សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការប​ង្កើតគណៈកម្មាធិការសវនកម្ម នៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា​

សាជីវកម្ម​ធានា​ឥណទាន​កម្ពុជា​ (​ស​.​ធ​.​ក​.) ​គឺជា​សហគ្រាស​សាធារណៈ​ ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ​១​៤​០​ ​អន​ក្រ​.​បក​ ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១​ ​ខែកញ្ញា​ ​ឆ្នាំ​២​០​២​០​។​ ​ស​.​ធ​.​ក​. ​ស្ថិតនៅ​ក្រោម​អាណាព្យាបាល​បច្ចេកទេស​ ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ​របស់​​​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ។ គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម នៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា​ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ដើម្បីធានានូវអភិបាលកិច្ចល្អ តម្លាភាព និងគណនេយ្យភាព។

ចុចទីនេះដើម្បីអាន និងទាញយក៖ សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការប​ង្កើតគណៈកម្មាធិការសវនកម្ម នៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា​