃផលិតផលទាំងនេះ បង្កើតឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតផងដែរ។ លោកមានសុទិដ្ឋិនិយម ពីព្រោះថាឥឡូវនេះ សេដ្ឋកិច្ចបានបើកឡើងវិញ ដែលផ្តល់ឱកាសសម្រាប់អាជីវកម្មដើម្បីព្យាយាម និងរីកចម្រើន»៕

Click here to read about: CGCC Introduces Credit Guarantee Mechanisms and Benefits for Banks, MFIs and Businesses